Çıkış 1:1-22

1  Ailelerini alarak Yakup’la birlikte Mısır’a gelen İsrailoğullarının isimleri şunlardır:+  Ruben,+ Şimeon,+ Levi,+ Yahuda,+  İssakar,+ Zebulun,+ Benyamin,+  Dan,+ Naftali,+ Gad+ ve Aşer.+  Yakup’un soyundan+ olan tüm canların sayısı yetmişti; Yusuf o sırada Mısır’daydı.+  Sonra Yusuf öldü;+ tüm kardeşleri ve kendi neslinden olanlar da öldü.  Ve İsrailoğulları çocuklar sahibi olup sayıca artmaya başladı. Olağanüstü bir hızla çoğalıyor ve güçleniyorlardı; öyle ki ülke onlarla dolmaya başlamıştı.+  Bu arada, Mısır’ın başına Yusuf’u tanımayan yeni bir kral geçti.+  Halkına, “Bakın, İsrailoğulları bizden daha kalabalık ve daha güçlü”+ dedi. 10  “Gelin, akıllıca davranıp bir şeyler yapalım,+ yoksa daha da çoğalacaklar. Olur da bir savaş çıkarsa, düşmanlarımızla birleşip bizimle savaşır ve ülkeden çıkıp giderler.” 11  Dolayısıyla, İsrailoğullarını ağır işlerde baskıyla çalıştırsınlar diye başlarına angarya memurları koydular.+ İsrailoğulları Firavuna ambar şehirleri inşa ettiler; bu şehirler Pitom ve Raamses’ti.+ 12  Fakat İsrailoğullarına ne kadar baskı yaptılarsa, onlar o kadar çoğaldı ve her tarafa yayıldı. Mısırlılar İsrailoğulları yüzünden dehşet içindeydi.+ 13  Böylece İsrailoğullarını gaddarca köleleştirdiler.+ 14  Onları killi harç+ ve kerpiç yapımında ağır koşullarda çalıştırdılar, tarlalarda her türlü zahmetli işi yaptırdılar;+ bütün ağır işlerde onları köle olarak gaddarca kullanıp İsrailoğullarına hayatı zehir ettiler.+ 15  Bir gün Mısır kralı, Şifra ve Pua adlı İbrani ebelerle+ konuştu 16  ve hatta şunu emretti: “İbrani kadınların doğum yapmalarına yardım ederken onları doğum oturağında gördüğünüzde, çocuk erkekse öldüreceksiniz, kızsa yaşayacak.” 17  Fakat ebeler Tanrı’dan* korkan+ insanlardı; Mısır kralının dediğini yapmadılar,+ erkek çocukları sağ bıraktılar.+ 18  Bir süre sonra, Mısır kralı ebeleri çağırıp “Neden böyle yaptınız, neden erkek çocukları sağ bıraktınız?”+ diye sordu. 19  Ebeler Firavuna “Çünkü İbrani kadınlar Mısırlı kadınlar gibi değil” diye karşılık verdi. “Onlar güçlü kuvvetli kadınlar, daha ebe gelmeden doğuruyorlar.” 20  Bundan dolayı Tanrı ebelere iyilik etti.+ İsrailoğulları da gitgide çoğaldılar ve güçlendikçe güçlendiler. 21  Ebeler Tanrı korkusuyla davrandıkları için daha sonra Tanrı onları ev bark sahibi etti.+ 22  Sonunda Firavun tüm halkına “Yeni doğan her erkek çocuğu Nil Irmağına atacaksınız, kızları sağ bırakacaksınız” diye emretti.+

Dipnotlar

Çk 1:17 Başlangıç 5:22’deki dipnota bakın.