1. Krallar 16:1-34

16  Yehova’dan Hanani+ oğlu Yehu’ya+ Baaşa hakkında şu söz geldi:  “Mademki seni halkım İsrail’e önder yapmak için+ topraktan kaldırdığım+ halde Yeroboam’ın izinden yürüdün+ ve halkım İsrail’i günaha sürükledin, onlar da günahlarıyla Beni öfkelendirdiler,+  Ben de Baaşa’nın ve evinin kökünü kazıyacağım, ve bu evi Nebat oğlu Yeroboam’ın evi gibi yapacağım.+  Baaşa evinden şehirde öleni köpekler yiyecek, kırda öleni göklerin kuşları yiyecek.”+  Baaşa’nın dönemindeki diğer olaylar, yaptığı her şey ve tüm büyük işleri İsrail krallarının tarih kitabında yazılıdır.+  Sonra Baaşa uyuyup atalarına katıldı ve Tirtsa’da+ gömüldü; yerine oğlu Elah kral oldu.  Yehova’nın Hanani oğlu peygamber Yehu aracılığıyla Baaşa ve evi hakkında+ söylediği ‘Yeroboam’ın evi gibi olsun’ sözleri gerçekleşti; çünkü Baaşa O’nun gözünde her kötülüğü yapmış, yaptığı şeylerle+ Yehova’yı öfkelendirmiş+ ve Nadab’ı öldürmüştü.+  Yahuda kralı Asa’nın yirmi altıncı yılında, Baaşa oğlu Elah Tirtsa’da İsrail kralı oldu; iki yıl krallık yaptı.  Elah Tirtsa’daki kral evinin kâhyası+ Artsa’nın evinde içip+ sarhoş olduğu sırada, savaş arabalarının yarısının başında bulunan hizmetkârı Zimri+ ona karşı düzen kurdu. 10  Eve girdi, vurup onu öldürdü+ ve yerine kral oldu. Yahuda kralı Asa’nın yirmi yedinci yılıydı. 11  Zimri tahta geçip hüküm sürmeye başlar başlamaz Baaşa evinden olan herkesi öldürdü. Arkadaşlarından olsun, kan güdecek+ akrabalarından olsun hiçbir erkek+ bırakmadı. 12  Zimri tüm Baaşa evini yok etti,+ böylece Yehova’nın Baaşa hakkında peygamber Yehu+ aracılığıyla söyledikleri gerçekleşti.+ 13  Çünkü Baaşa ile oğlu Elah+ hem kendileri onca günah işlemiş hem de İsrail’i günaha sürüklemişlerdi. Ve işe yaramaz putlarıyla İsrail’in Tanrısı Yehova’yı öfkelendirmişlerdi.+ 14  Elah’ın dönemindeki diğer olaylar ve tüm işleri İsrail krallarının tarih kitabında yazılıdır.+ 15  Yahuda kralı Asa’nın yirmi yedinci yılında, Zimri Tirtsa’da yedi gün krallık yaptı.+ İsrail halkı Filistîler’e ait olan Gibbeton’a+ saldırmak için ordugâh kurmuştu. 16  Ordugâhtaki halk “Zimri düzen kurup kralı öldürdü” haberini duydu. Ve aynı gün ordugâhta tüm İsrailoğulları ordu komutanı Omri’yi İsrail kralı yaptı.+ 17  Omri ve tüm İsrailoğulları Gibbeton’dan çıkıp Tirtsa’yı kuşattılar.+ 18  Zimri şehrin ele geçirildiğini görünce, kral evinin kulesine çıkıp kendisi içerdeyken kral evini ateşe verdi ve öldü.+ 19  Yehova’nın gözünde kötü olanı yaparak günah işlemiş,+ İsrail’i günaha sürükleyen Yeroboam’ın izinden yürüyüp onun işlediği günahları bırakmamıştı.+ 20  Zimri’nin yaptığı diğer işler ve kurduğu düzen İsrail krallarının tarih kitabında yazılıdır.+ 21  O dönemde İsrail ikiye bölündü.+ Halkın bir kısmı Ginat oğlu Tibni’nin peşinden gidip onu kral yapmak istedi, diğerleri ise Omri’nin peşinden gitti. 22  Sonunda Omri’nin tarafında olan halk, Ginat oğlu Tibni’nin tarafında olanlara üstün geldi; böylece Tibni öldü, Omri kral oldu. 23  Yahuda kralı Asa’nın otuz birinci yılında, Omri İsrail kralı oldu; altı yıl Tirtsa’da olmak üzere on iki yıl saltanat sürdü. 24  Şemer’den iki talant gümüşe Samiriye dağını satın aldı ve dağda bir şehir inşa etmeye başladı. O şehre, dağın sahibi Şemer’in adından dolayı Samiriye adını verdi.+ 25  Omri Yehova’nın gözünde kötü olanı yaptı; kendisinden önceki herkesten daha kötü işler yaptı.+ 26  Nebat oğlu Yeroboam’ın izinden yürüdü+ ve onun gibi İsrail’i günaha sürükledi; işe yaramaz putlarıyla İsrail’in Tanrısı Yehova’yı öfkelendirdi.+ 27  Omri’nin dönemindeki diğer olaylar, yaptığı her şey ve tüm büyük işleri İsrail krallarının tarih kitabında yazılıdır.+ 28  Sonra Omri uyuyup atalarına katıldı ve Samiriye’de gömüldü; yerine oğlu Ahab+ kral oldu. 29  Omri oğlu Ahab, Yahuda kralı Asa’nın otuz sekizinci yılında İsrail kralı oldu ve Samiriye’de+ yirmi iki yıl saltanat sürdü. 30  Omri oğlu Ahab, Yehova’nın gözünde kendisinden öncekilerin hepsinden daha kötü şeyler yaptı.+ 31  Nebat oğlu Yeroboam’ın işlediği günahları sürdürmesi+ yetmezmiş gibi,+ bir de Saydalıların+ kralı Etbaal’in kızı İzebel’le+ evlendi+ ve gidip Baal’e+ kulluk etti, onun önünde eğildi. 32  Bundan başka Ahab Samiriye’de inşa ettiği Baal evinde+ Baal için bir sunak yaptı; 33  ve bir kutsal direk+ dikti. Ahab, kendisinden önceki tüm İsrail krallarına göre, İsrail’in Tanrısı Yehova’yı öfkelendirecek+ daha çok şey yaptı. 34  Onun döneminde Beytelli Hiel Eriha’yı inşa etti. Yehova’nın Nun oğlu Yeşu aracılığıyla söylediği gibi,+ şehrin temelini atmasının bedelini ilk çocuğu Abiram’ın canıyla, kapılarını yapmasının bedelini en küçük çocuğu Segub’un canıyla ödedi.

Dipnotlar