2. Krallar 8:1-29

8  Elişa oğlunu dirilttiği+ kadına, “Kalk, ev halkını al, buradan git, bir süre başka bir memlekette misafir ol”+ dedi; “Çünkü Yehova ülkeye bir kıtlık getiriyor,+ hem de yedi yıl+ sürecek bir kıtlık.”  Kadın da Tanrı adamının dediği gibi yaptı,+ ev halkını+ alıp Filistîlerin memleketine+ gitti ve yedi yıl orada misafir olarak yaşadı.  Yedi yılın sonunda kadın Filistîlerin memleketinden döndü. Evi ve tarlası için krala+ yalvarmaya gitti.  Kral, Tanrı adamının hizmetkârı Gehazi’yle+ konuşuyordu; ona “Lütfen Elişa’nın yaptığı büyük işlerin hepsini bana anlat”+ dedi.  Ve Gehazi onun ölüyü nasıl dirilttiğini+ krala anlatırken, Elişa’nın oğlunu dirilttiği kadın gelip evi ve tarlası için+ krala yalvarmaya başladı. Gehazi hemen “Efendim+ kral, işte kadın bu. Bu da Elişa’nın dirilttiği oğlu” dedi.  Kral kadından rica etti, o da olayı anlattı.+ Sonra kral kadın için bir saray memuru+ çağırıp “Ona ait olan her şeyi geri ver, ülkeden ayrıldığı günden bugüne dek tarlasının verdiği tüm ürünü de ver”+ dedi.  Elişa Şam’a+ gitti. Aram kralı Ben-hadad+ hastaydı; ona “Tanrı adamı+ buraya geldi” diye haber verildi.  Bunun üzerine kral, Hazael’e+ “Yanına bir hediye al,+ Tanrı adamını karşılamaya git; onun aracılığıyla Yehova’ya danış,+ hastalığım iyileşecek mi öğren” dedi.  Hazael de yanına Şam’ın her tür değerli malından kırk deve yükü hediye aldı ve gidip Tanrı adamını karşıladı. Ona şöyle dedi: “Beni sana oğlun+ Aram kralı Ben-hadad gönderdi. Hastalığının iyileşip iyileşmeyeceğini soruyor.” 10  Elişa şöyle karşılık verdi: “Git, ona ‘Mutlaka iyileşeceksin’ de. Fakat Yehova bana onun öleceğini+ gösterdi.”+ 11  Ve gözlerini dikip Hazael’e bakmaya başladı, o rahatsız olana kadar baktı. Sonra Tanrı adamı ağladı.+ 12  Bunun üzerine Hazael “Efendim neden ağlıyor” diye sordu. Elişa, “Çünkü senin İsrailoğullarına yapacağın kötülüğü+ iyi biliyorum” dedi; “Hisarlarını ateşe vereceksin, yiğitlerini kılıçtan geçireceksin, çocuklarını paramparça edeceksin,+ gebe kadınların karnını yaracaksın.”+ 13  O zaman Hazael “Bu kulun kim ki, bir köpekten+ başka ne ki bu büyük şeyi yapsın?” dedi. Fakat Elişa “Yehova bana senin Aram kralı olacağını gösterdi”+ dedi. 14  Ve Hazael Elişa’nın yanından ayrılıp efendisine geldi. Efendisi “Elişa sana ne dedi?” diye sordu. O da, “‘Mutlaka iyileşeceksin’ dedi”+ diye karşılık verdi. 15  Ve ertesi gün bir örtü alıp suya batırdı, kralın yüzüne kapatıp+ onu boğdu, böylece kral öldü.+ Yerine Hazael+ kral oldu. 16  İsrail kralı Ahab oğlu Yehoram’ın+ beşinci yılında, Yehoşafat Yahuda kralıyken, oğlu Yehoram+ Yahuda kralı oldu. 17  Kral olduğunda otuz iki yaşındaydı, Yeruşalim’de sekiz yıl saltanat sürdü.+ 18  Ahab evinden olanların yaptığı gibi+ o da İsrail krallarının izinden gitti,+ çünkü Ahab’ın kızını eş olarak aldı;+ Yehova’nın gözünde kötü olanı yaptı. 19  Fakat Yehova kulu Davut’un hatırına Yahuda’yı+ yok etmek istemedi;+ çünkü Davut’a kendisinin ve oğullarının ocağının*+ hiç sönmeyeceğini vaat etmişti. 20  Yehoram’ın döneminde Edom+ Yahuda’ya başkaldırdı; ve kendilerine bir kral+ seçtiler. 21  Yehoram da tüm savaş arabalarıyla Tsair’e geçti. Geceleyin harekete geçip kendisinin ve savaş arabalarının başındaki komutanların çevresini saran Edomlulara saldırdı ve onları öldürdü; halk da çadırlarına kaçtı. 22  Fakat Edom Yahuda’ya bugüne dek hep asi oldu. Libna+ da o dönemde başkaldırdı. 23  Yehoram’ın dönemindeki diğer olaylar ve onun tüm işleri Yahuda krallarının tarih kitabında+ yazılıdır. 24  Yehoram uyuyup atalarına katıldı+ ve Davut Şehrinde+ atalarının yanına gömüldü. Onun yerine oğlu Ahazya+ kral oldu. 25  İsrail kralı Ahab oğlu Yehoram’ın on ikinci yılında, Yahuda kralı Yehoram oğlu Ahazya kral oldu.+ 26  Ahazya kral olduğunda yirmi iki yaşındaydı, Yeruşalim’de+ bir yıl saltanat sürdü. Annesi, İsrail kralı Omri’nin+ torunu Atalya’ydı.+ 27  Ahab evinin izinden gitti ve Ahab+ evi gibi Yehova’nın gözünde kötü olanı+ yaptı; çünkü evlilik yoluyla Ahab’ın akrabasıydı.+ 28  Ahab oğlu Yehoram’la beraber Ramot-gilead’da+ Aram kralı Hazael’le+ savaşa girdi; fakat Aramiler Yehoram’ı vurdu.+ 29  Ve kral Yehoram,+ Rama’da* Aram kralı Hazael’le savaşırken Aramiler tarafından yaralanınca, iyileşmek için Yizreel’e+ döndü. Yahuda kralı Yehoram oğlu Ahazya+ da Yizreel’e indi, çünkü hasta olan Ahab oğlu Yehoram’ı görmek istiyordu.

Dipnotlar

2Kr 8:19 Sözcük anlamıyla, “kandilinin”
2Kr 8:29 Ramot-gilead isminin kısaltılmış hali.