Çıkış 37:1-29

37  Betsalel,+ Sandığı+ akasya ağacından yaptı. Uzunluğu iki buçuk arşın, genişliği bir buçuk arşın ve yüksekliği bir buçuk arşındı.+  Sandığı içten ve dıştan saf altınla kapladı; ona çepçevre altın bir kenar süsü yaptı.+  Sonra dört altın halka döküp dört ayağın yukarısından sandığa taktı; halkaların ikisi sandığın bir yanında, ikisi diğer yanındaydı.+  Ardından akasya ağacından sırıklar yapıp bunları altınla kapladı.+  Sırıkları yanlardaki halkalara geçirdi; sandık bunlarla taşınacaktı.+  Kapağı+ saf altından yaptı. Uzunluğu iki buçuk arşın, genişliği bir buçuk arşındı.+  İki altın kerubi yaptı. Onları kapağın iki ucuna dövme işi olarak yaptı.+  Kerubilerden biri bir uçta, diğeri de öteki uçtaydı. Kerubileri kapağın her iki ucunda yaptı.+  Kerubilerin kanatları yukarıya doğru açıktı ve kanatlar kapağın üzerini örtüyordu.+ Kerubiler karşılıklı duruyor ve yüzleri kapağa bakıyordu.+ 10  Sonra akasya ağacından masayı yaptı.+ Uzunluğu iki arşın, genişliği bir arşın ve yüksekliği bir buçuk arşındı.+ 11  Masayı saf altınla kapladı ve ona çepçevre altın bir kenar süsü yaptı.+ 12  Masaya dört parmak genişliğinde bir pervaz yaptı ve pervazın çevresine altın bir kenar süsü yaptı.+ 13  Sonra dört tane altın halka döktü ve bunları dört ayağın yukarısına, köşelere koydu.+ 14  Halkalar pervaza yakındı ve masayı taşımak için kullanılacak sırıkları tutacaklardı.+ 15  Sırıkları akasya ağacından yapıp altınla kapladı. Masa bunlarla taşınacaktı.+ 16  Sonra, masanın üzerinde duracak eşyaları; sahanları, tasları, içecek sunularını dökmek için kâseleri ve testileri yaptı; bunlar saf altındandı.+ 17  Ve şamdanı+ saf altından yaptı. Şamdanı dövme işi yaptı. Gövdesi ve ondan çıkan kolları, çanakları, tomurcukları ve goncaları vardı.+ 18  Üç kol bir yandan, üç kol da diğer yandan olmak üzere gövdeden altı kol çıkıyordu.+ 19  Üç kolun her birinde badem çiçeğininkine benzer üç çanak vardı ve aralarında birer tomurcukla gonca bulunuyordu; diğer üç kolun da her birinde badem çiçeğininkine benzer üç çanak vardı ve aralarında birer tomurcukla gonca bulunuyordu. Şamdandan çıkan altı kol bu şekildeydi.+ 20  Şamdanın gövdesinde badem çiçeğininkine benzer dört çanak vardı; aralarında tomurcuklarla goncalar bulunuyordu.+ 21  İlk çift kolun altındaki tomurcuk, ikinci çift kolun altındaki tomurcuk ve üçüncü çift kolun altındaki tomurcuk gövdeden çıkıyordu. Şamdanın gövdesinden çıkan altı kol da böyleydi.+ 22  Kollar ve tomurcuklar gövdeden çıkıyordu. Şamdan saf altındandı ve dövme işi olarak tek parça yapılmıştı.+ 23  Sonra saf altından yedi kandilini, fitil maşalarını ve tablalarını yaptı.+ 24  Şamdanı ve tüm takımlarını bir talant saf altından yaptı. 25  Sonra akasya ağacından buhur sunağını+ yaptı.+ Sunak bir arşın uzunluğunda, bir arşın genişliğinde olup kare biçimindeydi ve yüksekliği iki arşındı. Köşelerden çıkan boynuzları vardı.+ 26  Buhur sunağını (üstünü, çepçevre yanlarını ve boynuzlarını) saf altınla kapladı. Ve ona çepçevre altın bir kenar süsü yaptı.+ 27  Kenar süsünün aşağısına, iki yanda iki altın halka yaptı; halkalar karşılıklı iki yandaydı ve sunağı taşımak için kullanılacak sırıkları tutacaklardı.+ 28  Sırıkları akasya ağacından yapıp altınla kapladı.+ 29  Sonra aktar ustalığıyla kutsal mesh yağını+ ve güzel kokulu katışıksız buhuru+ yaptı.

Dipnotlar