1. Krallar 12:1-33

12  Rehoboam+ Şekem’e gitti, çünkü tüm İsrail onu kral yapmak için Şekem’e+ gelmişti.  Nebat oğlu Yeroboam+ olan biteni Mısır’da duydu (Kral Süleyman yüzünden kaçmış ve Mısır’a yerleşmişti).+  Haber yollayıp onu çağırdılar. Sonra Yeroboam ile tüm İsrail cemaati Rehoboam’ın yanına gelip şöyle dediler:+  “Baban bize ağır bir boyunduruk yükledi, sen babanın bizden istediği ağır işi ve üzerimize yüklediği ağır boyunduruğu+ hafiflet,+ biz de sana hizmet edelim.”+  Bunun üzerine Rehoboam onlara “Şimdi gidin, üç gün sonra gelin”+ dedi. Halk da yanından ayrıldı.  Kral Rehoboam babası Süleyman hayattayken onun hizmetinde olan yaşlı adamlara danışıp+ “Bu halka ne cevap vermemi önerirsiniz?”+ dedi.  Onlar da kendisine şöyle dediler: “Eğer bugün sen bu halkın hizmetkârı olur, onlara hizmet eder+ ve güzel sözlerle+ karşılık verirsen, onlar da daima senin hizmetkârın olurlar.”+  Ancak Rehoboam yaşlı adamların öğüdünü bırakıp, beraber büyüdüğü,+ hizmetindeki genç adamlara danıştı.+  Onlara “Siz ne öğüt verirsiniz?”+ diye sordu, “Babanın üzerimize yüklediği boyunduruğu hafiflet, diyen bu halka ne cevap verelim?”+ 10  Beraber büyüdüğü genç adamlar da ona şöyle dediler: “Sana gelip ‘Baban bize ağır bir boyunduruk yükledi, fakat sen yükümüzü hafiflet’ diyen bu halka diyeceksin ki,+ ‘Benim küçük parmağım babamın belinden daha kalın olacak.+ 11  Babam size ağır bir boyunduruk yükledi; ben ise boyunduruğunuzu daha da ağırlaştıracağım.+ Babam sizi kamçılarla cezalandırdı, ben ise sizi kancalı kırbaçlarla* cezalandıracağım.’”+ 12  Rehoboam’ın “Üçüncü gün yanıma gelin” sözü üzerine Yeroboam ve tüm halk üçüncü gün kralın yanına geldiler.+ 13  Ve kral yaşlı adamların öğüdünü bırakıp+ halka sert bir cevap+ verdi. 14  Genç adamların verdiği öğüde göre+ konuşarak halka şöyle dedi: “Babam size ağır bir boyunduruk yükledi, ben ise yükünüzü daha da artıracağım. Babam sizi kamçılarla cezalandırdı, ben ise sizi kancalı kırbaçlarla cezalandıracağım.”+ 15  Ve kral halkı dinlemedi;+ çünkü olayların seyri Yehova’nın eliyle değişmişti.+ Yehova, Şilolu Ahiya+ aracılığıyla Nebat oğlu Yeroboam’a söylediği sözü gerçekleştirmek için+ bunu yapmıştı. 16  Tüm İsrail kralın kendilerini dinlemediğini görünce ona şöyle karşılık verdiler: “Davut’ta ne payımız var?+ Yesse’nin oğlunda mirasımız yok. Ey İsrail, ilahlarına dön!+ Ey Davut, şimdi sen de kendi evine bak!”+ Bunun üzerine İsrail çadırlarına döndü. 17  Yahuda şehirlerinde oturan İsrailoğullarına gelince, Rehoboam onlar üzerinde hüküm sürmeye devam etti.+ 18  Kral Rehoboam zorunlu hizmette çalışanların+ başında bulunan Adoram’ı+ bir görev için gönderdiğinde tüm İsrail onu taşlayıp+ öldürdü. Kral Rehoboam zar zor savaş arabasına binip Yeruşalim’e kaçtı. 19  İsrailliler Davut evine karşı bugün hâlâ asidir.+ 20  İsrailoğulları Yeroboam’ın döndüğünü duyar duymaz haber gönderip onu toplantıya çağırdılar ve kendisini tüm İsrail’in kralı yaptılar.+ Yahuda kabilesi dışında hiçbiri Davut evini desteklemedi.+ 21  Süleyman oğlu Rehoboam Yeruşalim’e varınca,+ İsrail eviyle savaşıp krallık yetkisini yeniden ele geçirmek için tüm Yahuda evinden ve Benyamin kabilesinden+ hemen yüz seksen bin seçme savaşçı topladı. 22  Bunun üzerine Tanrı adamı+ Şemaya’ya+ Tanrı’dan şu söz geldi: 23  “Yahuda kralı Süleyman oğlu Rehoboam’a, tüm Yahuda evine, Benyamin’e ve halkın geri kalanına de ki, 24  Yehova şöyle söylüyor: Kardeşleriniz İsrailoğullarına saldırmayacak,+ onlarla savaşmayacaksınız. Herkes kendi evine dönsün, çünkü bu iş Benim isteğimle oldu.”+ Onlar da Yehova’nın sözünü dinlediler+ ve Yehova’nın sözüne göre evlerine döndüler.+ 25  Yeroboam Efraim’in dağlık bölgesinde bulunan Şekem’i+ yeniden inşa etti ve orada oturdu. Sonra oradan çıkıp Penuel’i+ de inşa etti. 26  Yeroboam yüreğinden “Şimdi krallık yeniden Davut evine geçecek”+ diye geçiriyordu.+ 27  “Eğer bu halk kurban sunmak için Yehova’nın Yeruşalim’deki evine gitmeye devam ederse,+ tekrar efendileri Yahuda kralı Rehoboam’a bağlanırlar; beni öldürüp+ Yahuda kralı Rehoboam’a dönerler.” 28  Kral adamlarına danışıp+ iki altın buzağı+ yaptı ve halka “Yeruşalim’e gitmek sizin için çok zahmetli. Ey İsrail, seni Mısır diyarından çıkaran+ Tanrın işte bu!”+ dedi. 29  Buzağılardan birini Beytel’e,+ diğerini Dan’a+ koydu. 30  Bu iş günaha yol açtı;+ halk Dan’daki buzağıya tapınmak için oraya kadar gitmeye başladı. 31  Yeroboam yüksek yer tapınakları+ yaptı ve halk arasından Levioğullarından olmayan kâhinler seçti.+ 32  Beytel’de inşa ettiği sunakta, kendi yaptığı buzağılara kurbanlar sunmak için sekizinci ayın on beşinci gününde Yahuda’daki+ gibi bir bayram başlattı; ve kendi yaptığı yüksek yerlerin kâhinlerini Beytel’de+ göreve getirdi. 33  Sekizinci ayın on beşinci gününde (bu ayı kendisi seçmişti)+ Beytel’de yaptığı sunakta sunular sundu. İsrailoğulları için bir bayram başlattı ve sunaktan kurban dumanları yükselsin diye sunular sundu.+

Dipnotlar

1Kr 12:11 Sözcük anlamıyla, “akreplerle”