Çıkış 38:1-31

38  Yakılan sunu sunağını akasya ağacından yaptı; uzunluğu beş arşın, genişliği beş arşın olup kare şeklindeydi ve yüksekliği üç arşındı.+  Sonra dört köşesine boynuzlar+ yaptı; boynuzlar sunaktan çıkıyordu. Ardından onu bakırla kapladı.+  Ve sunağın takımlarını; kovalarını, küreklerini, leğenlerini, çatallarını ve ateş kaplarını yaptı. Bütün takımları bakırdan yaptı.+  Sunak için bakırdan, ağ biçiminde bir ızgara yaptı ve pervazın alt kısmına, sunağın ortasına yerleştirdi.+  Sonra, sırıkların geçirileceği dört döküm halkayı yaptı ve bunları bakır ızgaraya yakın bir şekilde sunağın köşelerine taktı.  Sırıkları akasya ağacından yapıp bakırla kapladı.+  Sunağı taşımak için kullanılacak bu sırıkları yanlardaki halkalara geçirdi.+ Sunağı içi boş bir sandık gibi, tahtadan yaptı.+  Ardından bakır kazanı+ ve ayağını yaptı; onu yapılması gereken hizmetler için Toplanma Çadırının girişinde görevli kadın hizmetkârların+ aynalarından* yaptı.  Sonra avluyu yaptı.+ Avlunun Necef’e, güneye bakan tarafının perdesi bükümlü has ketendendi ve uzunluğu yüz arşındı.+ 10  Yirmi direği ve yirmi tabanı bakırdandı. Direklerin askıları ve halkaları gümüştendi.+ 11  Kuzeye bakan tarafın perdesi de yüz arşındı. Yirmi direği ve yirmi tabanı bakırdandı. Direklerin askıları ve halkaları gümüştendi.+ 12  Batı tarafının perdesi ise elli arşındı. On direğiyle on tabanı vardı.+ Direklerin askıları ve halkaları gümüştendi. 13  Gündoğusuna bakan taraf da elli arşındı.+ 14  Bir kanatta on beş arşın uzunluğunda bir perde, üç direk ve üç taban vardı.+ 15  Bu yanda olduğu gibi avlu kapısının diğer kanadında da perdenin uzunluğu on beş arşındı. Üç direk ve üç taban vardı.+ 16  Avlunun çepçevre bütün perdesi bükümlü has ketendendi. 17  Direklerin tabanları bakırdandı. Direklerin askıları, halkaları ve tepelerinin kaplaması gümüştendi; avlunun tüm direklerinin gümüş bağlantıları vardı.+ 18  Avlunun kapısı olan perde, erguvani yün, bükümlü has keten, mavi ve kırmızı iplerden dokunmuştu.+ Uzunluğu yirmi arşındı; yüksekliği, avlu perdesinin yüksekliğine eşit olup beş arşındı.+ 19  Dört direğiyle bunların tabanları bakırdandı. Direklerin askıları, tepelerinin kaplaması ve halkaları gümüştendi. 20  Çadırın ve çevresindeki avlunun bütün kazıkları bakırdandı.+ 21  Hatırlatma Sandığının+ bulunduğu Kutsal Çadırın yapımında kullanılan malzeme tek tek kayda geçirildi. Kayda geçirme hizmeti, Musa’nın emriyle, kâhin Harun’un oğlu İtamar’ın+ rehberliğinde Levioğulları+ tarafından yapıldı. 22  Yahuda kabilesinden Hur oğlu Uri oğlu Betsalel,+ Yehova’nın Musa’ya emrettiği her şeyi yaptı. 23  Dan kabilesinden Ahisamak oğlu Oholiab+ da onunla çalıştı. Oholiab nakış işleyen, erguvani yün, has keten, mavi ve kırmızı ipliklerle desen yapan bir zanaatçıydı. 24  Kutsal mekânın yapımında kullanılan altının tamamı sallama sunusu olarak verilen altındı;+ kutsal mekân şekeliyle+ yirmi dokuz talant yedi yüz otuz şekeldi.+ 25  Halktan sayımı yapılan kişilerin verdiği gümüş, kutsal mekân şekeliyle yüz talant bin yedi yüz yetmiş beş şekeldi. 26  Kayda geçen yirmi ve daha yukarı yaştaki altı yüz üç bin beş yüz elli kişinin+ adam başı+ verdiği yarım şekel,* kutsal mekân şekelinin yarısıydı. 27  Kutsal mekânın ve perdenin döküm tabanları için yüz talant gümüş kullanıldı. Her taban için bir talant olmak üzere yüz taban için yüz talant harcandı.+ 28  Bin yedi yüz yetmiş beş şekel gümüşle direklerin askıları yapıldı, tepeleri kaplandı ve bağlantıları yapıldı. 29  Sallama sunusu olarak verilen bakır, yetmiş talant iki bin dört yüz şekeldi. 30  Bununla, Toplanma Çadırının girişinin tabanları, bakır sunakla bakır ızgarası, sunağın tüm takımları, 31  çadırı çevreleyen avlunun tabanları, avlu kapısının tabanları, çadırın ve avlunun çepçevre tüm kazıkları+ yapıldı.

Dipnotlar

Çk 38:8 Görüntüyü yansıtması için iyice parlatılmış metal aynalar.
Çk 38:26 “Yarım şekel”, İbranicede 1 beka.