1. Samuel 22:1-23

22  Davut oradan ayrılıp+ Adullam+ Mağarasına+ kaçtı.+ Bunu duyan ağabeyleri ve babasının tüm ev halkı onun yanına geldi.  Sıkıntısı,+ borcu olan+ ve canından bezmiş+ herkes onun yanına toplanmaya başladı.+ Davut onların başı oldu;+ yanına dört yüz kadar adam toplandı.  Davut oradan Moab’daki Mitspe’ye gidip Moab kralına+ “Tanrı’nın benim için ne yapacağı belli olana kadar lütfen annem babam+ yanınızda kalsın” dedi.  Böylece onları Moab kralının yanına yerleştirdi. Davut’un sarp bir yerde saklandığı+ günler boyunca onlar da kralın yanında kaldılar.  Bir süre sonra Gad+ peygamber, Davut’a “O sarp yerde kalma. Buradan uzaklaş, Yahuda diyarına git”+ dedi. Davut da oradan ayrılıp Heret Ormanına gitti.  Saul, Davut’la yanındaki adamların ortaya çıktığını duydu. O sırada Saul Gibea’daki tepede bir ılgın+ ağacı altında oturuyordu. Mızrağı+ elindeydi, adamları çevresine toplanmıştı.  Saul adamlarına “Ey Benyaminoğulları, dinleyin!” dedi. “Yesse’nin oğlu+ hepinize tarlalar, bağlar mı verecek?+ Sizi binbaşılar,+ yüzbaşılar mı yapacak?  Hepiniz bana karşı düzen kurdunuz. Kendi oğlumun Yesse’nin oğluyla antlaştığını+ kimse bana haber vermedi.+ Aranızda derdime ortak olan yok. Oğlumun, bana pusu kursun diye hizmetkârımı kışkırttığını bugüne kadar kimse söylemedi.”  Bunun üzerine, Saul’un hizmetkârlarının başında olan Edomlu Doeg+ “Ben Yesse’nin oğlunu Nob’da gördüm, Ahitub oğlu+ Ahimelek’in+ yanına gelmişti” dedi. 10  “Ahimelek onun için Yehova’ya danıştı+ ve ona erzakla+ beraber Filistî Golyat’ın kılıcını+ verdi.” 11  Kral hemen adam gönderip kâhin Ahitub oğlu Ahimelek’i, babasının tüm ev halkını, Nob’daki kâhinleri çağırttı.+ Hepsi kralın yanına geldi. 12  Saul “Ey Ahitub oğlu, dinle beni” dedi. O da “Buyur efendim” diye karşılık verdi. 13  Saul, “Yesse’nin oğlu ve sen, neden bana karşı düzen kurdunuz?+ Bugün bana pusu kursun diye neden ona ekmek ve kılıç verdin? Neden onun için Tanrı’ya danıştın?”+ dedi. 14  Ahimelek buna karşılık krala “Tüm hizmetkârların arasında Davut gibi+ sadık+ kim var?” dedi. “O, kralın damadı,+ başmuhafız ve senin evinde saygın biri değil mi?+ 15  Ben onun için Tanrı’ya danışmaya+ yeni mi başladım? Sana karşı nasıl düzen kurarım! Kral bu kulunu ve babamın evini suçlamasın, çünkü kulunun bu konuda en ufak bir bilgisi yoktu.”+ 16  Fakat kral, “Ahimelek! Sen de babanın tüm ev halkı+ da öleceksiniz”+ dedi. 17  Yanında duran koşucu askerlere+ “Yehova’nın kâhinlerini öldürün” dedi. “Çünkü onlar Davut’la elbirliği etti, onun kaçak olduğunu biliyorlardı, ama bana haber vermediler.”+ Fakat kralın adamları, Yehova’nın kâhinlerine el kaldırmak istemedi.+ 18  Sonunda kral, Doeg’e+ “O halde kâhinleri sen öldür” dedi. Edomlu+ Doeg hemen kâhinlerin üzerine saldırdı; o gün, keten efod giyen+ seksen beş adamı öldürdü.+ 19  Doeg ayrıca kâhinler şehri olan Nob’u+ da kılıçtan geçirdi. Kadınları, erkekleri, çocukları, emzikteki bebekleri, sığırları, eşekleri ve koyunları, hepsini öldürdü. 20  Ancak Ahitub oğlu Ahimelek’in Abiatar+ adındaki oğlu kaçıp kurtuldu ve Davut’un yanına gitti. 21  Abiatar Davut’a “Saul Yehova’nın kâhinlerini öldürttü” dedi. 22  Davut “Bunu o gün anlamıştım”+ dedi. “Çünkü Edomlu Doeg oradaydı; Saul’a haber vereceğini biliyordum.+ Babanın bütün ev halkının ölümüne ben sebep oldum. 23  Yanımda kal. Korkma. Senin canına kastedenler benim de canıma kastetmiş. Seni ben koruyacağım.”+

Dipnotlar