Çıkış 12:1-51

12  Yehova Mısır’da Musa ile Harun’a şunları söyledi:  “Bu ay sizin için ayların başlangıcı, yılın ilk ayı olacak.+  Tüm İsrail topluluğuna şöyle söyleyin: Bu ayın onuncu günü ailelerine göre kendilerine kuzu+ alacaklar; her ev halkı için bir kuzu alınacak.  Eğer ev halkı için kuzu fazlaysa, o zaman aile reisi onu yakın komşusuyla kendi evinde paylaşacak; herkesin yiyeceği miktar kişi* sayısına göre hesaplanacak.  Kuzu sağlıklı,+ erkek ve bir yaşında olacak.+ Hayvanı genç koçlardan veya keçilerden seçebilirsiniz.  Bu ayın on dördüne+ kadar hayvana bakacaksınız; tüm İsrail cemaati onu akşamleyin, karanlık tam çökmeden*+ kesecek.  Kuzunun kanından alıp, yendiği evin kapısının yan sövelerine ve üst sövesine sürecekler.+  Eti o gece yiyecekler.+ Et ateşte kızartılıp acı otlar+ ve mayasız ekmekle+ yenecek.  Kuzunun hiçbir kısmını çiğ ya da haşlanmış, suda pişirilmiş olarak yemeyeceksiniz; başı, paçaları ve iç kısımlarıyla birlikte ateşte kızartacaksınız. 10  Ondan sabaha bırakmayacaksınız; sabaha kalanı ateşte yakacaksınız.+ 11  Kuzuyu, beliniz kuşanmış,+ çarıklarınız ayağınızda,+ değneğiniz elinizde, aceleyle yiyeceksiniz. Bu Yehova’nın Fıshıdır.*+ 12  Ben o gece Mısır diyarından geçeceğim,+ bütün ilk doğan çocukları ve hayvanların ilk yavrularını öldüreceğim.+ Mısır’ın tüm tanrılarına hükümlerimi infaz edeceğim.+ Ben Yehova’yım.+ 13  Bulunduğunuz evlerin üzerindeki kan sizin işaretiniz olacak. Kanı görünce sizi atlayacağım.+ Ben Mısır’ı vururken, siz bu beladan zarar görmeyeceksiniz. 14  Bu günü anacaksınız ve nesiller boyu Yehova’nın onuruna bayram olarak kutlayacaksınız. Devirler boyu bir kanun olarak bu günü kutlayacaksınız. 15  Yedi gün mayasız ekmek yiyeceksiniz. Birinci gün ekşi hamuru evlerinizden kaldıracaksınız, çünkü bu birinci günle yedinci gün arasında+ kim mayalı bir şey yerse, o can İsrail toplumunda yaşatılmayacak.+ 16  Birinci gün kutsal toplantı yapılacak, yedinci gün de kutsal toplantı yapılacak.+ O günlerde hiçbir iş yapılmayacak.+ Sadece herkes* için gereken yiyecek hazırlanacak.+ 17  Mayasız Ekmek Bayramını+ kutlayacaksınız, çünkü tam o gün ordularınızı Mısır’dan çıkaracağım. Bu günü nesilden nesle kutlayacaksınız; bu kutlama, devirler boyu bir kanun olacak. 18  Birinci ayın on dördüncü gününün akşamından yirmi birinci günün akşamına kadar mayasız ekmek yiyeceksiniz.+ 19  Yedi gün boyunca evlerinizde ekşi hamur bulunmayacak. Yerli ya da aranızda yaşayan yabancı+ olsun mayalı bir şeyi tadan can İsrail topluluğunda yaşatılmayacaktır.+ 20  Mayalı hiçbir şey yemeyeceksiniz. Bütün evlerinizde mayasız ekmek yenilecek.” 21  Musa hemen İsrail’in bütün ihtiyarlarını çağırdı;+ onlara şöyle dedi: “Ailelerinize göre, kendiniz için küçükbaş hayvanlardan seçin; onu Fısıh kurbanı olarak keseceksiniz.+ 22  Sonra bir demet zufaotu+ alıp leğendeki kana batıracaksınız; onu kapının üst sövesine ve iki yan sövesine süreceksiniz. Sabaha kadar hiç kimse kapıdan dışarı çıkmayacak. 23  Yehova Mısırlıları belayla vurmak için geçerken kapının üst ve yan sövelerinde kanı görünce o kapıyı atlayacak; Yehova felaketin evinize girmesine, sizi vurmasına izin vermeyecek.+ 24  Siz ve oğullarınız devirler boyu+ bu düzenlemeye+ uyacaksınız. 25  Ve Yehova’nın söylediği gibi, size vereceği topraklara vardığınızda bu ibadeti yerine getireceksiniz.+ 26  Oğullarınız size ‘Bu ibadetin anlamı nedir?’ diye sorduklarında,+ 27  ‘Bu Yehova için Fısıh kurbanıdır.+ O, Mısırlıları belayla vurduğunda Mısır’daki İsrailoğullarının evlerini atladı, evlerimizi esirgedi’ diyeceksiniz.” Sonra halk eğilip yere kapandı.+ 28  Böylece İsrailoğulları gidip Yehova’nın Musa’yla Harun’a emrettiklerini eksiksiz yerine getirdiler.+ Tam söylendiği gibi yaptılar. 29  Ve gece yarısı Yehova, tahtta oturan Firavunun ilk çocuğundan zindandaki tutsağın ilk çocuğuna dek Mısır’daki tüm ilk doğanları+ ve hayvanların ilk yavrularını öldürdü.+ 30  Firavun gece kalktı; tüm hizmetkârları ve Mısırlılar da kalktılar. Mısırlılar arasında büyük bir feryat koptu,+ çünkü içinde ölü olmayan tek bir ev yoktu. 31  Firavun geceleyin hemen Musa’yla Harun’u çağırdı,+ “Kalkın, halkımın arasından çıkıp gidin” dedi, “Siz ve İsrailoğulları gidin, dediğiniz gibi Yehova’ya ibadet edin.+ 32  Söylediğiniz gibi+ davarınızı, sığırınızı da alın ve gidin. Bana da hayırdua edin.” 33  Mısırlılar ülkeden bir an önce+ ayrılmaları için halkı zorladılar, “Yoksa hepimiz öleceğiz” diyorlardı.+ 34  Dolayısıyla İsrailoğulları hamur teknelerini giysilerine sarıp omuzlarına alarak mayasız hamurlarını yanlarında götürdüler. 35  İsrailoğulları Musa’nın dediğini yaptılar; Mısırlılardan gümüş ve altın eşyalar, giysiler istediler.+ 36  Yehova Mısırlıların gözünde halka itibar kazandırdı,+ böylece Mısırlılar onlara istediklerini verdiler.+ İsrailoğulları onların elinde avcunda ne varsa alıp götürdüler.+ 37  Halk Ramses’ten+ Sukkot’a doğru yola çıktı.+ Çocukların dışında, yaya olarak altı yüz bin erkek vardı.+ 38  Başka halklardan+ büyük bir topluluk da onlarla birlikte çıktı; ayrıca yanlarında davar, sığır, pek çok hayvan vardı. 39  Mısır’dan getirdikleri hamurdan mayasız pideler yaptılar; hamur mayalanmamıştı. Çünkü Mısır’dan kovulmuşlar, kendilerine azık hazırlayacak vakitleri olmamıştı.+ 40  Böylece, Mısır’da+ yaşamış olan İsrailoğullarının gurbette+ geçirdikleri süre dört yüz otuz yıl oldu.*+ 41  Tam dört yüz otuz yılın sonunda, aynı gün, Yehova’nın bütün orduları Mısır diyarından çıktı.+ 42  Bu gece, onları Mısır diyarından çıkardığı için Yehova’nın onuruna kutlanacak bir gecedir. Tüm İsrailoğullarının nesiller boyu Yehova’nın onuruna kutlayacağı bir gecedir.+ 43  Sonra Yehova Musa’yla Harun’a şunları söyledi: “Fısıhla+ ilgili kanun şudur: Hiçbir yabancı Fısıh kurbanından yemeyecek.+ 44  Satın alınan köleyi sünnet edeceksin.+ Ancak o zaman ondan yiyebilir. 45  Diyara yerleşen biri ve ücretli işçi ondan yemeyecek. 46  Fısıh kurbanı aynı evde yenecek, hiçbir parçası evden çıkarılıp başka bir yere götürülmeyecek. Ve hiçbir kemiğini kırmayacaksınız.+ 47  Tüm İsrail topluluğu Fıshı kutlayacak.+ 48  Aranızda yaşayan bir yabancı Yehova’nın Fıshını kutlamak isterse, ev halkındaki her erkek önce sünnet edilsin,+ ancak o zaman Fıshı kutlayabilir. Çünkü artık diyarın yerlisi gibi olmuştur. Fakat sünnetsiz hiç kimse Fısıh kurbanından yemeyecek. 49  Yerli için de aranızda yaşayan yabancı için de kanun tektir.”+ 50  Böylece, tüm İsrailoğulları Yehova’nın Musa’yla Harun’a emrettiklerini eksiksiz yerine getirdiler. Tam söylendiği gibi yaptılar.+ 51  Ve tam o gün Yehova tüm İsrailoğullarını Mısır diyarından ordular halinde+ çıkardı.

Dipnotlar

Çk 12:4 Sözcük anlamıyla, “canların”
Çk 12:6 “Akşamleyin, karanlık tam çökmeden”, sözcük anlamıyla “iki akşam arasında”
Çk 12:11 “Fısıh”, İbranice pesah. Sözcük anlamı, “Üstünden atlamak, geçmek”
Çk 12:16 Sözcük anlamıyla, “her can”
Çk 12:40 Bazı eski çeviriler söz konusu yılların, İsrailoğullarının Kenan topraklarında yaşadıkları süreyi de kapsadığını belirtir.