2. Krallar 15:1-38

15  İsrail kralı Yeroboam’ın yirmi yedinci yılında, Yahuda kralı Amatsya+ oğlu Azarya*+ kral oldu.  Azarya kral olduğunda on altı yaşındaydı; Yeruşalim’de elli iki yıl saltanat sürdü.+ Annesi Yeruşalimli Yekolya’ydı.  Babası Amatsya’nın yolundan giderek Yehova’nın gözünde doğru olanı yaptı.+  Fakat yüksek yerler ortadan kaldırılmadı.+ Halk oralarda hâlâ kurban kesiyor ve kurban dumanı sunuyordu.+  Sonra Yehova onu bir belayla vurdu,+ öldüğü güne kadar cüzamlı kaldı+ ve evinde, görevinden uzak yaşadı.+ Bu süre boyunca kral evini ve memleket halkını kralın oğlu Yotam+ yönetti.+  Azarya’nın dönemindeki diğer olaylar ve tüm işleri Yahuda krallarının tarih kitabında+ yazılıdır.  Bir süre sonra Azarya uyuyup atalarına katıldı+ ve Davut Şehrinde atalarının yanına gömüldü; yerine oğlu Yotam kral oldu.+  Yahuda kralı Azarya’nın+ otuz sekizinci yılında, Yeroboam oğlu Zekeriya+ Samiriye’de İsrail kralı oldu ve altı ay saltanat sürdü.  Ataları gibi o da Yehova’nın gözünde kötü olanı yaptı.+ İsrail’i günaha sürükleyen+ Nebat oğlu Yeroboam’ın günahlarını+ bırakmadı. 10  Sonra Yabeş oğlu Şallum düzen kurup+ Zekeriya’yı İbleam’da+ öldürdü+ ve onun yerine kral oldu. 11  Zekeriya’nın yaptığı diğer işler İsrail krallarının tarih kitabında yazılıdır.+ 12  Yehova Yehu’ya “Senin adına oğulların+ dört nesil İsrail tahtında oturacak” demişti+ ve öyle oldu.+ 13  Yabeş oğlu Şallum, Yahuda kralı Uzziya’nın otuz dokuzuncu yılında+ Samiriye’de kral oldu ve bir ay saltanat sürdü.+ 14  Sonra Gadi’nin oğlu Menahem+ Tirtsa’dan+ Samiriye’ye geldi ve orada Yabeş oğlu Şallum’u+ vurup öldürdü, onun yerine kendisi kral oldu. 15  Şallum’un yaptığı diğer işler ve kurduğu düzen+ İsrail krallarının tarih kitabında yazılıdır. 16  Menahem işte o zaman Tirtsa’dan gelip Tifsah’ı, içindeki her şeyi ve çevresini yerle bir etti; çünkü Tifsah halkı şehrin kapısını açmak istememişti. Bütün gebe kadınların karnını yardı.+ 17  Yahuda kralı Azarya’nın otuz dokuzuncu yılında,+ Gadi oğlu Menahem İsrail kralı oldu, Samiriye’de on yıl saltanat sürdü. 18  Yehova’nın gözünde kötü olanı yaptı.+ İsrail’i günaha sürükleyen+ Nebat oğlu Yeroboam’ın günahlarının+ hiçbirini yaşamı boyunca bırakmadı. 19  Ve Asur+ kralı Pul+ İsrail topraklarına girince, Menahem onun desteğiyle tahtını güçlendirmek için+ Pul’a bin talant gümüş+ verdi.+ 20  Menahem Asur kralına verdiği gümüşü adam başı elli gümüş şekel olmak üzere İsrail’den, tüm yiğit ve kudretli adamlardan topladı.+ Böylece Asur kralı memlekette kalmadı, geri döndü. 21  Menahem’in+ dönemindeki diğer olaylar ve tüm işleri İsrail krallarının tarih kitabında+ yazılıdır. 22  Sonra Menahem uyuyup atalarına katıldı, onun yerine oğlu Pekahya+ kral oldu. 23  Yahuda kralı Azarya’nın ellinci yılında, Menahem oğlu Pekahya Samiriye’de İsrail kralı oldu ve iki yıl+ saltanat sürdü. 24  Yehova’nın gözünde kötü olanı yaptı.+ İsrail’i günaha sürükleyen+ Nebat oğlu Yeroboam’ın günahlarını+ bırakmadı. 25  Sonra yaveri,+ Remalya oğlu Pekah+ ona düzen kurdu;+ Argob ve Arye ile birlikte yanına Gilead adamlarından elli kişiyi de alarak Samiriye’de, kral evinin kulesinde+ onu vurdu. Onu öldürüp yerine kral oldu. 26  Pekahya’nın dönemindeki diğer olaylar ve tüm işleri İsrail krallarının tarih kitabında yazılıdır.+ 27  Yahuda kralı Azarya’nın elli ikinci yılında, Remalya oğlu+ Pekah+ Samiriye’de İsrail kralı oldu ve yirmi yıl saltanat sürdü. 28  Yehova’nın gözünde kötü olanı yaptı.+ İsrail’i günaha sürükleyen+ Nebat oğlu Yeroboam’ın günahlarını+ bırakmadı. 29  İsrail kralı Pekah’ın döneminde Asur kralı+ Tiglat-pileser+ gelip İyon’u,+ Abel-beyt-maaka’yı,+ Yanoah’ı, Kedeş’i,+ Hatsor’u,+ Gilead’ı,+ Celile’yi,+ tüm Naftali topraklarını+ ele geçirdi, oralarda yaşayanları esir alıp Asur’a sürdü.+ 30  Sonra Elah oğlu Hoşea,+ Remalya oğlu Pekah’a düzen kurup+ onu öldürdü,+ Uzziya oğlu Yotam’ın yirminci yılında+ Pekah’ın yerine kral oldu. 31  Pekah’ın dönemindeki diğer olaylar ve tüm işleri İsrail krallarının tarih kitabında yazılıdır.+ 32  İsrail kralı Remalya oğlu Pekah’ın ikinci yılında, Yahuda kralı Uzziya oğlu+ Yotam+ kral oldu. 33  Tahta çıktığında yirmi beş yaşındaydı; Yeruşalim’de on altı yıl saltanat sürdü. Annesi, Tsadok kızı Yeruşa’ydı.+ 34  Yehova’nın gözünde doğru olanı yaptı;+ babası Uzziya’nın izinden gitti.+ 35  Fakat yüksek yerler ortadan kaldırılmadı. Halk oralarda hâlâ kurban kesiyor ve kurban dumanı sunuyordu.+ Yehova’nın evinin yukarı kapısını Yotam inşa etti.+ 36  Yotam’ın dönemindeki diğer olaylar ve yaptığı işler Yahuda krallarının tarih kitabında+ yazılıdır. 37  Yehova o dönemde Aram kralı Retsin+ ile Remalya oğlu Pekah’ı+ Yahuda üzerine gönderdi.+ 38  Sonra Yotam uyuyup atalarına katıldı ve atası Davut’un şehrinde atalarının yanına gömüldü;+ yerine oğlu Ahaz+ kral oldu.

Dipnotlar

2Kr 15:1 Uzziya.