1. Tarihler 25:1-31

25  Daha sonra Davut, çeşitli görevler için ayrılmış hizmet takımlarının+ başındakilerle+ birlikte, lirler,+ telli sazlar+ ve ziller+ eşliğinde peygamberlik eden Asaf’ın, Heman’ın+ ve Yedutun’un+ oğullarından bazılarını ayırdı. Kendilerine hizmet edecek olanlar onların arasından seçildi.  Asafoğullarından: Zakkur, Yusuf,+ Netanya ve Aşarela.+ Bunlar Asaf’ın+ emrindeydi, peygamberlik eden Asaf da kralın emrindeydi.  Yedutunoğullarından:+ Gedalya,+ Tseri,+ Yeşaya,+ Şimei, Haşabya ve Mattitya+ Yedutun’un oğullarıydı. Bu altısı Yehova’ya şükürler ve övgüler sunmak üzere lir eşliğinde peygamberlik eden babaları Yedutun’un emrindeydi.+  Hemanoğullarından:+ Bukkiya,+ Mattanyah,+ Uzziel,+ Şebuel,* Yerimot, Hananya,+ Hanani, Eliata,+ Giddalti,+ Romamti-ezer,+ Yoşbekaşa,+ Malloti,+ Hotir+ ve Mahaziot, Heman’ın oğullarıydı.  Bunların hepsi Heman’ın oğluydu. Tanrı’nın sözlerini bildiren Heman kralın göreniydi+ ve kudreti giderek arttı.* Tanrı ona on dört oğul ve üç kız evlat verdi.+  Onlar babalarının emrinde ziller,+ telli sazlar+ ve lirler+ eşliğinde Yehova’nın evinde ilahi söyler, Tanrı’nın mabedinde hizmet ederlerdi. Asaf, Yedutun ve Heman ise kralın emrindeydi.+  Yehova’ya ilahi söylemek+ üzere eğitilmiş yetenekli+ kardeşleriyle birlikte hepsinin toplam sayısı iki yüz seksen sekizdi.  Yapılması gereken işler için, büyüğü de küçüğü de,+ ustası+ da acemisi de aynı şekilde kura çekti.+  Kuranın sonucu şuydu: Birinci sıra Asaf oğlu Yusuf’undu,+ ikinci sıra Gedalya’ya+ çıktı (o, kardeşleri ve oğulları on iki kişi); 10  üçüncü Zakkur,+ oğulları ve kardeşleriyle on iki kişi; 11  dördüncü İtsri,+ oğulları ve kardeşleriyle on iki kişi; 12  beşinci Netanya,+ oğulları ve kardeşleriyle on iki kişi; 13  altıncı Bukkiya, oğulları ve kardeşleriyle on iki kişi; 14  yedinci Yeşarela,+ oğulları ve kardeşleriyle on iki kişi; 15  sekizinci Yeşaya, oğulları ve kardeşleriyle on iki kişi; 16  dokuzuncu Mattanyah, oğulları ve kardeşleriyle on iki kişi; 17  onuncu Şimei, oğulları ve kardeşleriyle on iki kişi; 18  on birinci Azarel,+ oğulları ve kardeşleriyle on iki kişi; 19  on ikinci Haşabya, oğulları ve kardeşleriyle on iki kişi; 20  on üçüncü Şubael,+ oğulları ve kardeşleriyle on iki kişi; 21  on dördüncü Mattitya, oğulları ve kardeşleriyle on iki kişi; 22  on beşinci Yeremot, oğulları ve kardeşleriyle on iki kişi; 23  on altıncı Hananya, oğulları ve kardeşleriyle on iki kişi; 24  on yedinci Yoşbekaşa, oğulları ve kardeşleriyle on iki kişi; 25  on sekizinci Hanani, oğulları ve kardeşleriyle on iki kişi; 26  on dokuzuncu Malloti, oğulları ve kardeşleriyle on iki kişi; 27  yirminci Eliata, oğulları ve kardeşleriyle on iki kişi; 28  yirmi birinci Hotir, oğulları ve kardeşleriyle on iki kişi; 29  yirmi ikinci Giddalti, oğulları ve kardeşleriyle on iki kişi; 30  yirmi üçüncü Mahaziot,+ oğulları ve kardeşleriyle on iki kişi; 31  yirmi dördüncü Romamti-ezer,+ oğulları ve kardeşleriyle on iki kişi.

Dipnotlar

1Ta 25:4 20. ayette ve 24:20’de “Şubael”
1Ta 25:5 Sözcük anlamıyla, “boynuzu yükseldi”