Elçiler 19:1-41

19  Apollos+ Korintos’tayken, Pavlus iç kesimlerden geçerek Efesos’a+ geldi. Orada bazı öğrencilerle karşılaştı.  Onlara, “İman ettiğinizde kutsal ruhu aldınız+ mı?” diye sordu. Onlar da, “Kutsal ruh hakkında bir şey duymadık”+ dediler.  “O halde neye göre vaftiz edildiniz?” diye sordu, “Yahya’nın vaftizine+ göre” dediler.  Pavlus şöyle karşılık verdi: “Yahya’nın yaptığı tövbe vaftiziydi;+ o, insanlara kendisinden sonra gelen kişiye,+ yani İsa’ya iman etmelerini söylerdi.”  Bunu duyunca Efendimiz İsa’nın ismiyle vaftiz edildiler.+  Pavlus ellerini onların üzerine koyduğunda+ üzerlerine kutsal ruh indi; başka diller konuşmaya ve peygamberlik etmeye başladılar.+  Orada on iki erkek vardı.  Pavlus üç ay boyunca havraya+ gidip cesaretle konuştu. Tanrı’nın krallığı hakkında ikna edici kanıtlar kullanarak konuşmalar yapıyordu.+  Fakat bazıları tutumlarını sertleştirip insanların önünde Yol’u+ kötülemeyi imansız bir şekilde+ sürdürünce, Pavlus yanlarından ayrıldı.+ Öğrencileri de onlardan ayırarak+ her gün Tirannus’un okulundaki derslikte konuşmalar yapmaya başladı. 10  İki yıl bu şekilde devam etti,+ böylece gerek Yahudi gerek Yunanlı, Asya eyaletinde+ oturan herkes Rabbin sözünü duydu. 11  Tanrı, Pavlus’un eliyle olağanüstü işler yapıyordu.+ 12  Hatta hastalara Pavlus’un kullandığı peşkirleri ve peştemalları götürürlerdi;+ hastalar iyileşir ve kötü ruhlar çıkardı.+ 13  O çevrede dolaşıp cin kovan Yahudilerden+ bazıları da Efendimiz İsa’nın ismini kullanmaya+ kalkıştılar. Bunlar içlerine kötü ruhlar girmiş olanlara “Pavlus’un duyurduğu İsa’nın adıyla size emrediyorum”+ diyerek ruhları çıkarmaya çalışırlardı. 14  Skeva adlı bir Yahudi yüksek kâhinin yedi oğlu da bunu yapıyordu. 15  Fakat bir keresinde kötü ruh onlara, “İsa’yı bilirim,+ Pavlus’u da tanırım,+ peki siz kimsiniz?” diye karşılık verdi. 16  Bunun üzerine, içine kötü ruh girmiş olan adam üzerlerine saldırdı,+ onları tek tek alt edip etkisiz hale getirdi; öyle ki, adamlar o evden çıplak ve yaralı bir halde kaçtılar. 17  Efesos’ta oturan tüm Yahudiler ve Yunanlılar bu olayı duydu ve herkesin içine bir korku+ düştü; böylece Efendimiz İsa’nın ismi yüceltiliyordu.+ 18  İman edenlerin birçoğu geliyor, yaptıkları kötü işleri açıkça itiraf edip+ anlatıyordu. 19  Büyücülük yapanların+ birçoğu kitaplarını toplayıp herkesin önünde yaktılar. Kitapların değerini hesapladılar; elli bin gümüş tuttu. 20  Böylece Yehova’nın sözü, etkili bir şekilde yayılıyor ve güç kazanıyordu.+ 21  Pavlus bu olaylardan sonra, Makedonya+ ve Ahaya’ya uğrayıp Yeruşalim’e+ gitmeye karar verdi. “Oraya gittikten sonra Roma’yı+ da görmeliyim” diyordu. 22  Böylece kendisine hizmet edenlerden ikisini, Timoteos+ ve Erastos’u+ Makedonya’ya gönderdi, fakat kendisi bir süre daha Asya eyaletinde kaldı. 23  O günlerde bu Yol’dan+ ötürü epey büyük bir kargaşa oldu.+ 24  Dimitrios adında bir gümüşçü Artemis tapınağının gümüş biblolarını yaparak zanaatçılara önemli bir kazanç kapısı açmıştı.+ 25  Dimitrios onları ve bu gibi işler yapan+ başkalarını toplayıp şunları söyledi: “Efendiler, bu işten zengin olduğumuzu+ çok iyi biliyorsunuz. 26  Sizin de gördüğünüz ve duyduğunuz gibi, Pavlus denilen bu adam elle yapılan ilahların+ ilah olmadığını söyleyerek, sadece Efesos’ta+ değil, neredeyse Asya eyaletinin tümünde büyük bir kitleyi inandırıp akıllarını çelmiştir. 27  Üstelik, tehlike sadece işimizin saygınlığına gölge düşmesi değil, tüm Asya eyaletinin ve yeryüzünün taptığı büyük tanrıça Artemis’in+ tapınağının itibardan düşmesi ve ihtişamının sönmesidir.” 28  Bu sözleri dinleyen insanlar öfkeyle doldular ve “Efesosluların Artemis’i büyüktür!” diye bağırmaya başladılar. 29  Bunun üzerine şehir karıştı; Pavlus’un seyahat arkadaşları olan Makedonyalı Gayus ve Aristarhos’u+ yakalayıp beraberinde sürükleyen halk tiyatroya hücum etti. 30  Pavlus da halkın arasına girmek istedi, fakat öğrenciler onu bırakmadılar. 31  Hatta şenlik ve oyunları düzenleyenlerden Pavlus’u seven bazıları ona haber göndererek tiyatroda kendisini tehlikeye atmaması için yalvardılar. 32  Gerçekten de orada her kafadan bir ses çıkıyordu;+ topluluk karışıklık içindeydi ve çoğu neden toplandıklarını bilmiyordu. 33  Birlikte kalabalığın içinden İskender’i çekip çıkardılar, Yahudiler onu öne ittiler. Halkı susturmak için eliyle işaret eden İskender onlara savunmasını yapmak istedi. 34  Fakat onun Yahudi olduğunu anlayınca, yaklaşık iki saat boyunca “Efesosluların Artemis’i büyüktür!”+ diye hep bir ağızdan bağırdılar. 35  Sonunda şehir kâtibi kalabalığı susturdu+ ve şöyle seslendi: “Ey Efesoslular, büyük Artemis’in tapınağının ve gökten düşen tasvirinin bekçisi Efesos şehridir; tüm dünyada bunu bilmeyen var mı? 36  Mademki bunlar tartışılmaz, size düşen, sakin olup telaşa kapılmamaktır.+ 37  Getirdiğiniz bu adamlar ne tapınak hırsızıdır ne de tanrıçamıza küfretmişlerdir. 38  Dimitrios+ ve zanaatçı arkadaşları bir kimseden davacıysa, mahkeme+ günleri var, genel valiler+ var; karşılıklı suçlamada bulunabilirler. 39  Fakat eğer başka bir şeyin peşindeyseniz, bunun resmi bir toplantıyla karara bağlanması gerekir. 40  Bilin ki, gerçek bir tehlikeyle karşı karşıyayız; bugünkü olay yüzünden ayaklanma çıkarmakla suçlanabiliriz. Çünkü bu kalabalığın taşkınlığını haklı gösterecek hiçbir gerekçemiz yok.” 41  Bu sözlerden+ sonra topluluğu+ dağıttı.

Dipnotlar