Çıkış 10:1-29

10  O zaman Yehova Musa’ya “Firavuna git” dedi. “Çünkü Ben, Firavun ve hizmetkârlarının yüreklerinin duyarsızlığını sürdürmelerine izin verdim ki,+ bu alametleri onun önünde gerçekleştireyim.+  Sen de, Mısır’a neler yaptığımı ve aralarında gerçekleştirdiğim alametleri oğluna, oğlunun oğluna anlatacaksın;+ böylece anlayacaksınız ki, Ben Yehova’yım.”+  Ve Musa’yla Harun Firavunun huzuruna çıkıp ona şöyle dediler: “İbranilerin Tanrısı Yehova diyor ki, ‘Daha ne kadar Bana boyun eğmeyi reddedeceksin?+ Halkımı salıver, Bana ibadet etsinler.  Halkımı salıvermemekte ısrar edersen Ben de yarın senin ülkenin topraklarına çekirgeler göndereceğim.+  Toprağın üzerini öyle bir kaplayacaklar ki, yeri görmek mümkün olmayacak. Doludan ne kurtulduysa, size ne kaldıysa onlar yiyip bitirecek. Memleketinizdeki tüm filizlenen ağaçları yiyecekler.+  Senin evlerin, hizmetkârlarının evleri ve tüm Mısırlıların evleri çekirgelerle dolacak; öyle ki, ne ataların ne de atalarının ataları yeryüzünde var oldukları günden beri böyle bir şey gördü.’”+ Sonra Musa dönüp Firavunun yanından ayrıldı.+  Hizmetkârları Firavuna “Bu adam daha ne kadar bizim için tuzak olacak?”+ dedi, “Adamları salıver, Tanrıları Yehova’ya ibadet etsinler. Mısır harap oldu,+ hâlâ farkında değil misin?”  Böylece, Musa’yla Harun tekrar Firavunun huzuruna getirildi. Firavun onlara “Gidin, Tanrınız Yehova’ya ibadet edin”+ dedi. Sonra “Kimler gidecek?” diye sordu.  Musa “Genç yaşlı hepimiz gideceğiz” diye karşılık verdi; “Oğullarımızla, kızlarımızla;+ davarlarımız ve sığırlarımızla gideceğiz,+ çünkü Yehova’nın onuruna bayram yapacağız.”+ 10  O zaman Firavun “Sizi çoluk çocuğunuzla göndereyim,+ Yehova da yardımcınız olsun, öyle mi!” dedi, “İşte bakın, sizin niyetiniz kötü.+ 11  Hayır, olmaz! Sadece siz erkekler gidebilirsiniz; gidin Yehova’ya ibadet edin, zaten yapmak istediğiniz de bu.” Böylece Musa’yla Harun Firavunun huzurundan kovuldular.+ 12  O zaman Yehova Musa’ya “Elini Mısır topraklarına doğru uzat”+ dedi, “Çekirgeler çıksın, diyarı kaplasın; memleketin tüm bitkilerini, doludan geriye kalan her şeyi yiyip bitirsinler.”+ 13  Musa hemen değneğini Mısır topraklarına doğru uzattı; Yehova o gün boyunca ve bütün gece bir doğu rüzgârı+ estirdi. Sabah olunca doğu rüzgârı çekirgeler getirdi. 14  Bütün memlekette çekirgeler çıktı ve Mısır topraklarını kapladı.+ Büyük bir felakete yol açtılar.+ Daha önce böyle bir çekirge istilası görülmemişti; bundan sonra da görülmeyecekti. 15  Toprağın üzerini tamamen kapladılar.+ Memleket kapkara oldu.+ Diyarın tüm bitkilerini ve doludan geriye kalan ağaçların tüm meyvelerini yiyip bitirdiler.+ Bütün Mısır diyarında, ağaçlarda ve bitkilerde yeşillikten eser kalmadı.+ 16  Firavun Musa’yla Harun’u aceleyle çağırdı; “Tanrınız Yehova’ya ve size karşı günah işledim.+ 17  Ne olur bu seferlik günahımı bağışlayın;+ Tanrınız Yehova’ya yalvarın da bu ölümcül belayı üzerimden kaldırsın”+ dedi. 18  Musa da Firavunun huzurundan çıkıp Yehova’ya yalvardı.+ 19  Yehova rüzgârı sert bir batı rüzgârına döndürdü; bu rüzgâr çekirgeleri sürükleyip Kızıldeniz’e döktü. Mısır topraklarında tek bir çekirge kalmadı. 20  Fakat Yehova Firavunun inatçı yüreğini yumuşatmadı;+ ve Firavun İsrailoğullarını salıvermedi. 21  Yehova o zaman Musa’ya “Elini göğe uzat,+ tüm Mısır diyarını zifiri karanlık kaplasın” dedi. 22  Musa hemen elini göğe uzattı ve tüm Mısır diyarı üç gün koyu karanlığa gömüldü.+ 23  İnsanlar birbirini göremedi; üç gün boyunca kimse yerinden kımıldayamadı. Fakat İsrailoğullarının yaşadığı yerler aydınlıktı.+ 24  Bunun üzerine Firavun Musa’yı çağırıp “Gidin, Yehova’ya ibadet edin”+ dedi, “Yalnız davarınız, sığırınız alıkonacak. Çoluk çocuğunuz da sizinle gidebilir.”+ 25  Fakat Musa şu karşılığı verdi: “Elimize kurbanlar, yakılan sunular da vermelisin ki Tanrımız Yehova’ya sunalım.+ 26  Hayvanlarımızı da yanımıza alacağız.+ Tek bir hayvan kalmayacak, çünkü Tanrımız Yehova’ya ibadet etmek için kurban olarak bu hayvanlardan sunacağız.+ Yehova’ya ibadet ederken neler sunacağımızı bilmiyoruz, oraya varmadan da bilemeyiz.”+ 27  Fakat Yehova Firavunun inatçı yüreğini yumuşatmadı; ve Firavun onları salıvermeye razı olmadı.+ 28  Musa’ya “Defol karşımdan!”+ dedi, “Sakın bir daha gözüme gözükme, bir daha karşıma çıkarsan ölürsün.”+ 29  Bunun üzerine Musa “Öyle olsun; bir daha karşına çıkmayacağım”+ dedi.

Dipnotlar