2. Krallar 25:1-30

25  Tsedekiya’nın krallığının dokuzuncu+ yılında, onuncu ayın onuncu+ gününde Babil kralı+ Nabukadnezar+ tüm ordusuyla gelip Yeruşalim karşısında ordugâh kurdu ve şehrin çevresine kuşatma duvarı yaptı.+  Kral Tsedekiya’nın on birinci yılına dek şehir kuşatma altında kaldı.  Dördüncü ayın dokuzuncu+ günü şehirde kıtlık+ şiddetlenmiş, memleket halkı ekmek bulamaz olmuştu.+  Şehir Kaldelilerin+ kuşatması altındayken surlarda gedik açıldı;+ geceleyin tüm savaşçılar kral bahçesine bitişik çift surun arasındaki kapıdan+ geçip kaçtılar; kral Araba+ yönüne doğru gitti.+  Kalde ordusu+ kralın peşine düştü ve Eriha düzlüklerinde+ ona yetişti;+ kralın yanındaki tüm askerler dağıldılar.  Ve Kaldeliler kralı yakaladılar,+ hakkında hüküm vermesi için Ribla’da+ bulunan Babil kralına götürdüler.  Tsedekiya’nın gözü önünde oğullarını öldürdüler,+ onu da gözlerini kör ettikten+ sonra tunç prangaya+ vurup Babil’e+ götürdüler.  Babil kralı Nabukadnezar’ın on dokuzuncu+ yılında, beşinci ayın yedinci gününde, Babil kralının hizmetkârı başmuhafız Nebuzaradan+ Yeruşalim’e+ geldi.  Yehova’nın evini,+ kral evini+ ve Yeruşalim’deki tüm evleri+ ateşe verdi; bütün önemli adamların evini yaktı.+ 10  Başmuhafızın beraberindeki tüm Kalde ordusu Yeruşalim’i çevreleyen surları yıktı.+ 11  Başmuhafız Nebuzaradan şehir halkından geriye kalanları,+ Babil kralının tarafına geçen kaçakları ve memlekette kalan herkesi sürgüne götürdü.+ 12  Başmuhafız, memleket halkından bazı yoksulları+ zorunlu hizmet için bağcı ve çiftçi olarak orada bıraktı.+ 13  Kaldeliler Yehova’nın evindeki bakır sütunları,+ Yehova’nın evindeki arabaları+ ve bakır havuzu+ parçaladılar, bakırı Babil’e götürdüler.+ 14  Hizmette kullanılan kovaları, kürekleri, fitil makaslarını, tasları ve bütün bakır takımları+ aldılar. 15  Başmuhafız saf altın+ ve saf gümüşten+ tüm takımları, ateş kaplarını ve leğenleri aldı. 16  Süleyman’ın Yehova’nın evi için yaptığı iki sütuna, havuza ve arabalara gelince, bunlar için kullanılan bakırın haddi hesabı yoktu.+ 17  Sütunların her birinin yüksekliği on sekiz arşındı,+ başlıkları+ da bakırdandı; her başlığın yüksekliği üç arşındı, üzeri çepçevre ağ ve nar+ motifleriyle bezeliydi, tamamı bakırdandı. Diğer sütun da ağ motifi ve üzerindeki bezemelerle ötekinin aynısıydı. 18  Başmuhafız, yüksek kâhin Seraya’yı,+ ikinci kâhin Tsefanya’yı+ ve üç kapı bekçisini,+ 19  şehirden, askerler üzerinde yetkili bir saray memurunu, kralın beş özel danışmanını, memleket halkından asker toplayan ve ordu komutanının yazmanı olan görevliyi, ayrıca memleket halkından şehirde bulunan altmış adamı aldı.+ 20  Başmuhafız Nebuzaradan+ onları alıp+ Ribla’da+ bulunan Babil kralına götürdü. 21  Babil kralı da Hamat+ diyarındaki Ribla’da onları vurup+ öldürdü. Böylece Yahuda kendi toprağından sürüldü.+ 22  Babil kralı Nabukadnezar’ın Yahuda diyarında bıraktığı halka+ gelince, onların başına Şafan+ oğlu Ahikam+ oğlu Gedalya+ atandı. 23  Tüm ordu komutanları+ ve onların adamları Babil kralının Gedalya’yı atadığını duyunca derhal Mitspa’ya, Gedalya’nın yanına geldiler.+ Gelenler Netanya oğlu İsmail, Kareah oğlu Yohanan, Netofalı Tanhumet oğlu Seraya, Maakatlı oğlu Yaazanya ve onların adamlarıydı. 24  Gedalya onlara ve adamlarına yemin+ edip şöyle dedi: “Kaldelilere kulluk etmekten korkmayın. Memlekette oturun ve Babil kralına kulluk edin, sizin için iyi olur.”+ 25  Yedinci+ ayda, kraliyet soyundan gelen Elişama oğlu Netanya oğlu İsmail+ on adamla birlikte geldi, Gedalya’yı vurup öldürdü;+ Mitspa’da onun yanında bulunan Yahudileri ve Kaldelileri de öldürdüler.+ 26  Sonra küçüğünden büyüğüne kadar tüm halk ve ordu komutanları yola çıkıp Mısır’a gittiler;+ çünkü Kaldelilerden korkuyorlardı.+ 27  Yahuda kralı Yehoyakin’in sürgündeki otuz yedinci yılında,+ on ikinci ayın yirmi yedinci gününde, Babil kralı Evil-merodak+ kral olduğu yıl Yahuda kralı Yehoyakin’i hapishaneden çıkardı.+ 28  Ona iyi sözler söyledi ve tahtını Babil’de yanında bulunan diğer krallarınkinden daha yükseğe koydu.+ 29  Ve onun üzerinden hapishane giysilerini çıkardı,+ Yehoyakin ömrü boyunca hep kralın sofrasında yemek yedi.+ 30  Ömrü boyunca kral tarafından ona daimi bir pay,+ günlük bir tayın verildi.

Dipnotlar