2. Krallar 14:1-29

14  İsrail kralı Yehoahaz oğlu Yehoaş’ın+ ikinci yılında, Yahuda kralı Yehoaş oğlu Amatsya+ kral oldu.  Kral olduğunda yirmi beş yaşındaydı, Yeruşalim’de yirmi dokuz yıl saltanat sürdü; annesi Yeruşalimli Yehoaddin’di.+  Yehova’nın gözünde doğru olanı yaptıysa da,+ atası Davut gibi değildi.+ Babası Yehoaş’ın izinden gitti.+  Fakat yüksek yerler ortadan kaldırılmadı.+ Halk oralarda hâlâ kurban kesiyor ve kurban dumanı sunuyordu.+  Amatsya, krallığını güçlendirdikten sonra, babasını öldüren hizmetkârlarını+ öldürdü.+  Fakat onların oğullarını öldürmedi; Yehova’nın, Musa’nın kanun kitabında kayıtlı olan “Oğullar yüzünden babalar, babalar yüzünden de oğullar öldürülmeyecek; kişi kendi günahından ötürü öldürülecek”+ emrine uygun davrandı.+  Amatsya Tuz Vadisinde+ Edomlularla+ savaştı, on bin kişiyi yere serdi ve Sela’yı ele geçirdi. Oraya Yokteel adı verildi ve bugün hâlâ bu adla anılır.  Sonra Amatsya, İsrail kralı Yehu oğlu Yehoahaz oğlu Yehoaş’a ulaklar gönderip “Gel, yüz yüze görüşelim”+ dedi.  Bunun üzerine İsrail kralı Yehoaş, Yahuda kralı Amatsya’ya şöyle cevap gönderdi: “Lübnan’da, dikenli çalı sedir ağacına+ ‘Kızını oğluma eş olarak ver’ demiş. Ancak oradan geçen bir yaban hayvanı dikenli çalıyı çiğnemiş.+ 10  Sen Edom’u yenince+ kendini bir şey sandın.+ Bununla gurur duy+ ve evinde otur. Neden kaybedeceğin+ bir kavgaya giresin?+ Sen de Yahuda da yenileceksiniz.” 11  Fakat Amatsya kulak asmadı.+ Ve İsrail kralı Yehoaş savaş için yola çıktı. Yahuda kralı Amatsya ile Yahuda topraklarındaki Beyt-şemeş’te+ karşı karşıya geldiler.+ 12  Sonuçta Yahuda İsrail’e yenildi+ ve herkes çadırlarına kaçtı. 13  Ve İsrail kralı Yehoaş, Yahuda kralı Ahazya oğlu Yehoaş oğlu Amatsya’yı Beyt-şemeş’te esir alıp Yeruşalim’e geldi ve Yehoaş, Efraim Kapısından+ Köşe Kapısına+ kadar Yeruşalim surlarını dört yüz arşın* yıktı. 14  Yehova’nın evindeki+ ve kral evinin hazinesindeki tüm altını, gümüşü, eşyaları alıp rehinelerle birlikte Samiriye’ye döndü. 15  Yehoaş’ın dönemindeki diğer olaylar, yaptığı her şey, tüm büyük işleri ve Yahuda kralı Amatsya’yla nasıl savaştığı İsrail krallarının tarih kitabında yazılıdır.+ 16  Sonra Yehoaş uyuyup atalarına katıldı+ ve Samiriye’de+ İsrail krallarının yanına gömüldü. Onun yerine oğlu Yeroboam+ kral oldu. 17  Yahuda kralı Yehoaş oğlu Amatsya,+ İsrail kralı Yehoahaz oğlu Yehoaş’ın ölümünden sonra+ on beş yıl daha yaşadı.+ 18  Amatsya’nın yaptığı diğer işler+ Yahuda krallarının tarih kitabında+ yazılıdır. 19  Bir süre sonra, Amatsya’ya karşı birlik olup Yeruşalim’de bir düzen kurdular,+ o da Lakiş’e+ kaçtı; fakat peşinden adam gönderdiler ve onu orada öldürdüler.+ 20  Sonra onu atlar üzerinde getirip Davut Şehri+ Yeruşalim’de atalarının yanına gömdüler.+ 21  Ardından tüm Yahuda halkı Amatsya’nın+ yerine oğlu Azarya’yı*+ kral yaptı; Azarya o sırada on altı yaşındaydı.+ 22  Kral uyuyup atalarına katıldıktan sonra Azarya Elat’ı onardı+ ve yeniden Yahuda’ya kattı. 23  Yahuda kralı Yehoaş oğlu Amatsya’nın on beşinci yılında, İsrail kralı Yehoaş oğlu Yeroboam+ Samiriye’de kral oldu; saltanatı kırk bir yıl sürdü. 24  Yehova’nın gözünde kötü olanı yaptı. İsrail’i günaha sürükleyen Nebat oğlu Yeroboam’ın günahlarını bırakmadı.+ 25  İsrail’in Tanrısı Yehova’nın, Gat-heferli+ peygamber Amittay oğlu Yunus+ kulu aracılığıyla bildirdiği gibi, Hamat girişinden+ Araba Gölüne+ kadar olan İsrail topraklarını geri alan oydu. 26  Çünkü Yehova İsrail’in çektiği büyük ıstırabı görmüştü.+ Memlekette sefil ve aşağı olanlar bile kalmamıştı, İsrail’e yardım edecek kimse yoktu.+ 27  Ancak Yehova İsrail’in ismini gökler altından silmeyeceğine+ söz vermişti. Bu yüzden onları Yehoaş oğlu Yeroboam aracılığıyla kurtardı.+ 28  Yeroboam’ın dönemindeki diğer olaylar, yaptığı her şey, tüm büyük işleri, Şam+ ile Hamat’ı+ nasıl İsrail ve Yahuda’nın hâkimiyeti altına aldığı İsrail krallarının tarih kitabında yazılıdır. 29  Sonra Yeroboam uyuyup ataları İsrail krallarına katıldı; onun yerine oğlu Zekeriya+ kral oldu.

Dipnotlar

2Kr 14:13 Yaklaşık 178 metre.
2Kr 14:21 Uzziya’yı.