İşaya 7:1-25

7  Uzziya oğlu, Yotam oğlu Ahaz’ın+ Yahuda kralı olduğu günlerde, Aram* kralı Retsin+ ile İsrail kralı Remalya oğlu Pekah+ Yeruşalim üzerine yürüdüler, fakat orayı ele geçiremediler.+  Davut evine, “Aram Efraim’den destek alıyor”+ diye haber verildi. Bunun üzerine Ahaz ile halkının yüreği rüzgârda sallanan orman ağaçları gibi tir tir titremeye başladı.+  O zaman, Yehova İşaya’ya “Haydi, oğlun Şear-yaşub’la*+ birlikte Ahaz’ı karşılamak için çamaşırcı tarlasına çıkan anayolun kenarına,+ yukarı havuzdan gelen su yolunun+ sonuna git” dedi.  “Ahaz’a, ‘Dikkat et, sakin ol’+ de. ‘Korkma, tüten şu iki odun parçasının, Aram kralı Retsin’in ve Remalya’nın oğlunun+ öfkesi yüzünden yüreğine korku düşmesin.+  Aram, Efraim ve Remalya’nın oğlu sana karşı kötülük tasarladıkları için yılma.  “Yahuda’ya saldıralım, onu paramparça edelim, gedik açarak onu alalım, başına başka bir kral, Tabeel’in oğlunu geçirelim” dedikleri için korkma.’+  ‘Ulu Rab Yehova, “Bu iş olmayacak, tasarıları gerçekleşmeyecek”+ dedi.  “Çünkü Aram’ın başı Şam, Şam’ın başı ise Retsin’dir; sadece altmış beş yıl içinde Efraim paramparça olacak, bir halk olmaktan çıkacak.+  Efraim’in başı Samiriye,+ Samiriye’nin başı ise Remalya’nın oğludur.+ İman etmezseniz fazla dayanamazsınız.”’”+ 10  Yehova Ahaz’a şunları da dedi: 11  “Tanrın Yehova’dan sana bir işaret vermesini iste;+ ölüler diyarı* kadar derin, gökler kadar yüksek olsun.” 12  Fakat Ahaz “Ne böyle bir şey isterim ne de Yehova’yı sınarım” dedi. 13  Peygamber, “Ey Davut evi, lütfen dinleyin” dedi. “İnsanları bıktırdığınız yetmezmiş gibi şimdi de Tanrımın mı sabrını taşırmaya kalkıyorsunuz?+ 14  Bunun için Yehova Kendisi size bir işaret verecek. İşte! Kız+ gebe kalacak+ ve bir oğul doğuracak.+ Adını İmmanuel* koyacak. 15  Çocuk kötüyü reddedip iyiyi seçebileceği+ vakit tereyağı ve bal yiyor olacak. 16  O daha kötüyü reddedip iyiyi seçmeyi öğrenmeden,+ seni dehşete düşüren iki kralın toprakları tamamen ıssız bırakılacak.+ 17  Yehova sana,+ halkına ve babanın evine öyle günler yaşatacak ki, Efraim’in Yahuda’dan ayrıldığı+ günden beri böylesi hiç yaşanmadı; Asur kralını+ üzerinize getirecek. 18  O gün Yehova ıslık çalarak Mısır’ın Nil kanallarının ta uçlarından sinekleri ve Asur+ topraklarından arıları+ çağıracak. 19  Onlar da gelip hep birlikte sarp vadilerin, yalçın kaya kovuklarının, dikenli çalıların ve tüm sulak yerlerin üzerine çökecekler.+ 20  O gün Yehova, Irmağın*+ ötesinden kiralanan usturayla, Asur kralıyla,+ saçı, bacaktaki kılları tıraş edecek; hatta onunla sakal bile kazınacak.+ 21  O gün öyle olacak ki, sürüden genç bir inekle iki koyun kurtarabilen adam,+ 22  sağdığı sütün bolluğundan tereyağı yiyecek; memleketin ortasında sağ bırakılanların yiyeceği tereyağı ve bal olacak.+ 23  O gün öyle olacak ki, bir zamanlar bin gümüş değerinde+ bin asmanın bulunduğu yerlerde dikenler, deliceler bitecek.+ 24  Oralarda ok ve yayla dolaşılacak,+ çünkü ülkenin her yeri dikenlerle, delicelerle kaplı olacak. 25  Bir zamanlar çapalanarak zararlı otlardan temizlenmiş dağlık yerleri dikenler ve deliceler kaplayacak, içlerine korkudan girilemeyecek; oralar sığırların başıboş dolaştığı, koyunların çiğnediği yerler olacak.”+

Dipnotlar

İş 7:1 Aram, temelde Suriye için kullanılır ve çoğu kez böyle tercüme edilir. Lübnan Dağlarından Mezopotamya’ya, kuzeyde Toros Dağlarından güneyde Şam’a ve ötesine kadar uzanan bölgeyi içine alır.
İş 7:3 Anlamı, “Sağ Kalanlar (Artakalan) Dönecek”
İş 7:11 “Şeol”; Ek 4’e bakın.
İş 7:14 Anlamı “Tanrı Bizimle”
İş 7:20 Fırat Irmağı.