Elçiler 1:1-26

1  Ey Teofilos,+ yazdığım ilk kayıtta, İsa’nın yaptığı ve öğrettiği her şeyi en başından kaleme aldım.+  Bu, seçtiği elçilere kutsal ruh aracılığıyla emirler verip+ yukarı alındığı+ güne dek olanların kaydıdır.  İsa, ölümünden sonra bu kişilere de göründü ve yaşadığını birçok sağlam kanıtla onlara gösterdi.+ Elçileri kırk gün boyunca onu gördüler ve İsa onlara Tanrı’nın krallığını anlattı.+  Onlarla bir aradayken şu emri verdi: “Yeruşalim’den ayrılmayın,+ Babamın benden de işitmiş olduğunuz vaadinin gerçekleşmesini bekleyin.+  Çünkü Yahya su ile vaftiz etmişti, fakat siz çok geçmeden kutsal ruh ile vaftiz edileceksiniz.”+  Toplandıkları zaman ona, “Efendimiz, İsrail’e krallığı+ şimdi mi geri vereceksin?” diye sordular.  O şöyle karşılık verdi: “Zamanlar ve dönemler+ konusunda Babamın Kendinde saklı tuttuğu bilgiyi+ sizin bilmeniz gerekmez.  Fakat kutsal ruh üzerinize inince güç kazanacaksınız;+ Yeruşalim’de,+ bütün Yahudiye’de, Samiriye’de+ ve yeryüzünün en uzak yerlerine+ dek şahitlerim+ olacaksınız.”  Bunları söyledikten sonra, onlar bakarken yukarı kaldırıldı,+ bir bulut onu örttü ve artık onu göremediler.+ 10  İsa giderken onlar gözlerini göğe dikmiş bakıyorlardı;+ işte o sırada yanlarında beyaz+ giysiler içinde iki adam belirdi. 11  Onlara, “Celileliler neden göğe bakıp duruyorsunuz? Yanınızdan göğe alınan bu İsa, göğe gidişini gördüğünüz gibi, aynı şekilde geri gelecektir”+ dediler. 12  Sonra Zeytinlik Dağından Yeruşalim’e döndüler;+ bu dağın Yeruşalim’e uzaklığı bir Sebt günü gidilebilecek yol* kadardı.+ 13  Şehre varınca, kaldıkları üst kattaki odaya çıktılar.+ Petrus’un yanı sıra, Yuhanna, Yakup, Andreas, Filipus, Tomas, Bartolomeus, Matta, Alfeos oğlu Yakup, Gayretli lakaplı Simun ve Yakup oğlu Yahuda da oradaydı.+ 14  Bunlar hep birlikte sürekli dua ediyordu.+ Yanlarında İsa’nın kardeşleri,+ annesi Meryem ve başka kadınlar+ da vardı. 15  O günlerde, yüz yirmi kadar kişi bir araya toplanmışken, Petrus kardeşlerin ortasında ayağa kalkıp şunları dedi: 16  “Efendiler, kardeşler, kutsal ruh,+ İsa’yı tutuklayanlara yol gösteren+ Yahuda+ hakkında önceden Davut’un ağzından konuşmuştu. Ve bu yazılanların yerine gelmesi gerekiyordu.+ 17  Çünkü o bizden biri sayılmış+ ve bu hizmette pay sahibi olmuştu.+ 18  (Bu adam, yaptığı kötülüğe karşılık olarak verilen ücretle+ bir tarla satın aldı+ ve tepesi üstü düşüp+ karnı yarıldı, bağırsakları dışarı döküldü. 19  Bu olayı Yeruşalim’de oturan herkes duydu; bu nedenle o tarlaya kendi dillerinde Akeldama, yani Kan Tarlası dediler.) 20  Çünkü Mezmurlar kitabında şöyle yazılıdır: ‘Oturduğu yer ıssız kalsın, içinde yaşayan olmasın’+ ve ‘Onun gözetim işini başkası alsın.’+ 21  Dolayısıyla, Efendimiz İsa’nın aramızda faaliyet gösterdiği bütün süre boyunca bir araya geldiğimiz adamlardan biri,+ 22  bizimle beraber onun dirilişine tanıklık etmelidir.+ Bu kişi onun Yahya tarafından vaftiz edilmesinden,+ bizden alındığı+ güne dek aramızda bulunanlardan biri olmalıdır.” 23  Bunun üzerine iki kişiyi aday gösterdiler; bunlar, diğer adı da Yustus olan Barsaba lakaplı Yusuf ve Mattias’tı. 24  Sonra şöyle dua ettiler: “Ey Yehova,* Sen herkesin yüreğini bilirsin,+ bu iki adamdan hangisini seçtiğini bize göster ki, 25  Yahuda’nın kendi yoluna giderek bıraktığı bu hizmeti ve elçiliği+ yerine getirsin.” 26  Onlar arasında kura çektiler.+ Kurada Mattias çıktı ve on bir+ elçiyle birlikte sayıldı.

Dipnotlar

Elç 1:12 890 metre. Yeşu 3:4’e bakın.
Elç 1:24 Ek 1’e bakın.