1. Tarihler 26:1-32

26  Kapı görevlileri+ şu bölüklerden oluşuyordu: Korahoğullarından,+ Asaf soyundan Kore oğlu Meşelemya.+  Meşelemya’nın oğulları şunlardı: İlk oğlu Zekeriya, ikincisi Yediael, üçüncüsü Zebadya, dördüncüsü Yatniel,  beşincisi Elam, altıncısı Yehohanan, yedincisi Elyeho-enay.  Obed-edom’un+ oğulları şunlardı: İlk oğlu Şemaya, ikincisi Yehozabad, üçüncüsü Yoah, dördüncüsü Sakhar, beşincisi Netanel,  altıncısı Ammiel, yedincisi İssakar, sekizincisi Peulletay. Tanrı onu bereketli kılmıştı.+  Obed-edom oğlu Şemaya’nın oğulları yetenekli ve yiğit adamlardı; her biri aşiret reisiydi.  Adları Otni, Refael, Obed ve Elzabad’dı. Kardeşleri Elihu ve Semakya da yetenekli adamlardı.  Bunların hepsi Obed-edom’un soyundan, hizmette yetenekli ve güçlü adamlardı. Kendileri, oğulları ve kardeşleriyle birlikte Obed-edom’un soyundan altmış iki kişi vardı.  Meşelemya’nın+ oğulları ve kardeşleri on sekiz kişiydi; hepsi de yetenekli adamlardı. 10  Merarioğullarından Hosa’nın da oğulları vardı. Şimri aşiret reisiydi; ilk oğul+ olmamasına rağmen babası onu reis yapmıştı.+ 11  İkincisi Hilkiya, üçüncüsü Tebalya, dördüncüsü Zekeriya’ydı. Hosa’nın bütün oğulları ve kardeşleri on üç kişiydi. 12  Yehova’nın evinde hizmet ederken, kapı görevlisi bölüklerinin başında olanların da tıpkı diğer kardeşleri gibi görevleri vardı.+ 13  Böylece her kapı için büyük küçük her aşiret+ aynı şekilde kura çekti.+ 14  Kurada doğu tarafı Şelemya’ya+ düştü. Sonra, sağgörülü bir danışman+ olan oğlu Zekeriya+ için kura çektiler ve ona kuzey tarafı çıktı.+ 15  Obed-edom’a güney tarafı, oğullarına+ ambarlar düştü.+ 16  Şuppim ile Hosa’ya+ batı tarafında, yukarı doğru çıkan anayol yanındaki Şalleket Kapısı düştü; bir muhafız grubu+ diğer muhafız grubuyla yan yana hizmet edecekti.+ 17  Doğu tarafında Levioğullarından altı kişi, kuzey tarafında günde dört kişi, güney tarafında günde dört kişi duracaktı;+ ambarlarda+ ikişer ikişer durulacaktı. 18  Batıdaki sütunlu giriş için, anayolda+ dört kişi, sütunlu girişte iki kişi bulunacaktı. 19  Korahoğullarından+ ve Merarioğullarından+ kapı görevlisi bölükleri bunlardı. 20  Levioğulları: Tanrı’nın evindeki hazine+ odalarından ve kutsanıp adanmış+ hazinelerden Ahiya sorumluydu. 21  Ladanoğulları:+ Gerşonoğullarından Ladan’ın soyundan gelen aşiret reisi Yehieli’ydi.+ 22  Yehieli oğlu Zetam ve onun kardeşi Yoel,+ Yehova’nın evindeki hazinelerden+ sorumluydu. 23  Amramoğulları, Yitsharoğulları, Hebronoğulları, Uzzieloğulları,+ 24  ayrıca Musa oğlu Gerşom oğlu Şebuel+ ambarlardan sorumluydu. 25  Eliezer+ soyundan gelen kardeşleri, Rehabya,+ onun oğlu Yeşaya, onun oğlu Yoram, onun oğlu Zikri, onun oğlu da Şelomot’tu. 26  Kral Davut,+ aşiret reisleri,+ binbaşılar, yüzbaşılar ve ordu komutanları tarafından kutsanıp Tanrı’ya adanmış+ tüm hazinelerden Şelomot ile kardeşleri sorumluydu. 27  Savaşlarda+ elde edilmiş ganimetin+ bir kısmını Yehova’nın evinin bakımı için ayırıyorlardı. 28  Ayrıca gören+ Samuel, Kiş oğlu Saul, Ner oğlu Abner+ ve Tseruya+ oğlu Yoab’ın+ adadıkları da dahil, kutsanıp adanmış olan her şey Şelomit* ile kardeşlerinin sorumluluğundaydı. 29  Yitsharoğullarından+ Kenanya ve oğulları İsrail’de görevli ve hâkim+ olarak dış hizmetlerden+ sorumluydu. 30  Hebronoğullarından+ Haşabya ve kardeşleri, bin yedi yüz yetenekli adam,+ İsrail’de, Ürdün Irmağının batı tarafında kalan bölgede, Yehova’nın işinin ve kralın hizmetinin yürütülmesinden sorumluydu. 31  Hebronoğullarında, ailelerin ve aşiretlerin başında Hebronoğullarından Yeriyah+ bulunuyordu. Davut’un krallığının kırkıncı+ yılında Hebronoğulları arasında bir araştırma yapıldı ve Gilead’daki+ Yazer’de+ güçlü yiğitler bulundu. 32  Yeriyah’ın kardeşlerinden, aşiret reisi+ olan iki bin yedi yüz yetenekli adam+ vardı. Kral Davut onları Tanrı’nın ve kralın hizmeti için+ Rubenoğullarının, Gadoğullarının ve Manasseoğulları kabilesinin yarısının başına atadı.+

Dipnotlar