İşaya 37:1-38

37  Kral Hizkiya bunu duyar duymaz giysilerini yırttı, çula sarınıp+ Yehova’nın evine gitti.+  Ayrıca kral evinin kâhyası Elyakim’i,+ yazman Şebna’yı+ ve kâhinlerin ileri gelenlerini+ çula sarınmış olarak Amots oğlu İşaya+ peygambere+ gönderdi.  Onlar İşaya’ya şöyle dediler: “Hizkiya diyor ki, ‘Bugün sıkıntı,+ azarlama ve küstahlık günü;+ doğurmak üzere olan, ancak gücü kalmamış bir kadın gibiyiz.+  Asur kralının, yaşayan Tanrı’ya meydan okumak+ için gönderdiği hizmetkârı Rabşake’nin sözlerini+ Tanrın Yehova belki duyar da, duyduğu bu sözlerin hesabını Yehova ondan sorar.+ Sen sağ kalanlar+ için dua et.’”+  İşaya, Kral Hizkiya’nın gönderdiği hizmetkârlara şöyle karşılık verdi:+  “Efendinize söyleyin, Yehova diyor ki,+ ‘Asur kralının adamlarından+ duyduğun Beni aşağılayan sözler yüzünden korkma.+  Ona sıkıntılı bir ruh vereceğim,+ duyduğu bir haber üzerine+ ülkesine dönecek. Kendi ülkesinde onu kılıçla öldürteceğim.’”+  Sonra Rabşake,+ Asur kralının Lakiş’ten+ çekildiğini duyunca geri döndü, onu Libna’yla+ savaşırken buldu.  Kral o sırada, Habeş kralı Tirhaka’nın+ kendisiyle savaşmaya geldiğini duydu. Bunu duyunca Hizkiya’ya hemen ulaklar+ göndererek şunları dedi: 10  “Yahuda kralı Hizkiya’ya deyin ki, güvendiğin Tanrın, ‘Yeruşalim Asur kralının eline verilmeyecek’+ diyerek seni aldatmasın.+ 11  Asur krallarının bütün ülkelere neler yaptığını, onları nasıl yerle bir ettiğini duydun.+ Şimdi sen kurtulabileceğini mi sanıyorsun?+ 12  Atalarımın mahvettiği o milletleri, Gozan’ı,+ Harran’ı,+ Retsef’i, Telassar’da yaşayan Edenoğullarını+ tanrıları+ kurtarabildi mi?+ 13  Hamat+ kralı, Arpad+ kralı nerede? Ya Sefarvaim+ şehrinin, Hena’nın ve İvva’nın+ kralları, onlar nerede?” 14  Hizkiya mektubu habercilerin elinden alıp okudu.+ Sonra Yehova’nın evine çıkıp onu Yehova’nın önüne serdi.+ 15  Ve Yehova’ya dua etmeye başladı:+ 16  “Ey İsrail’in Tanrısı,+ kerubiler üzerinde oturan, göklerin hâkimi Yehova, yeryüzündeki tüm krallıkların Tanrısı* sadece Sensin.+ Gökleri ve yeri Sen yarattın.+ 17  Kulak ver ey Yehova, işit.+ Gözlerini aç+ ey Yehova, bak. Sana, yaşayan Tanrı’ya meydan okumak+ için adam gönderen Sanherib’in sözlerini işit.+ 18  Ey Yehova, gerçekten Asur kralları tüm ülkeleri de kendi ülkelerini de yerle bir etti.+ 19  Onların tanrılarını ateşe attılar,+ çünkü onlar tanrı değildi,+ insan elinin şekil verdiği+ ağaç ve taşlardı. Bu yüzden yok edildiler.+ 20  Ve şimdi ey Tanrımız Yehova,+ bizi onun elinden kurtar ki,+ yeryüzündeki bütün krallıklar sadece Senin Tanrı olduğunu anlasınlar, ey Yehova.”+ 21  Bunun üzerine Amots oğlu İşaya, Hizkiya’ya şu haberi gönderdi: “İsrail’in Tanrısı Yehova diyor ki, ‘Asur kralı Sanherib konusunda Bana yakardığın için,+ 22  Yehova onun hakkında şöyle diyor:“El değmemiş Sion kızı seni hor gördü, seni alaya aldı.+Yeruşalim kızı arkandan gülüp başını salladı.+ 23  Sen kime meydan okudun,+ kime hakaret ettin?+Kime karşı sesini yükselttin?+Kime tepeden baktın?+İsrail’in Kutsalına değil mi!+ 24  Hizmetkârlarını gönderip Yehova’ya meydan okudun, dedin ki:+‘Sayısız savaş arabamla,+Dağların tepesine,+Lübnan’ın en uzak köşelerine çıkacağım.+Ulu sedir ağaçlarını, iyi cins ardıç ağaçlarını keseceğim.+En yüksek tepelerine, güzel ormanına gireceğim.+ 25  Orada kuyular kazıp sular içeceğim.Mısır’daki+ bütün Nil+ kanallarını ayağımı basıp kurutacağım.’ 26  Duymadın mı?+ Yapacaklarımı çok önceden kararlaştırdım;+Geçmiş devirlerde tasarladım+ ve şimdi yapıyorum.+Sen de surlu şehirleri ıssız taş yığınlarına çevirerek buna hizmet edeceksin.+ 27  O şehirlerde oturanların eli ayağı tutmayacak;+Hepsi dehşete düşecek, utanç içinde kalacak.+ Bozkırdaki bitkilere dönecekler, körpe yeşil otlara,+Doğu rüzgârıyla kuruyup giden, damlarda,+ taraçalarda çıkmış çimenlere.+ 28  Ben senin sessiz sedasız oturuşunu, gidişini,+ gelişini,+Bana nasıl öfkelendiğini iyi bilirim;+ 29  Çünkü Bana karşı öfken+ ve kükreyişin kulağıma geldi.+Burnuna çengelimi, ağzına gemimi takacak+Ve seni geldiğin yoldan geri göndereceğim.”+ 30  “‘Senin için işaret şu olacak: Bu yıl hasadın dökülen tanelerinden yetişeni,+ ikinci yıl da kendiliğinden biteni yiyeceksiniz. Fakat üçüncü yıl tohum ekecek, ekin biçecek, bağlar kurup meyvesini yiyeceksiniz.+ 31  Ve Yahuda evinden sağ kalanlar, kurtulanlar,+ aşağı doğru kök salacak, yukarı doğru meyve verecekler.+ 32  Çünkü Yeruşalim’den bir artakalan çıkacak,+ kurtulanlar Sion Dağından çıkıp gelecek.+ Göklerin hâkimi Yehova’nın gayretiyle bu olacak.+ 33  İşte bu nedenle Yehova Asur kralı+ hakkında şunları diyor: “Bu şehre girmeyecek,+ buraya tek bir ok bile atmayacak; şehrin karşısına kalkanla çıkmayacak, kuşatma rampası kurmayacak.”+ 34  Geldiği yoldan geri dönecek; bu şehre girmeyecek.’ Yehova’nın sözü.+ 35  ‘Kendi ismim için+ ve kulum Davut’un hatırı için+ bu şehri savunacağım ve kurtaracağım.’”+ 36  Ve Yehova’nın meleği+ gidip Asur ordugâhında yüz seksen beş bin kişiyi vurdu.+ Sabah erken kalkanlar hepsinin cesetlerini gördüler.+ 37  Bunun üzerine Asur kralı Sanherib+ geri çekildi, Nineve’ye+ dönüp orada kaldı.+ 38  Bir gün tanrısı+ Nisrok’un+ evinde tapınırken, kendi oğulları Adrammelek ile Şaretser onu kılıçla vurup öldürdüler+ ve Ararat+ diyarına kaçtılar. Yerine oğlu Esarhaddon+ kral oldu.

Dipnotlar

İş 37:16 Başlangıç 5:22’deki dipnota bakın.