1. Samuel 16:1-23

16  Sonunda Yehova Samuel’e “Ben Saul’u İsrail kralı olarak reddetmişken,+ sen onun için daha ne kadar yas tutacaksın?”+ dedi. “Şimdi yağ boynuzunu+ doldurup yola koyul. Seni Beytlehemli Yesse’ye+ göndereceğim; çünkü kral olarak onun oğullarından birini seçtim.”+  Fakat Samuel “Nasıl giderim? Saul duyarsa beni öldürür”+ diye karşılık verdi. Bunun üzerine Yehova, “Yanına sürüden bir buzağı al; ‘Yehova’ya kurban sunmak için geldim’+ de.  Ve kurban sunmaya Yesse’yi de çağır” dedi. “Ne yapman gerektiğini Ben sana bildireceğim;+ gösterdiğim kişiyi Benim adıma meshedeceksin.”+  Samuel Yehova’nın söylediklerini yaptı. Beytlehem’e+ vardığında şehrin ihtiyarları onu korkudan titreyerek+ karşıladılar. Samuel’e “Barış için mi geliyorsun?”+ diye sordular.  O da “Evet, barış için; Yehova’ya kurban sunmak için geldim” dedi. “Kendinizi arındırın+ ve benimle birlikte kurban sunmaya gelin.” Ardından Yesse’yi ve oğullarını arındırıp onları kurban sunmaya çağırdı.  Onlar içeri girdiğinde, Samuel Eliab’ı+ görür görmez “İşte Yehova’nın mesihi, O’nun huzurunda” dedi.  Fakat Yehova Samuel’e “Onun görünüşüne ve uzun boylu olduğuna bakma,+ Ben onu reddettim” dedi. “Tanrı insanın gördüğü gibi görmez;+ çünkü insan görünüşe bakar+ oysa Yehova yüreğe bakar.”+  Sonra Yesse Abinadab’ı+ çağırıp Samuel’in önünden geçirdi. Ama Samuel “Yehova bunu da seçmedi” dedi.  Ardından Yesse Şammah’ı+ geçirdi. Samuel “Yehova bunu da seçmedi” dedi. 10  Yesse yedi oğlunu da Samuel’in önünden geçirdi. Fakat Samuel “Yehova bunları seçmedi” dedi. 11  En sonunda Samuel Yesse’ye “Oğullarının hepsi bunlar mı?” diye sordu. Yesse, “Bir de en küçükleri var,+ koyun güdüyor”+ cevabını verdi. Bunun üzerine Samuel Yesse’ye “Birini gönder de onu getirsin, çünkü o gelmeden yemeğe oturmayacağız” dedi. 12  Böylece Yesse adam gönderip onu getirtti. Gelen, pembe tenli,+ güzel gözlü ve yakışıklı bir gençti. Yehova, “Kalk onu meshet. Çünkü bu o!”+ dedi. 13  Samuel de yağ boynuzunu aldı,+ onu kardeşlerinin önünde meshetti. O günden sonra Yehova’nın ruhu Davut’u etkisi altına aldı.+ Sonra Samuel kalkıp Rama’ya+ gitti. 14  Ve Yehova’nın ruhu Saul’dan ayrıldı;+ Yehova kötü bir ruhun+ ona sıkıntı vermesine izin verdi. 15  Saul’un hizmetkârları “İşte, Tanrı’dan gelen kötü bir ruh sana sıkıntı veriyor” dedi. 16  “Lütfen efendimiz huzurundaki hizmetkârlarına emir versin de, iyi lir+ çalan+ bir adam bulsunlar. Tanrı’dan olan bu kötü ruh senin üzerine gelince o lir çalar, sen de rahatlarsın.” 17  Bunun üzerine Saul hizmetkârlarına “Peki, iyi lir çalan bir adam bulup bana getirin”+ dedi. 18  Bir hizmetkârı, “Beytlehemli Yesse’nin oğullarından birini biliyorum, çok iyi lir çalar”+ dedi. “Cesur bir yiğit,+ güçlü bir savaşçı,+ akıllıca konuşan+ yakışıklı+ bir genç. Yehova da onunla beraber.”+ 19  O zaman Saul Yesse’ye ulaklar göndererek “Sürü güden+ oğlun Davut’u bana gönder” dedi. 20  Yesse de bir eşeğe ekmek ve bir tulum+ şarap yükledi, bir oğlakla birlikte oğlu Davut’a verip Saul’a gönderdi.+ 21  Böylece Davut Saul’un yanına geldi ve ona hizmet etmeye başladı;+ Saul onu çok sevdi ve kendi silahtarı+ yaptı. 22  Saul Yesse’ye adam gönderip “Lütfen bırak da Davut hizmetimde kalsın; ondan çok memnunum” dedi. 23  Tanrı’dan bir ruh Saul’un üzerine geldiğinde Davut liri eline alıp çalmaya başlardı. Bu Saul’a iyi gelir, onu rahatlatırdı. Kötü ruh da onu terk ederdi.+

Dipnotlar