Elçiler 18:1-28

18  Bundan sonra Pavlus Atina’dan ayrılıp Korintos’a geldi.  Akuila+ ile karısı Priskilla’yı buldu. Akuila, Pontus doğumlu bir Yahudiydi ve İtalya’dan+ yeni gelmişti; çünkü Klaudius+ tüm Yahudilerin Roma’dan çıkmasını emretmişti. Pavlus onların yanına gitti.  Onlarla aynı meslekten olduğundan, evlerinde kaldı ve birlikte çalıştılar;+ meslekleri çadırcılıktı.  Bununla birlikte, Pavlus her Sebt günü havrada+ bir konuşma yapar, Yahudileri ve Yunanlıları ikna etmeye çalışırdı.  Silas+ ve Timoteos+ Makedonya’dan geldikten sonra, Pavlus sözü duyurmak üzere yoğun bir şekilde çalışmaya başladı ve İsa’nın Mesih olduğunu kanıtlamak için Yahudilere şahitlik etti.+  Fakat Yahudiler muhalefeti ve aşağılayıcı konuşmaları+ sürdürünce, Pavlus giysisini silkeleyerek,+ “Kanınızdan siz sorumlu olun.+ Ben temizim.+ Artık diğer milletlerden insanlara gideceğim”+ dedi.  Böylece oradan ayrılıp, Tanrı’ya ibadet eden Titius Yustus adlı bir adamın evine gitti; onun evi havraya bitişikti.  Havra yöneticisi Krispos+ ile tüm ev halkı Efendimize iman etti. Korintoslulardan sözü duyan birçok kişi de iman edip vaftiz ediliyordu.  Ve geceleyin Efendimiz Pavlus’a bir görüntüde şunları söyledi:+ “Korkma, konuşmaya devam et, susma, 10  çünkü ben seninle beraberim.+ Kimse sana saldırıp zarar veremeyecek, çünkü bu şehirde bana ait daha birçok kişi var.” 11  Böylece Pavlus bir buçuk yıl orada kalıp insanlara Tanrı’nın sözünü öğretti. 12  Gallio, Ahaya’da genel vali+ olduğu sırada Yahudiler hep birden Pavlus’a karşı harekete geçtiler ve onu yargı kürsüsünün önüne götürdüler.+ 13  “Bu adam insanları kandırıp kanuna aykırı bir ibadet şekline yöneltiyor”+ dediler. 14  Pavlus tam konuşmaya başlayacakken, Gallio onlara şöyle dedi: “Ey Yahudiler, şikâyetiniz gerçekten bir haksızlık veya adi bir suçla ilgili olsaydı, sizi sabırla dinlemek için nedenim olurdu. 15  Fakat sorun sözlerle, isimlerle+ ve kanununuzla+ ilgili anlaşmazlıklarsa, bunları kendiniz çözmelisiniz. Bu konularda hakem olmak istemem.” 16  Böylece Yahudileri yargı kürsüsü önünden kovdu. 17  Bunun üzerine onlar havra yöneticisi Sostenis’i+ yakaladılar ve yargı kürsüsünün önünde dövdüler. Gallio ise olanlara hiç aldırmadı. 18  Pavlus bir süre daha orada kaldıktan sonra, kardeşlerle vedalaşıp onlardan ayrıldı ve bir adakta bulunmuş olduğundan Kenhrea’da+ saçını kestirip+ Priskilla ile Akuila’yı da yanına alarak Suriye’ye gitmek üzere gemiye bindi. 19  Efesos’a geldiler. Pavlus onlardan orada ayrıldı, fakat kendisi havraya+ gidip Yahudileri ikna etmeye çalıştı. 20  Orada daha uzun süre kalmasını rica ettilerse de o kabul etmedi. 21  “Yehova isterse+ tekrar gelirim” diyerek onlarla vedalaştı.+ Efesos’tan gemiye binip yola çıktı, 22  Sezariye’ye geldi. Sonra cemaatteki kardeşleri görmeye gitti* ve oradan Antakya’ya geçti. 23  Pavlus burada bir süre kaldıktan sonra yola çıktı, Galatya+ ve Frigya+ bölgelerinde her yeri dolaşarak tüm öğrencileri yüreklendirdi.+ 24  Bu arada Efesos’a Apollos+ adında İskenderiyeli bir Yahudi geldi; etkili konuşan ve Kutsal Yazıları+ iyi bilen biriydi. 25  Yehova’nın yolu hakkında sözlü olarak eğitilmiş olan Apollos, ruhun verdiği coşkuyla,+ İsa hakkında doğru şeyler anlatıyor ve öğretiyordu. Fakat vaftiz konusunda sadece Yahya’nın vaftizini+ biliyordu. 26  Havrada cesaretle konuşmaya başladı. Priskilla ve Akuila+ onu dinledikten sonra yanlarına alıp Tanrı’nın yolunu kendisine daha doğru bir şekilde açıkladılar. 27  Apollos Ahaya’ya geçmek istiyordu. Kardeşler de oradaki öğrencilere mektup yazıp onu sıcak bir şekilde karşılamalarını rica ettiler. Apollos oraya gidince, Tanrı’nın lütfuyla+ iman etmiş olanlara çok yardım etti.+ 28  İsa’nın Mesih olduğunu+ Kutsal Yazılardan+ kanıtlarla açıkça göstererek, Yahudilerin söylediklerini herkesin önünde etkili bir şekilde çürütüyordu.

Dipnotlar

Elç 18:22 Muhtemelen Yeruşalim’e.