1. Krallar 13:1-34

13  Bir Tanrı adamı+ Yehova’nın emriyle+ Yahuda’dan Beytel’e gelmişti; Yeroboam da kurban dumanı sunmak*+ için sunağın+ yanında duruyordu.  Tanrı adamı, Yehova’nın emriyle sunağa seslendi. “Sunak, ey sunak” dedi, “Yehova şöyle söylüyor: Davut evinde Yoşiya isimli bir oğul doğacak!+ O, senin üzerinde kurban dumanı sunan yüksek yer kâhinlerini senin üzerinde kurban edecek ve üzerinde insan kemikleri yakacak.”+  Ve Tanrı adamı o gün bir işaret+ bildirerek şöyle dedi: “Yehova’nın söylediği işaret şudur: Sunak yarılacak, üzerindeki yağlı küller saçılacak.”  Kral Yeroboam, Tanrı adamının Beytel’deki sunak için söylediği sözleri duyar duymaz, sunağın üzerinden eliyle onu gösterip adamlarına “Tutun!”+ diye emretti. Fakat o anda, Tanrı adamına doğru uzattığı eli kurudu, elini geri çekemedi.+  Ve Tanrı adamının Yehova’nın emriyle bildirdiği işarete göre sunak yarıldı, üzerindeki yağlı küller saçıldı.+  Bunun üzerine kral, Tanrı adamına “Ne olur Tanrın Yehova’ya yakar,* elim iyileşsin diye O’na dua et”+ dedi. Tanrı adamı da Yehova’ya yakardı,+ böylece kralın eli iyileşti ve eski haline döndü.+  Kral Tanrı adamına “Benimle eve gel, yemek ye, dinlen,+ sana bir hediye vereyim”+ dedi.  Fakat Tanrı adamı krala şöyle karşılık verdi: “Bana evinin yarısını bile versen+ seninle gelmem,+ bu yerde ekmek yemem, su içmem.  Çünkü bana Yehova’nın emriyle ‘Ekmek yemeyeceksin,+ su içmeyeceksin, gittiğin yoldan geri dönmeyeceksin’ denildi.” 10  Ve Tanrı adamı Beytel’e geldiği yoldan değil başka bir yoldan geri döndü. 11  Beytel’de yaşlı bir peygamber+ oturuyordu. Oğulları gelip Tanrı adamının o gün Beytel’de yaptığı her şeyi ve krala söylediklerini ona anlattılar. 12  Babaları “Peki hangi yoldan gitti?” diye sordu. Oğulları da Yahuda’dan gelen Tanrı adamının gittiği yolu ona gösterdiler. 13  Bunun üzerine adam “Benim için eşeğe palan vurun” dedi. Oğulları da eşeğe palan vurdu+ ve yaşlı peygamber yola çıktı. 14  Yaşlı peygamber Tanrı adamının peşinden gitti ve onu büyük bir ağacın altında+ otururken buldu. “Yahuda’dan gelen Tanrı adamı sen misin?”+ diye sordu. O da “Evet” deyince, 15  “Benimle eve gel de ekmek ye” dedi. 16  Fakat Tanrı adamı “Seninle dönemem ve evine gelemem” diye cevap verdi. “Bu yerde seninle ekmek yiyemem, su içemem.+ 17  Çünkü bana Yehova’nın emriyle+ ‘Orada ekmek yemeyecek, su içmeyeceksin. Gittiğin yoldan geri dönmeyeceksin’+ dendi.” 18  Bunun üzerine yaşlı peygamber “Ben de senin gibi peygamberim” diye cevap verdi. “Bir melek+ bana Yehova’nın emriyle ‘Onu yolundan çevir, evine götür, ekmek yesin su içsin’ dedi.” Böylece onu kandırdı.+ 19  Tanrı adamı da onunla birlikte evinde ekmek yiyip su içmek için döndü.+ 20  Sofrada otururlarken, Tanrı adamını geri getiren peygambere Yehova’nın sözü+ geldi; 21  o da Yahuda’dan gelmiş Tanrı adamına, “Yehova şöyle söylüyor” dedi, “Madem Yehova’nın buyruğuna karşı geldin+ ve Tanrın Yehova’nın emrini tutmadın,+ 22  ekmek yemeyeceksin su içmeyeceksin dediği yere ekmek yiyip su içmek için geri döndün, cesedin atalarının mezarına gömülmeyecek.”+ 23  Yoldan çevirip getirdiği peygamber yiyip içtikten sonra yaşlı adam onun için eşeğe palan vurdu 24  ve Tanrı adamı yola koyuldu. Fakat yolda karşısına çıkan bir aslan+ onu öldürdü.+ Tanrı adamının cesedi yola serilip kalmıştı; cesedin bir yanında eşek, diğer yanında aslan duruyordu. 25  Oradan geçenler yola serilmiş cesedi ve cesedin yanında duran aslanı gördüler. Sonra yaşlı peygamberin oturduğu şehre gelip gördüklerini anlattılar. 26  Onu yolundan döndüren peygamber bunu duyar duymaz “Bu, Yehova’nın buyruğuna karşı gelen Tanrı adamıdır”+ dedi; “Yehova saldırıp öldürsün diye onu aslana verdi. Yehova, Tanrı adamına söylediği gibi yaptı.”+ 27  Oğullarına “Benim için eşeğe palan vurun” dedi; onlar da dediği gibi yaptılar.+ 28  Peygamber yola çıktı ve Tanrı adamının yola serili cesedini buldu; bir yanında eşek diğer yanında aslan duruyordu. Aslan cesedi yememiş ve eşeğe saldırmamıştı.+ 29  Peygamber, Tanrı adamının cesedini kaldırıp eşeğin sırtına yükledi ve onu geri getirdi; yas tutmak ve onu gömmek için kendi şehrine geldi. 30  Onun cesedini kendi mezarına koydu. “Vah kardeşim!” diyerek onun için dövündüler.+ 31  Onu gömdükten sonra yaşlı peygamber oğullarına “Öldüğümde beni Tanrı adamının gömüldüğü mezara gömün. Kemiklerimi onun kemiklerinin yanına koyun”+ dedi. 32  “Tanrı adamının Yehova’nın emriyle Beytel’deki sunağa+ ve Samiriye+ şehirlerindeki bütün yüksek yer tapınaklarına+ karşı söyledikleri mutlaka yerine gelecek.”+ 33  Bu olaydan sonra Yeroboam kötü yolundan dönmedi, halkın arasından yüksek yer kâhinleri seçmeye devam etti.+ İsteyen herkese “Yüksek yer kâhini olsun” diyerek yetki veriyordu.+ 34  Bu durum Yeroboam evi için günaha yol açtı+ ve yeryüzünden silinip yok edilmelerine sebep oldu.+

Dipnotlar

1Kr 13:1 İbranice ifade buhur yakmaya da atfedebilir.
1Kr 13:6 Sözcük anlamıyla, “Yehova’nın yüzünü yumuşat”