Çıkış 27:1-21

27  Ve akasya ağacından bir sunak yapacaksın; beş arşın uzunluğunda, beş arşın genişliğinde olacak. Sunak+ kare şeklinde ve üç arşın yüksekliğinde olacak.  Dört köşesine boynuz+ yapacaksın; boynuzlar sunaktan çıkacak. Sunağı bakırla kaplayacaksın.+  Sunak için, kürekler, leğenler, çatallar, ateş kapları ve yağlı küllerin konacağı kovalar yapacaksın; bütün takım bakırdan olacak.+  Sunak için bir ızgara yapacaksın, bakırdan ağ biçiminde olacak;+ dört köşesine bakır halkalar yapacaksın.  Izgarayı pervazın alt kısmına, sunağın içine yerleştireceksin; ızgara sunağın ortasında olacak.+  Sunak için sırıklar yapacaksın; sırıklar akasya ağacından olacak ve onları bakırla kaplayacaksın.+  Sırıklar halkalara geçirilecek ve sunak taşınırken iki yanında olacaklar.+  Sunağı içi boş bir sandık gibi, tahtadan yapacaksın. Tıpkı dağda sana gösterildiği gibi olacak.+  Ve Çadıra bir avlu+ yapacaksın. Avlunun Necef’e, güneye bakan tarafı bükümlü has ketenden perdeyle çevrilecek;+ uzunluğu yüz arşın olacak. 10  Yirmi direği ve yirmi tabanı bakırdan olacak. Direklerin askıları ve halkaları gümüşten olacak.+ 11  Kuzeye bakan taraf da aynı uzunlukta olacak; perde yüz arşın olacak. Yirmi direği ve yirmi tabanı bakırdan, direklerin askıları ve halkaları gümüşten olacak.+ 12  Avlunun eni olacak kenarına, batı tarafına yerleştirilecek perde elli arşın olacak. On direkle on tabanı olacak.+ 13  Gündoğusuna bakan tarafta da avlunun eni elli arşın olacak.+ 14  Kapının bir yanında on beş arşın uzunluğunda bir perde, üç direk ve üç taban olacak.+ 15  Öbür yanında da on beş arşın uzunluğunda bir perde, üç direk ve üç taban olacak.+ 16  Avluya kapı olarak, yirmi arşın uzunluğunda dokuma bir perde yapacaksın; perde, erguvani yün, bükümlü has keten, mavi ve kırmızı iplerden dokunacak.+ Dört direği ve direkler için dört tabanı olacak.+ 17  Avlunun çevresindeki tüm direklere gümüş halkalar ve gümüş askılar yapılacak, fakat direklerin tabanı bakırdan olacak.+ 18  Avlunun uzunluğu yüz arşın,+ genişliği elli arşın ve bükümlü has ketenden dokunmuş perdenin yüksekliği beş arşın olacak; tabanlar bakırdan yapılacak. 19  Kutsal Çadırda, tüm hizmetlerde kullanılacak takımlar, çadırın ve avlunun bütün kazıkları bakırdan olacak.+ 20  Ve İsrailoğullarına emret, aydınlatma için, kandiller devamlı yansın diye, dövülmüş zeytinden halis zeytinyağı getirsinler.+ 21  Harun’la oğulları, Toplanma Çadırında, Hatırlatma Sandığının önündeki perdenin+ dışında bulunan şamdanı Yehova’nın huzurunda akşamdan sabaha dek yanar durumda tutacaklar.+ Bu, İsrailoğullarının devirlerce, nesiller boyu+ yerine getireceği bir kanun olacak.”+

Dipnotlar