Elçiler 16:1-40

16  Böylece Pavlus Derbe’ye ve sonra Listra’ya+ geldi. Burada annesi imanlı bir Yahudi, babası ise Yunanlı olan Timoteos+ adında bir öğrenci vardı.  Listra ve Konya’daki kardeşler onun hakkında çok olumlu konuşuyorlardı.  Pavlus bu gencin kendisiyle birlikte gelmesini istedi ve onu yanına alıp o yörelerde yaşayan Yahudiler yüzünden sünnet ettirdi;+ çünkü herkes babasının Yunanlı olduğunu biliyordu.  Şehir şehir dolaşırlarken, Yeruşalim’deki elçiler ve ihtiyarlar tarafından alınan kararları kardeşlere bildiriyor ve bunlara uymalarını söylüyorlardı.+  Böylece cemaatlerin imanı güçleniyor+ ve kardeşlerin sayısı günden güne artıyordu.  Asya eyaletinde sözü duyurmalarına kutsal ruh izin vermediğinden, Frigya ve Galatya+ topraklarından geçip gittiler.  Misya’ya geldiler ve buradan Bitinya’ya+ geçmeye çalıştılar, fakat İsa ruh aracılığıyla onları engelledi.  Böylece, Misya’dan geçip Troas’a+ geldiler.  Geceleyin Pavlus’un önünde bir görüntü+ belirdi: Ayakta duran Makedonyalı bir adam kendisine, “Makedonya’ya geçip bize yardım et” diye yalvarıyordu. 10  Pavlus bunu gördükten sonra, Makedonya’dakilere+ iyi haberi bildirmek için Tanrı’nın bizi çağırttığı sonucuna vararak hemen oraya gitmenin yollarını aradık. 11  Böylece, Troas’tan denize açılıp doğruca Semendirek’e geldik ve ertesi gün Neapolis’e geçtik. 12  Buradan da Makedonya bölgesinin en önemli şehri ve bir Roma kolonisi olan Filipi’ye+ gittik.+ Bu şehirde birkaç gün kaldık. 13  Sebt günü, şehrin kapısından çıkıp bir dua yeri bulma düşüncesiyle ırmak kenarına gittik. Oturup burada toplanmış kadınlarla konuşmaya başladık. 14  Tiyatira+ şehrinden olup erguvani kumaşlar* satan Lidya adında bir kadın da bizi dinliyordu; kendisi Tanrı’ya ibadet eden biriydi. Pavlus’un söylediklerine kulak vermesi için Yehova onun yüreğini açmıştı.+ 15  Kadın ev halkıyla birlikte vaftiz edildikten+ sonra, “Eğer beni Yehova’ya sadık biri olarak gördünüzse, gelin evimde kalın”+ diye yalvardı. Ve evine gitmemiz için bizi zorladı.+ 16  Bir keresinde dua yerine giderken, kendisinde bir ruh,+ bir fal cini+ olan hizmetçi kız karşımıza çıktı. Kehanetlerde bulunan bu kız efendilerine büyük kazanç sağlıyordu.+ 17  Kız, Pavlus’un ve bizim peşimize takılmıştı; “Bu adamlar Yüceler Yücesi Tanrı’nın kullarıdır, size kurtuluş yolunu ilan ediyorlar” diye bağırıp duruyordu.+ 18  Bu durum günlerce sürdü. Sonunda bıkan+ Pavlus dönüp ruha, “Ondan çıkmanı İsa’nın ismiyle emrediyorum”+ dedi. Ruh o anda kızdan çıktı.+ 19  Kızın efendileri kazanç kapılarının kapandığını+ görünce, Pavlus’la Silas’ı yakalayıp çarşı meydanına sürükleyerek, yöneticilere getirdiler.+ 20  Sonra onları yerel yöneticilerin önüne çıkarıp şunları söylediler: “Yahudi olan bu adamlar şehrimizin düzenini bozuyor.+ 21  Biz Romalıların benimsemesi ya da uygulaması uygun olmayan âdetler yayıyorlar.”+ 22  Bunun üzerine kalabalık hep birden onların üzerine yürüdü; yerel yöneticiler, giysilerini yırtıp çıkarttıktan sonra değnekle dövülmelerini emrettiler.+ 23  Epeyce dayak attıktan+ sonra onları hapishaneye koydular ve sıkı gözetim altında tutulmaları için gardiyana emir verdiler.+ 24  Gardiyan bu emir üzerine onları zindanın iç kısmına attı+ ve ayaklarını tomruğa vurdu.+ 25  Gece yarısı+ olmuştu; Pavlus ve Silas dua ediyor ve ilahilerle+ Tanrı’yı yüceltiyorlardı. Diğer tutuklular da onları dinliyordu. 26  Aniden büyük bir deprem oldu; öyle ki, hapishanenin temelleri sarsıldı. O anda bütün kapılar açıldı ve herkesin zincirleri çözüldü.+ 27  Uykudan uyanıp hapishane kapılarını açık gören gardiyan, tutukluların kaçtığını+ düşünerek kılıcını çekip kendini öldürmek istedi.+ 28  Fakat Pavlus, “Kendine kıyma,+ hepimiz buradayız!” diye bağırdı. 29  Bunun üzerine gardiyan ışık istedi ve içeri daldı; tir tir titreyerek Pavlus’la Silas’ın önünde yere kapandı.+ 30  Onları dışarıya çıkarıp, “Efendiler, kurtulmak için ne yapmalıyım?”+ diye sordu. 31  Onlar da, “Efendimiz İsa’ya iman et, sen de ev halkın+ da kurtulursunuz”+ dediler. 32  Böylece Yehova’nın sözünü ona ve evindeki herkese+ bildirdiler. 33  Adam gecenin o saatinde onları götürüp yaralarını temizledi; sonra o ve tüm ev halkı vakit geçirmeksizin vaftiz edildiler.+ 34  Pavlus’la Silas’ı evine getirip önlerine sofra kurdu. Tanrı’ya iman ettiğinden kendisi de ev halkı da sevinç içindeydi. 35  Gün doğunca yerel yöneticiler,+ “Adamları salıver!” emrini iletmeleri için kolluk görevlileri gönderdiler. 36  Bunun üzerine gardiyan onların dediklerini Pavlus’a iletti. “Yöneticiler adam göndererek serbest bırakılmanızı istediler. Çıkın, selametle yolunuza gidin” dedi. 37  Fakat Pavlus şu karşılığı verdi: “Roma vatandaşı+ olan bizleri halkın önünde yargılamadan dövüp hapse attılar; şimdi dışarıya gizlice mi atıyorlar? Böyle şey olmaz! Kendileri gelip bizi çıkarsın.” 38  Kolluk görevlileri bu sözleri yöneticilere bildirdi. Onların Roma vatandaşı olduğunu duyan yöneticiler korktular.+ 39  Bunun üzerine gelip onlara yalvardılar, onları dışarı çıkardılar ve şehirden ayrılmalarını rica ettiler. 40  Fakat onlar hapishaneden çıkınca Lidya’nın evine gittiler; kardeşleri görüp yüreklendirdikten+ sonra oradan ayrıldılar.

Dipnotlar

Elç 16:14 Ya da “boya”