Çıkış 6:1-30

6  Yehova, Musa’ya şu karşılığı verdi: “Şimdi Firavuna neler yapacağımı göreceksin;+ elimin gücü karşısında onları salıverecek; gücümü görünce onları memleketinden kovacak.”+  Sonra Tanrı şöyle dedi: “Ben Yehova’yım.+  İbrahim’e,+ İshak’a+ ve Yakup’a+ Mutlak Güce Sahip Tanrı+ olarak göründüm, fakat Kendimi onlara Yehova ismimle+ tanıtmadım.+  Kenan topraklarını, yabancı olarak oturdukları gurbet diyarını onlara vermek için kendileriyle ahit yaptım.+  Ve şimdi, Mısırlıların köle olarak çalıştırdığı İsrailoğullarının iniltilerini işittim,+ ahdimi andım.+  Bu nedenle İsrailoğullarına şu sözlerimi ilet: ‘Ben Yehova’yım; Mısırlıların üzerinize koyduğu yükten ve onlara kölelikten sizi kurtaracağım.+ Elimi uzatacağım ve ağır hükümlerle sizi geri alacağım.+  Sizi Kendi halkım+ yapacağım ve Tanrınız+ olacağım. Ve sizi Mısır’ın yükünden kurtaranın Tanrınız Yehova olduğunu anlayacaksınız.+  İbrahim’e, İshak’a ve Yakup’a vermek üzere elimi kaldırıp ant ettiğim+ topraklara sizi getireceğim. O toprakları size mülk olarak vereceğim.+ Ben Yehova’yım.’”+  Musa bu sözleri İsrailoğullarına aktardı; fakat cesaretleri kırılmış olduğundan ve ağır bir kölelik boyunduruğu altında olduklarından onu dinlemediler.+ 10  O zaman Yehova Musa’ya şunu dedi: 11  “Mısır kralının,+ Firavunun huzuruna çık; ona İsrailoğullarını memleketten salıvermesini söyle.”+ 12  Fakat Musa Yehova’ya, “İşte, İsrailoğulları beni dinlemedi,+ Firavun hiç dinler mi?+ Çünkü ben iyi konuşamıyorum”*+ karşılığını verdi. 13  Yine de Yehova Musa’yla Harun’u, halkı Mısır’dan çıkarma emrini İsrailoğullarına ve Mısır Firavununa iletmekle görevlendirdi.+ 14  İsrailoğullarının aşiret reisleri: İsrail’in ilk oğlu Ruben’in+ oğulları Hanok, Pallu, Hetsron ve Karmi.+ Ruben kabilesinin aileleri bunlardır.+ 15  Şimeon’un oğulları: Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Tsohar ve Kenanlı bir kadından olan Şaul.+ Şimeon kabilesinin aileleri bunlardır.+ 16  Aile ataları+ olarak Levi’nin+ oğulları: Gerşon, Kohat ve Merari.+ Levi yüz otuz yedi yıl yaşadı. 17  Aile başları+ olarak Gerşon’un oğulları: Libni ve Şimei.+ 18  Kohat’ın oğulları: Amram, Yitshar, Hebron ve Uzziel.+ Kohat yüz otuz üç yıl yaşadı. 19  Merari’nin oğulları: Mahli ve Muşi.+ Soylarına göre, Levioğullarının aileleri bunlardır.+ 20  Amram babasının kız kardeşi Yokebed’le evlendi.+ Yokebed, Harun ve Musa’yı doğurdu.+ Amram yüz otuz yedi yıl yaşadı. 21  Yitshar’ın oğulları: Korah,+ Nefeg ve Zikri. 22  Uzziel’in oğulları: Mişael, Elsafan ve Sitri.+ 23  Harun, Amminadab’ın kızı, Nahşon’un+ kız kardeşi Elişeba’yı aldı. Elişeba ona Nadab, Abihu, Eleazar ve İtamar’ı doğurdu.+ 24  Korah’ın oğulları: Assir, Elkana ve Abiasaf.+ Korahoğullarının aileleri bunlardır.+ 25  Harun’un oğlu Eleazar,+ Putiel’in kızlarından birini aldı. O, Eleazar’a Finehas’ı+ doğurdu. Ailelerine göre Levioğulları kabilesinin aşiret reisleri bunlardır.+ 26  Yehova’nın “İsrailoğullarını Mısır’dan ordular halinde çıkarın”+ dediği Harun ile Musa’nın soy kaydı budur.+ 27  İsrailoğullarını Mısır’dan çıkarmak için, Mısır kralıyla, Firavunla konuşan Musa ile Harun bunlardır.+ 28  Yehova, Mısır diyarında Musa’yla konuştu.+ 29  O gün Yehova Musa’ya, “Ben Yehova’yım;+ sana söylediğim her şeyi Mısır kralına, Firavuna söyle” dedi. 30  Musa ise Yehova’ya, “Fakat ben iyi konuşamıyorum, Firavun beni hiç dinler mi?” diye karşılık verdi.+

Dipnotlar

Çk 6:12 Sözcük anlamıyla, “dudakları sünnetsiz biriyim.” 30. ayet için de geçerli.