1. Tarihler 5:1-26

5  İsrail’in ilk oğlu+ Ruben’di;+ fakat o babasının namusuna leke sürdüğü+ için ilk oğulluk hakkı İsrail’in oğlu Yusuf’un+ oğullarına verildi. Bu yüzden Ruben soy kütüğüne ilk oğulluk hakkıyla kaydedilmedi.  Yahuda,+ kardeşlerinden üstün oldu; önder olacak kişi ondan gelecekti,+ fakat ilk oğulluk hakkı Yusuf’undu.+  İsrail’in ilk oğlu Ruben’in oğulları Hanok,+ Pallu,+ Hetsron ve Karmi’ydi.+  Şemaya Yoel’in oğluydu, onun oğlu Gog, onun oğlu Şimei,  onun oğlu Mika, onun oğlu Reaya, onun oğlu Baal,  onun oğlu da Asur kralı Tilgat-pilneser*+ tarafından sürgüne götürülen ve Rubenoğullarının bir beyi olan Beerah’tı.  Onun, ailelerine göre soy kütüğüne+ kayıtlı kardeşlerinin adları şöyleydi: Başları Yeiel, ayrıca Zekeriya  ve Yoel+ oğlu Şema oğlu Azaz oğlu Bela; o Aroer’de,+ Nebo+ ve Baal-meon’a+ kadar uzanan topraklarda yaşardı.  Hatta doğuda Fırat Irmağına,+ çölün başladığı yere kadar olan bölgeye gelip yerleşmişti; çünkü Gilead+ topraklarında yetiştirdiği hayvanların sayısı çok artmıştı. 10  Saul’un döneminde Hacerilere savaş açıp+ onları bozguna uğrattılar. Sonra da Gilead’ın doğusundaki tüm topraklarda onların çadırlarına yerleştiler. 11  Onların yanındaki bölgede bulunan Gadoğulları,+ Başan+ topraklarında, Saleka’ya+ kadar uzanan yerde yaşıyordu. 12  Başları Yoel’di, ondan sonra Şafam geliyordu, Başan’da ise Yanay ve Şafat vardı. 13  Ayrıca kendi aşiretlerinden Mikael, Meşullam, Seba, Yoray, Yakan, Zia ve Eber adında yedi kardeşleri vardı. 14  Bunlar Buz oğlu Yahdo oğlu Yeşişay oğlu Mikael oğlu Gilead oğlu Yaroah oğlu Huri oğlu Abihail’in oğullarıydılar. 15  Guni oğlu Abdiel oğlu Ahi aşiret reisiydi. 16  Gilead’da,+ Başan+ ile çevre kentlerinde+ ve Şaron’un sınırlarına kadar bütün otlaklarda onlar yaşıyordu. 17  Bunların hepsi Yahuda kralı Yotam’ın+ ve İsrail kralı Yeroboam’ın+ döneminde soy kütüğüne kaydedildiler. 18  Rubenoğullarının, Gadoğullarının ve Manasse kabilesinin yarısının, kalkan ve kılıç taşıyan, iyi ok atan, savaş eğitimi almış ve orduya katılabilecek durumda+ kırk dört bin yedi yüz altmış yiğit adamı+ vardı. 19  Bunlar Hacerilere,+ Yetur,+ Nafiş+ ve Nodab’a savaş açtılar 20  ve savaşta yardım gördüler. Böylece Haceriler ve yanlarındaki herkes onların eline verildi. Çünkü savaşta Tanrı’dan yardım istediler+ ve O’na güvendiler.+ Tanrı da yalvarışlarına cevap verdi. 21  Onların bütün hayvanlarını ele geçirdiler:+ elli bin deve, iki yüz elli bin koyun ve iki bin eşek. Ayrıca yüz bin canı esir aldılar.+ 22  Savaşta çok sayıda kişiyi de öldürdüler, çünkü onlar için savaşan gerçek Tanrı’ydı.*+ Böylece sürgün dönemine kadar onların topraklarında yaşadılar.+ 23  Manasse+ kabilesinin yarısı Başan’dan+ Baal-hermon’a,+ Senir’e+ ve Hermon Dağına+ kadar uzanan bölgede yaşadı. Sayıları çoğaldıkça çoğaldı. 24  Aşiret reisleri şunlardı: Efer, İşi, Eliel, Azriel, Yeremya, Hodavya ve Yahdiel. Aşiret reisi olan bu adamlar, güçlü kuvvetli ve nam salmış yiğitlerdi. 25  Fakat sonraları atalarının Tanrısına sadakatsizlik ettiler, o topraklarda yaşayan halkların tanrılarının peşinden giderek+ ahlaksızlık yaptılar;+ oysa Tanrı o halkları önleri sıra temizlemişti. 26  Sonunda İsrail’in Tanrısı, Asur+ kralı Pul’u,+ yani Asur kralı Tilgat-pilneser’i+ harekete geçirdi.+ Rubenoğullarını, Gadoğullarını ve Manasse kabilesinin yarısını esir alıp Halah’a,+ Habor’a, Hara’ya ve Gozan Irmağına sürdü.+ Onlar bugün hâlâ oradadır.

Dipnotlar

1Ta 5:6 Ya da “III. Tiglat-pileser”
1Ta 5:22 Başlangıç 5:22’deki dipnota bakın.