Elçiler 26:1-32

26  Agrippa,+ Pavlus’a “Kendini savunabilirsin” dedi. Pavlus elini uzatıp+ savunmasına başladı:+  “Ey Kral Agrippa, Yahudilerin suçlamalarına+ karşılık bugün senin önünde savunmamı yapacağım için kendimi mutlu sayıyorum.  Çünkü sen Yahudilerin tüm âdetlerini ve aralarındaki anlaşmazlıkları iyi bilen birisin.+ Bu nedenle beni sabırla dinlemeni rica ediyorum.  Gençliğimden beri halkımın arasında ve Yeruşalim’de nasıl bir yaşam sürdüğüm ortadadır.+  Eskiden beri beni tanıyan tüm Yahudiler bilir ki, dinimizin en sıkı mezhebine+ göre bir Ferisi olarak yaşadım;+ isterlerse buna tanıklık edebilirler.  Şimdi ise Tanrı’nın atalarımıza verdiği vaatle+ ilgili ümidimden+ dolayı yargılanıyorum.  Oysa on iki kabilemiz de O’na gece gündüz büyük bir gayretle ibadet ederek bu vaade erişmeyi ümit ediyor.+ Ey Kral, işte bu ümitten dolayı Yahudiler tarafından suçlanıyorum.+  Tanrı’nın ölüleri diriltmesi neden sizlere inanılmaz geliyor?+  Aslında ben de Nasıralı İsa ismine karşı mücadele etmem gerektiğini düşünmüştüm. 10  Yeruşalim’de bunu yaptım da. Yüksek kâhinlerden aldığım yetkiyle+ kutsal kişilerden birçoğunu hapse attım.+ Oyumu onların öldürülmeleri yönünde kullandım. 11  Havra havra dolaşıp onları cezalandırarak+ inançlarını inkâr etmeye zorluyordum. Öfkeden deliye dönmüştüm, öyle ki, başka şehirlerde de onlara zulmediyordum. 12  Bu uğraş içindeyken, yüksek kâhinlerden aldığım yetki ve görevle bir gün Şam’a gidiyordum.+ 13  Öğle vakti yoldayken ey Kral, gökten gelen, gün ışığından daha parlak bir ışık benim ve birlikte yolculuk ettiğim kişilerin etrafında belirdi.+ 14  Hepimiz yere düştüğümüzde, benimle İbranice konuşan bir ses işittim, ‘Saul, Saul, neden bana zulmediyorsun? Üvendireyi teperek kendine zarar veriyorsun’ dedi.+ 15  O zaman, ‘Efendim, kimsin?’ diye sordum, ‘Ben zulmettiğin İsa’yım’+ cevabını verdi. 16  ‘Şimdi kalk, ayaklarının üzerinde dur.+ Sana görünmemin amacına gelince, seni hizmetkârım olman için seçtim; benimle ilgili gördüklerine ve sana göstereceklerime tanıklık edeceksin.+ 17  Ben de seni bu halkın ve kendilerine göndereceğim milletlerin+ elinden kurtaracağım. 18  Seni onların gözlerini açman,+ onları karanlıktan+ ışığa+ çıkarman ve Şeytan’ın hâkimiyetinden kurtarıp+ Tanrı’ya döndürmen için gönderiyorum. Böylece, bana olan imanlarından dolayı günahları bağışlanabilir+ ve kutsal kılınmış kişilerle+ birlikte mirasa+ sahip olabilirler.’ 19  Bu nedenle Kral Agrippa, gökten gelen görüntüyle aldığım mesaja itaatsizlik etmedim.+ 20  Önce Şam’da,+ Yeruşalim’de+ ve tüm Yahudiye’de yaşayanlara, sonra diğer milletlerden insanlara gittim+ ve tövbe edip tövbeye yakışır işler yaparak+ Tanrı’ya dönmeleri gerektiği mesajını bildirdim. 21  Yahudiler bundan dolayı beni mabette yakalayıp öldürmeye kalkıştı.+ 22  Bununla birlikte, Tanrı’nın yardımına+ sahip olduğumdan, büyüğünden küçüğüne dek bütün insanlara da iyi haberi açıklamaya hâlâ devam ediyorum. Fakat, Peygamberlerin+ ve Musa’nın kitaplarında+ olacağı bildirilenler dışında bir şey söylemiyorum. 23  Bunlar, Mesih’in acı çekeceğine+ ve ölüp diriltilen+ ilk kişi olarak hem bu halka hem de diğer milletlere+ ışık+ yayacağına ilişkin sözlerdir.” 24  Pavlus bunları söylediği zaman Festus yüksek sesle, “Sen delirmişsin+ Pavlus! Okuya okuya deliriyorsun!” dedi. 25  Fakat Pavlus, “Delirmiyorum Saygıdeğer Festus” dedi, “Söylediklerim hakikatin ve sağduyunun sözleridir. 26  Aslında, önünde çekinmeden konuştuğum kral da bu konuları iyi bilir; eminim ki, bunlardan hiçbiri dikkatinden kaçmamıştır, çünkü bunlar kıyıda köşede yapılmış değildir.+ 27  Sen Kral Agrippa, Peygamberlerin kitaplarına inanır mısın? İnandığını biliyorum.”+ 28  Fakat Agrippa Pavlus’a, “Neredeyse hemen beni ikna edip Hıristiyan* yapacaksın” dedi. 29  Bunun üzerine Pavlus şu cevabı verdi: “Tanrı’dan dilerim ki, hemen veya sonra, sadece sen değil bugün beni dinleyen herkes benim gibi olsun; tabii bu zincirler olmaksızın.” 30  Kral ayağa kalktı, sonra vali, Berniki ve onlarla birlikte oturanlar da kalktılar. 31  Çıkarlarken, “Bu adam ölümü veya zinciri hak edecek hiçbir şey yapmıyor”+ diye aralarında konuşuyorlardı. 32  Ayrıca Agrippa Festus’a, “Davasını Sezar’a arz etmemiş olsaydı,+ bu adam serbest bırakılabilirdi” dedi.

Dipnotlar

Elç 26:28 11:26’daki dipnota bakın.