2. Krallar 19:1-37

19  Kral Hizkiya+ bunu duyar duymaz giysilerini yırttı,+ çula sarınıp+ Yehova’nın evine gitti.+  Kâhya Elyakim’i,+ yazman Şebna’yı+ ve kâhinlerin ileri gelenlerini de çula sarınmış şekilde Amots+ oğlu İşaya+ peygambere gönderdi.  Ona şöyle dediler: “Hizkiya diyor ki, ‘Bugün sıkıntı,+ azarlama+ ve küstahlık+ günü; doğurmak üzere olan,+ ancak gücü kalmamış bir kadın gibiyiz.+  Asur kralının, yaşayan Tanrı’ya meydan okuması+ için gönderdiği hizmetkârı Rabşake’nin sözlerini Tanrın Yehova belki duyar da,+ duyduğu bu sözlerin hesabını Yehova ondan sorar.+ Sen sağ kalanlar+ için dua et.”+  İşaya Kral Hizkiya’nın gönderdiği hizmetkârlara şöyle karşılık verdi.+  “Efendinize söyleyin, ‘Yehova diyor ki,+ Asur kralının adamlarından duyduğun Beni aşağılayan sözler+ yüzünden korkma.+  Ona sıkıntılı bir ruh+ vereceğim, duyduğu bir haber+ üzerine ülkesine dönecek. Kendi ülkesinde onu kılıçla öldürteceğim.’”+  Rabşake+ Asur kralının Lakiş’ten+ çekildiğini duyunca geri döndü ve onu Libna’yla+ savaşırken buldu.  O sırada kral, Habeş kralı Tirhaka’nın kendisiyle savaşmaya geldiğini duydu. Bu nedenle Hizkiya’ya tekrar haberciler gönderdi+ ve şöyle dedi: 10  Yahuda kralı Hizkiya’ya deyin ki, “Güvendiğin Tanrın, ‘Yeruşalim+ Asur kralının eline verilmeyecek’ diyerek+ seni aldatmasın.+ 11  Asur krallarının bütün ülkelere neler yaptığını, onları nasıl yerle bir ettiğini duydun.+ Şimdi sen kurtulabileceğini mi sanıyorsun?+ 12  Atalarımın mahvettiği milletleri, Gozan’ı,+ Harran’ı,+ Retsef’i ve Telassar’da yaşayan Edenoğullarını+ tanrıları+ kurtarabildi mi?+ 13  Hamat+ kralı, Arpad+ kralı, Sefarvaim, Hena ve İvva şehirlerinin kralları nerede?”+ 14  O zaman Hizkiya mektubu habercilerin elinden alıp okudu,+ sonra Yehova’nın evine çıkıp onu Yehova’nın önüne serdi+ 15  ve Yehova’nın huzurunda dua etti,+ “Ey İsrail’in Tanrısı,+ kerubiler+ üzerinde oturan Yehova!” dedi; “Yeryüzündeki tüm krallıkların Tanrısı+ yalnız Sensin.+ Gökleri+ ve yeri Sen yarattın.+ 16  Kulak ver ey Yehova, işit.+ Gözlerini aç+ ey Yehova, bak. Sana, yaşayan Tanrı’ya meydan okumak+ için adam gönderen Sanherib’in sözlerini işit. 17  Ey Yehova, gerçi Asur kralları milletleri ve ülkelerini yerle bir etti.+ 18  Onların tanrılarını ateşe verdiler; çünkü onlar tanrı değildi,+ insan elinin biçim verdiği+ ağaç ve taşlardı. Bu yüzden Asurlular onları yok etti. 19  Ey Yehova Tanrımız,+ ne olur şimdi bizi onun elinden kurtar ki,+ yeryüzündeki tüm krallıklar yalnız Senin Tanrı olduğunu anlasın ey Yehova.”+ 20  Bunun üzerine Amots oğlu İşaya, Hizkiya’ya şu cevabı gönderdi: “İsrail’in Tanrısı Yehova diyor ki,+ Bana Asur kralı Sanherib hakkında ettiğin duayı+ işittim.+ 21  Yehova onun hakkında şöyle diyor:‘El değmemiş Sion kızı seni hor gördü,+ seni alaya aldı.+Yeruşalim kızı+ arkandan gülüp başını salladı.+ 22  Sen kime meydan okudun,+ kime hakaret ettin?+Kime karşı sesini yükselttin?+Kime tepeden baktın?+İsrail’in Kutsalına değil mi!+ 23  Habercilerini gönderip+ Yehova’ya meydan okudun, dedin ki:+“Sayısız savaş arabamla+Dağların tepesine,Lübnan’ın+ en uzak köşelerine çıkacağım;+Ulu sedir ağaçlarını,+ iyi cins ardıç ağaçlarını+ keseceğim.En uzaktaki konak yerine, güzel ormanına gireceğim.+ 24  Yabancı topraklarda kuyular kazıp sular içeceğim,Mısır’daki bütün Nil kanallarını ayağımı basıp kurutacağım.”+ 25  Duymadın mı?+ Yapacaklarımı çok önceden kararlaştırdım,+Geçmiş devirlerde tasarladım,+Şimdi yapıyorum.+Sen de surlu şehirleri ıssız taş yığınlarına çevirerek buna hizmet edeceksin.+ 26  O şehirlerde oturanların eli ayağı tutmayacak,+Hepsi dehşete düşecek, utanç içinde kalacak.+Bozkırdaki bitkilere, körpe yeşil otlara+ dönecekler,Damlarda biten,+ doğu rüzgârıyla* kavrulan otlara.+ 27  Ben senin sessiz sedasız oturuşunu, gidişini,+ gelişini,Bana nasıl öfkelendiğini iyi bilirim,+ 28  Çünkü Bana karşı öfken+ ve kükreyişin kulağıma geldi.+Burnuna çengelimi, ağzına gemimi takacak+Seni geldiğin yoldan geri göndereceğim.’+ 29  Sizin için işaret şu olacak:+ Bu yıl, hasadın dökülen tanelerinden yetişeni,+ ikinci yıl da kendiliğinden biteni yiyeceksiniz. Fakat üçüncü yıl tohum ekecek,+ ekin biçecek, bağlar kurup meyvesini yiyeceksiniz.+ 30  Yahuda evinden sağ kalanlar,+ kurtulanlar, aşağı doğru kök salacak, yukarı doğru meyve verecekler.+ 31  Çünkü Yeruşalim’den bir artakalan çıkacak,+ kurtulanlar Sion Dağından çıkıp gelecek.+ Göklerin hâkimi Yehova’nın gayretiyle+ bu olacak. 32  Bu nedenle Yehova Asur kralı hakkında şöyle diyor:+ Bu şehre girmeyecek,+ buraya tek bir ok bile atmayacak;+ karşısına kalkanla çıkmayacak, kuşatma rampası+ kurmayacak. 33  Geldiği yoldan geri dönecek, bu şehre girmeyecek. Yehova’nın sözü.+ 34  Kendi ismim için+ ve kulum Davut’un hatırı için+ bu şehri savunacağım+ ve kurtaracağım.” 35  Ve o gece Yehova’nın meleği çıkıp Asur ordugâhında+ yüz seksen beş bin kişiyi vurdu.+ Sabah erken kalkanlar hepsinin cesetlerini gördüler.+ 36  Bunun üzerine Asur kralı Sanherib+ geri çekildi, Nineve’ye+ dönüp+ orada kaldı. 37  Bir gün tanrısı+ Nisrok’un+ evinde tapınırken, oğulları Adrammelek ile Şaretser onu kılıçla öldürdüler+ ve Ararat+ diyarına kaçtılar. Yerine oğlu Esarhaddon+ kral oldu.

Dipnotlar

2Kr 19:26 Ya da “yanıklıkla”; sıcak doğu rüzgârıyla ortaya çıkan ve ekinlerin kuruyup solmasına yol açan bir bitki hastalığı.