Elçiler 23:1-35

23  Pavlus Sanhedrin üyelerine dikkatle bakarak, “Efendiler, kardeşler, bugüne dek Tanrı’nın önünde tamamen rahat bir vicdanla+ yaşadım” dedi.  Bunun üzerine başkâhin Hananya, Pavlus’un yanında duranlara onun ağzına vurmalarını+ emretti.  O zaman Pavlus ona, “Ey beyaz badanalı+ duvar, Tanrı da sana vuracak!” diye karşılık verdi. “Sen hem Kanuna göre beni yargılıyor,+ hem de Kanunu çiğneyerek+ bana vurulmasını mı emrediyorsun?”  Yanındakiler “Tanrı’nın başkâhinine hakaret mi ediyorsun?” dediler.  Bunun üzerine Pavlus, “Kardeşler, onun başkâhin olduğunu bilmiyordum” diye cevap verdi; “Çünkü Kutsal Yazılar ‘Halkının yöneticisi hakkında kötü konuşmayacaksın’+ der.”  Pavlus meclisin bir kanadını Sadukilerin,+ diğer kanadını da Ferisilerin oluşturduğunu fark edince, Sanhedrin önünde yüksek sesle, “Efendiler, kardeşler, ben Ferisiyim,+ bir Ferisi evladıyım. Şu anda dirilme ümidi hakkında+ yargılanıyorum”+ dedi.  Bu sözler üzerine Ferisilerle Sadukiler arasında anlaşmazlık çıktı+ ve bölündüler.  Çünkü Sadukiler+ dirilmenin,+ meleklerin ve ruhi varlıkların olmadığını söyler, fakat Ferisiler bunların hepsini kabul eder.  Birden bağırıp çağırmaya başladılar;+ Ferisiler kanadındaki yazıcılardan bazıları kalkıp hararetli bir savunmaya giriştiler. “Bizce bu adamın işlediği bir suç yok;+ bir ruh veya melek onunla konuşmuş olamaz mı?. . .”+ dediler. 10  Çekişme büyüyünce, komutan Pavlus’u parçalayacaklarından korkarak askerlere+ aşağıya inmelerini ve onu aralarından alıp kışlaya götürmelerini emretti.+ 11  Fakat geceleyin Efendimiz onun yanında durup,+ “Cesur ol!+ Yeruşalim’de benim hakkımda nasıl tam olarak tanıklık ettinse,+ Roma’da da edeceksin”+ dedi. 12  Gün doğunca, Yahudiler aralarında gizlice anlaştılar+ ve ‘Pavlus’u öldürünceye dek yiyip içersek lanetli olalım!’ diyerek yemin ettiler.+ 13  Bu yeminli anlaşmaya katılanların sayısı kırktan fazlaydı. 14  Bu kişiler yüksek+ kâhinlere ve ihtiyarlara gidip şöyle dediler: “Biz ‘Pavlus’u öldürünceye dek ağzımıza bir lokma koyarsak lanetli olalım!’ diye ant içtik. 15  Şimdi siz Sanhedrin üyeleriyle birlikte komutana gidin; sanki Pavlus’la ilgili meseleyi netleştirmek istermiş gibi, onu size getirmesi gerektiğini açıklayın.+ Biz de Pavlus buraya gelmeden onu öldürmek üzere hazır bekleyeceğiz.”+ 16  Fakat Pavlus’un kız kardeşinin oğlu onların pusu kurduğunu duyup kışlaya gitti;+ içeri girip durumu Pavlus’a bildirdi. 17  Pavlus subaylardan birini yanına çağırıp, “Bu genci komutana götürün, ona bir söyleyeceği var” dedi. 18  Subay, genci komutana götürdü, “Tutuklu Pavlus beni yanına çağırdı ve bu genci size getirmemi rica etti, size bir şey anlatacakmış” dedi. 19  Komutan genci+ elinden tutup bir kenara çekti ve onunla özel olarak konuşarak “Bana söyleyeceğin nedir?” diye sordu. 20  Genç şunları söyledi: “Yahudiler, durumunu tam olarak öğrenmek istermiş gibi sizden Pavlus’u yarın Sanhedrin’e getirmeniz için ricada bulunmayı kararlaştırdılar.+ 21  Onlara kanmayın, çünkü kırktan fazla adam Pavlus için pusuda bekliyor.+ Bu adamlar onu öldürünceye dek yiyip içmeyeceklerine dair ant içtiler+ ve hazır durumda sizden bir söz bekliyorlar.” 22  Komutan “Bana bunları anlattığını sakın ağzından kaçırma” diye emrettikten sonra genci bıraktı. 23  Sonra subaylardan ikisini çağırtıp şunları söyledi: “Gecenin üçüncü* saatinde Sezariye’ye gitmek üzere iki yüz asker, yetmiş atlı ve iki yüz mızraklı asker hazırlayın. 24  Ayrıca, Pavlus’u Vali Feliks’e sağ salim götürmek üzere atlar hazırlayın.” 25  Sonra şöyle bir mektup yazdı: 26  “Klaudius Lisias’tan saygıdeğer Vali Feliks’e,+ selamlar! 27  Bu adam Yahudiler tarafından yakalanmıştı; öldürülmek üzereyken, ben askerlerle yetişip onu kurtardım;+ çünkü Roma vatandaşı+ olduğunu öğrendim. 28  Neyle suçlandığını öğrenmek amacıyla onu kendi meclisleri Sanhedrin’e getirdim.+ 29  Onun kendi Kanunlarıyla ilgili meseleler hakkında suçlandığını öğrendim,+ fakat hakkındaki suçlamaların hiçbiri ölümü veya zinciri gerektirmiyordu.+ 30  Adama bir tuzak kurulduğunu+ haber aldığım için onu hemen size gönderiyorum; davacılara da şikâyetlerini sizin önünüzde dile getirmelerini emrettim.”+ 31  Böylece askerler+ kendilerine verilen emre göre Pavlus’u alıp geceleyin Antipatris’e getirdiler. 32  Ertesi gün, Pavlus’u atlılarla birlikte gönderip kendileri kışlaya döndüler. 33  Atlılar Sezariye’ye+ girip mektubu valiye verdiler ve Pavlus’u onun önüne çıkardılar. 34  Vali mektubu okudu ve Pavlus’un hangi eyaletten olduğunu soruşturup Kilikya’dan+ olduğunu öğrendi.+ 35  “Davacıların da gelsin, duruşmanı o zaman yaparız” dedi.+ Ve onun Herodes’in imparatorluk sarayında gözetim altında tutulmasını emretti.

Dipnotlar

Elç 23:23 Günbatımı esas alınarak “üç”; bugünün saatiyle akşam dokuz suları.