1. Krallar 11:1-43

11  Kral Süleyman, Firavunun kızının+ yanı sıra Moablılardan,+ Ammonlulardan,+ Edomlulardan,+ Saydalılardan+ ve Hititlerden+ birçok yabancı kadın sevdi.+  Bunlar Yehova’nın İsrailoğullarına “Onların arasına karışmayacaksınız,+ onlar da sizin aranıza karışmayacaklar; yoksa kendi tanrılarının peşinden gitmeniz için yüreklerinizi çelerler”+ dediği milletlerdendi. Ancak Süleyman onlara sevgiyle bağlandı.+  Yedi yüz karısı vardı, bunlar soylu kadınlardı, üç yüz de cariyesi vardı; eşleri yavaş yavaş+ onun yüreğini çeldi.  Süleyman yaşlandığında,+ eşleri onun yüreğini çelerek+ başka tanrıların peşinden gitmesine neden oldular.+ O, Tanrısı Yehova’ya babası Davut gibi tüm yüreğiyle bağlı kalmadı.+  Süleyman Saydalıların tanrıçası Aştoret’in+ ve Ammonluların iğrenç putu Milkom’un+ peşinden gitmeye başladı.  Ve Süleyman Yehova’nın gözünde kötü olanı yaptı,+ babası Davut gibi bütün yüreğiyle Yehova’nın yolundan gitmedi.+  Süleyman Moaboğullarının iğrenç putu Kemoş+ ve Ammonoğullarının iğrenç+ putu Molek için Yeruşalim’e bakan+ dağda+ bir yüksek yer inşa etti.+  Kendi tanrılarına buhur sunan ve kurban kesen+ bütün yabancı eşleri+ için böyle yaptı.  Yehova Süleyman’a çok öfkelendi,+ çünkü o kendisine iki kez görünen+ İsrail’in Tanrısı Yehova’yı bırakmıştı.+ 10  Yehova ona başka tanrıların peşinden gitmemesini emretmiş,+ fakat Süleyman bu emre uymamıştı. 11  Bunun üzerine Yehova Süleyman’a şöyle dedi: “Madem böyle yaptın, ahdime ve yasalarıma bağlı kalmadın, Ben de krallığı senden çekip alacağım ve hizmetkârına vereceğim.+ 12  Ancak baban Davut’un hatırına+ bunu sen hayattayken yapmayacağım.+ Krallığı oğlunun elinden çekip alacağım.+ 13  Yine de krallığın tümünü almayacağım.+ Kulum Davut’un hatırına+ ve seçtiğim şehir Yeruşalim’in uğruna+ bir kabileyi oğluna bırakacağım.” 14  Yehova Süleyman’a+ karşı bir isyancı,+ kral soyundan Edomlu Hadad’ı çıkardı; o Edom’da+ yaşıyordu. 15  Davut Edom’u yenilgiye uğratınca,+ ordu komutanı Yoab ölenleri gömmek için gelmiş ve Edom’daki tüm erkekleri öldürmüştü.+ 16  (Yoab Edom’daki bütün erkekleri ortadan kaldırana kadar tüm İsrail’le beraber orada altı ay kalmıştı.) 17  Hadad küçükken babasının hizmetkârlarından bazı Edomlularla birlikte kaçıp Mısır’a gelmişti. 18  Midyan’dan+ ayrılıp Paran’a+ gitmişler ve orada yanlarına adam toplamışlardı, sonra Mısır kralı Firavuna geldiler; Firavun ona ev verdi. Ayrıca tayın bağladı ve toprak verdi. 19  Firavun, Hadad’ı o kadar sevdi ki,+ onu karısı Kraliçe Tahpenes’in kız kardeşiyle evlendirdi.+ 20  Hadad’ın, Tahpenes’in kız kardeşinden bir oğlu oldu; Genubat adı verilen çocuk Tahpenes’in yanında, Firavunun evinde sütten kesildi.+ Genubat Firavunun evinde, onun oğullarıyla büyüdü. 21  Hadad Davut’un uyuyup atalarına katıldığını,+ ordu komutanı Yoab’ın da öldüğünü+ Mısır’da duydu. Bunun üzerine Firavuna “İzin ver de+ memleketime gideyim” dedi. 22  Fakat Firavun ona “Benim yanımda bir eksiğin mi var da memleketine gitmek istiyorsun?” dedi. Hadad “Hiçbir eksiğim yok; ama ne olur bırak gideyim” diye cevap verdi. 23  Tanrı ona karşı bir isyancı+ daha çıkardı; bu, efendisi Tsoba+ kralı Hadadezer’den+ kaçan Elyada oğlu Rezon’du. 24  Davut Tsoba erkeklerini öldürdüğünde+ Rezon kendine yandaş toplayarak yağmacı bir çete kurmuş ve onların reisi olmuştu. Şam’a+ gidip oraya yerleştiler ve orada yönetimi ele geçirdiler. 25  Hadad’ın yaptığı kötülüğün yanı sıra, Rezon da Süleyman’ın ömrü boyunca İsrail’in düşmanı oldu,+ Aram’da hüküm sürdüğü dönemde hep İsrail’den nefret etti.+ 26  Efraim kabilesinden Tseredalı Nebat oğlu Yeroboam+ da Kral Süleyman’a başkaldırdı.+ O, kralın hizmetkârlarından biriydi;+ annesinin adı Tserua’ydı ve kadın duldu. 27  Krala başkaldırması şöyle oldu: Süleyman Millo’yu inşa etmişti+ ve babası Davut’un şehrindeki+ surların gediğini kapatmıştı. 28  Yeroboam cesur ve yiğit bir adamdı.+ Süleyman bu gencin çalışkanlığını+ görünce, onu Yusuf evinden+ zorunlu hizmette+ çalışanların başına getirdi.+ 29  Bir gün Yeroboam Yeruşalim’den ayrıldığında, yolda karşısına Şilolu+ peygamber Ahiya+ çıktı; Ahiya’nın üzerinde yeni bir giysi vardı. İkisi kırda yalnızdı. 30  Ahiya üzerindeki yeni giysiyi tutup on iki+ parçaya ayırdı.+ 31  Ve Yeroboam’a şöyle dedi: “On parçayı kendine al; çünkü İsrail’in Tanrısı Yehova dedi ki, ‘Krallığı Süleyman’ın elinden alıyorum; on kabileyi sana vereceğim.+ 32  Kulum Davut’un hatırına+ ve tüm İsrail kabilelerinin şehirleri arasından seçtiğim Yeruşalim uğruna,+ bir kabileyi+ ona bırakacağım. 33  Çünkü Beni terk ettiler+ ve Saydalıların tanrıçası Aştoret’in,+ Moab’ın tanrısı Kemoş’un+ ve Ammonoğullarının tanrısı Milkom’un+ önünde eğildiler. Süleyman’ın babası Davut gibi gözümde doğru olanı yaparak, yasalarıma uyup hükümlerimi yerine getirerek yolumda yürümediler. 34  Fakat seçtiğim kulum Davut’un hatırına (çünkü o emirlerime ve yasalarıma uydu) ondan tüm krallığı almayacağım, hayatının sonuna dek onu önder olarak bırakacağım.+ 35  Krallığı onun oğlunun elinden alacağım ve on kabileyi sana vereceğim.+ 36  Onun oğluna da bir kabile vereceğim ki, ismimi taşıması için seçtiğim şehir+ olan Yeruşalim’de kulum Davut’un ocağı* hiç sönmesin.+ 37  Seçtiğim kişi sensin, gönlünün istediği gibi saltanat süreceksin;+ İsrail’in kralı olacaksın. 38  Sen her emrime itaat edersen, kulum Davut gibi+ yasalarıma ve emirlerime uyarak yolumda yürür ve gözümde doğru olanı yaparsan, Ben de senin yanında olurum,+ Davut’a verdiğim gibi sana da kalıcı bir hanedan veririm+ ve İsrail’i veririm. 39  Davut’un soyundan gelenleri kötü davranışları yüzünden alçaltacağım,+ fakat bu hep böyle sürmeyecek.’”+ 40  Ve Süleyman Yeroboam’ı öldürmek için fırsat kollamaya başladı.+ Bu yüzden Yeroboam kalkıp Mısır’a, Mısır kralı Şişak’ın+ yanına kaçtı+ ve Süleyman’ın ölümüne dek orada kaldı. 41  Süleyman’ın dönemindeki diğer olaylar, tüm işleri ve hikmeti Süleyman’ın tarih kitabında yazılıdır. 42  Süleyman Yeruşalim’de, tüm İsrail’in kralı olarak kırk yıl saltanat sürdü.+ 43  Sonra Süleyman uyuyup atalarına katıldı+ ve babası Davut’un Şehrinde gömüldü.+ Yerine oğlu Rehoboam+ kral oldu.

Dipnotlar

1Kr 11:36 Sözcük anlamıyla, “kandili”