2. Krallar 10:1-36

10  Ahab’ın Samiriye’de+ yetmiş oğlu+ vardı. Bu nedenle Yehu Samiriye’deki Yizreel yöneticilerine,+ ihtiyarlara+ ve Ahab’ın çocuklarını büyütenlere mektuplar yazıp gönderdi; şöyle dedi:  “Madem efendinizin oğulları yanınızda; savaş arabalarınız, atlarınız,+ surlu bir şehriniz ve silahlarınız var, bu mektup size ulaşır ulaşmaz  efendinizin oğulları içinde en iyi ve en uygun olanı seçip babasının tahtına geçirin.+ Ve efendinizin evi için savaşın.”  Bunun üzerine çok korkup “Eyvah!” dediler, “Onun karşısında iki kral+ duramadı, biz nasıl dururuz?”+  Ve kral evinin kâhyası, şehir yöneticisi, ihtiyarlar ve kral çocuklarını büyütenler+ Yehu’ya şu cevabı gönderdiler: “Biz senin kulunuz, söylediğin her şeyi yapacağız. Kimseyi kral yapmayacağız. Nasıl uygun görüyorsan öyle yap.”  Bunun üzerine Yehu ikinci bir mektup yazıp şöyle dedi: “Eğer benim tarafımdaysanız+ ve bana itaat ediyorsanız, efendinizin oğullarının+ başlarını vurup yarın bu vakitlerde Yizreel’e yanıma gelin.”+ Ve kralın yetmiş oğlu, şehrin ileri gelenlerinden kendilerini yetiştirenlerin yanındaydı.  Mektup ellerine ulaşır ulaşmaz kralın yetmiş oğlunun başlarını kestiler;+ sonra başları küfelere koyup Yizreel’e, Yehu’ya gönderdiler.  Ve haberci+ gelip Yehu’ya “Kral oğullarının başlarını+ getirdiler” dedi. O da “Onları iki yığın halinde kapının girişine koyun, sabaha kadar orada kalsın”+ dedi.  Sabah olunca dışarı çıktı ve tüm halkın önünde durup şöyle dedi: “Siz doğru+ adamlarsınız. Efendimi düzen kurup+ ben öldürdüm;+ peki bunları kim öldürdü? 10  Şimdi anlayın ki, Yehova’nın Ahab evi+ hakkında söylediklerinden, Yehova’nın sözlerinden hiçbiri boşa çıkmayacak.+ Yehova, kulu İlya aracılığıyla söylediği şeyi yaptı.”+ 11  Yehu Yizreel’de Ahab evinden kalan herkesi ve onun tüm seçkin adamlarını,+ yakın arkadaşlarını, kâhinlerini+ de öldürdü; kimseyi sağ bırakmadı.+ 12  Sonra kalkıp Samiriye’ye doğru yola çıktı. Çobanların koyun kırktıkları ev yol üzerindeydi. 13  Yehu orada Yahuda kralı Ahazya’nın+ kardeşlerine+ rastladı. “Siz kimsiniz?” diye sordu. “Biz Ahazya’nın kardeşleriyiz; kralın ve kraliçenin oğulları iyiler mi diye öğrenmek için yola çıktık” dediler. 14  Yehu bunun üzerine adamlarına “Onları sağ yakalayın!”+ dedi. Adamlar onları yakaladı; koyun kırkılan evin sarnıcında bu kırk iki adamı öldürdüler; Yehu onlardan kimseyi sağ bırakmadı.+ 15  Oradan ayrıldığında, kendisini karşılamaya gelen Rekab+ oğlu Yehonadab’a+ rastladı. Hayırdua ederek+ onu selamladı ve “Benim yüreğim seninle olduğu gibi, senin yüreğin de benimle mi?”+ diye sordu. Yehonadab “Evet” dedi. “Öyleyse ver elini.” O da elini verdi ve Yehu onu arabaya, yanına çıkardı.+ 16  Ona “Benimle gel ve Yehova’yla rekabet edilmesine nasıl göz yummadığımı+ gör” dedi. Yehonadab Yehu’yla beraber onun savaş arabasında yola devam etti. 17  Yehu sonunda Samiriye’ye geldi. Samiriye’de Ahab evinden geriye kalan herkesi öldürdü;+ Yehova’nın İlya’ya söylediği gibi onları yok etti.+ 18  Sonra Yehu tüm halkı bir araya toplayıp şöyle dedi: “Ahab Baal’e az kulluk etti,+ fakat Yehu çok kulluk edecek. 19  Şimdi Baal’in tüm peygamberlerini,+ ona tapınan herkesi+ ve tüm kâhinlerini+ çağırın. Hiç kimse eksik olmasın, çünkü Baal’e büyük bir kurban sunacağım. Gelmeyen öldürülecek.” Yehu Baal’e tapınanları yok etmek için kurnazca+ davranıyordu. 20  Yehu “Baal için büyük bir toplantı ilan edin”* dedi. Onlar da ilan etti. 21  Yehu tüm İsrail’e haber gönderdi+ ve Baal’e tapınan herkes geldi; gelmeyen kalmadı. Hepsi Baal evine+ geldiler ve ev ağzına kadar doldu. 22  Yehu giysi sorumlusuna “Baal’e tapınan herkes için giysi getir” dedi. O da onlar için giysi getirdi. 23  Ardından Yehu Rekab oğlu Yehonadab’la+ birlikte Baal evine girdi. Baal’e tapınanlara şöyle dedi: “İyice bakın da aranızda Yehova’ya tapınan kimse olmasın, sadece Baal’e tapınanlar olsun.”+ 24  Ve kurbanlar, yakılan sunular sunmak için içeri girdiler. Sonra Yehu dışarı seksen adam yerleştirip “Size teslim edeceğim adamları kim elinden kaçırırsa, bunu kendi canıyla öder” dedi.+ 25  Yehu yakılan sunuyu sunmayı bitirir bitirmez koşucu askerlere ve yaverlere “İçeri girin, öldürün! Bir tekinin bile çıkmasına izin vermeyin!”+ diye emretti. Koşucu askerler ve yaverler+ de onları kılıçtan geçirmeye ve cesetleri dışarı atmaya başladı. Baal evinin iç bölümüne* kadar girdiler. 26  Ve Baal evindeki kutsal direkleri+ dışarı çıkarıp hepsini yaktılar.+ 27  Sonra Baal’in dikili taşını+ da Baal evini+ de yerle bir ettiler ve orayı umumi hela yaptılar;+ orası bugün hâlâ öyledir. 28  Böylece Yehu Baal’i İsrail’den silip attı. 29  Ancak İsrail’i günaha sürükleyen+ Nebat oğlu Yeroboam’ın+ günahlarını bırakmadı. Yehu biri Beytel’de diğeri Dan’da+ olan altın buzağıların+ peşinden gitmeye devam etti. 30  Yehova Yehu’ya şöyle dedi: “Madem gözümde doğru olanı yaparak+ iyi davrandın ve Ahab evine+ yüreğimden geçenleri yaptın, senin adına oğulların dört nesil İsrail tahtında oturacak.”+ 31  Fakat Yehu, İsrail’in Tanrısı Yehova’nın kanununa tüm yüreğiyle uymaya dikkat etmedi.+ İsrail’i günaha sürükleyen Yeroboam’ın günahlarını bırakmadı.+ 32  O dönemde Yehova İsrail topraklarını parça parça küçültmeye başladı. Hazael+ tüm İsrail topraklarına saldırıyordu 33  ve Ürdün Irmağının doğusunda Gadoğullarının,+ Rubenoğullarının+ ve Manasseoğullarının+ yaşadığı tüm Gilead+ topraklarını, Arnon Vadisi yakınlarındaki Aroer’den+ Gilead ve Başan’a+ kadar olan toprakları ele geçirdi. 34  Yehu’nun dönemindeki diğer olaylar, yaptığı her şey ve tüm büyük işleri İsrail krallarının tarih kitabında+ yazılıdır. 35  Yehu uyuyup atalarına katıldı+ ve onu Samiriye’de gömdüler; yerine oğlu Yehoahaz+ kral oldu. 36  Yehu İsrail kralı olarak Samiriye’de yirmi sekiz yıl saltanat sürdü.

Dipnotlar

2Kr 10:20 Sözcük anlamıyla, “kutsayın”
2Kr 10:25 Sözcük anlamıyla, “şehrine”