Elçiler 6:1-15

6  Öğrencilerin sayısının arttığı o günlerde, Yunanca+ konuşan Yahudiler arasında, İbranice konuşan Yahudilerle ilgili yakınmalar oldu. Çünkü günlük yiyecek dağıtımında kendi dulları ihmal ediliyordu.+  Bu nedenle onikiler, tüm öğrencileri yanlarına çağırıp onlara şöyle dediler: “Bizim Tanrı’nın sözünü öğretmeyi bırakıp sofralara yiyecek dağıtmamız uygun değil.+  Dolayısıyla kardeşler, aranızda iyi nitelikleriyle tanınmış, ruh ve hikmetle dolu+ yedi kişi bulun;+ yapılması gereken bu işle onları görevlendirelim.  Biz de kendimizi duaya ve Tanrı’nın sözünü öğretme işine verelim.”+  Bu sözleri hepsi uygun buldu; bunun üzerine imanla ve kutsal ruhla dolu bir adam+ olan İstefanos ile Filipus’u,+ Prohoros, Nikanor, Timon, Parminas ve Yahudiliği benimsemiş olan Antakyalı Nikolaos’u seçtiler.  Onları elçilerin önüne getirdiler ve elçiler dua ettikten sonra ellerini+ onların üzerine koydular.  Böylece Tanrı’nın sözünün etkisi gitgide artıyor+ ve Yeruşalim’de öğrencilerin sayısı hızla çoğalıyordu;+ kâhinlerden+ iman yolunu benimseyenler+ hayli çoktu.  Tanrı’nın lütfu ve gücüyle dolu olan İstefanos halk arasında şaşkınlık veren büyük işler ve alametler+ yapıyordu.  Fakat Azatlılar Havrası denilen havradan, Kirene ve İskenderiye+ yörelerinden, Kilikya’dan+ ve Asya eyaletinden bazı kişiler İstefanos’la tartışmaya başladı. 10  Ancak onun sözlerindeki hikmet+ ve ruha karşı koyamadılar.+ 11  O zaman gizlice bazı adamlarla görüşüp, “İstefanos’un Tanrı’ya ve Musa’ya küfrederek konuştuğunu+ duyduk” demeleri için anlaştılar.+ 12  Böylece halkı, ihtiyarları ve yazıcıları kışkırttılar; bir baskınla İstefanos’u yakalayıp zorla Sanhedrin’e getirdiler.+ 13  Buldukları yalancı tanıklar+ şöyle söyledi: “Bu adam hiç durmadan bu kutsal yer ve Kanun aleyhinde konuşuyor.+ 14  Mesela, Nasıralı İsa’nın burayı yıkacağını ve Musa’dan bize kalan âdetleri değiştireceğini söyledi.” 15  Sanhedrin’de oturan herkes gözlerini dikmiş İstefanos’a bakıyordu;+ yüzünün bir melek yüzü gibi olduğunu gördüler.+

Dipnotlar