İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 28. BÖLÜM

“Yalnız Sen Vefalısın”

“Yalnız Sen Vefalısın”

1, 2. Vefasızlığın Kral Davud’un sık sık karşılaştığı bir olay olduğu neden söylenebilir?

KRAL DAVUD vefasızlığın ne olduğunu gayet iyi biliyordu. Fırtınalı geçen saltanatı sırasında bir ara kendisine komplo kuran soydaşlarının entrikalarıyla uğraşmak zorunda kalmıştı. Üstelik, dost bildiği bazı kişilerin ihanetine de uğramıştı. Bunun bir örneği Davud’un ilk karısı Mikal’di. İlk başta Davud’a gönlünü kaptırdığından, hiç kuşkusuz onu Kral olarak destekliyordu. Oysa sonraları, “yüreğinde onu hor gördü”, hatta Davud’un “bayağı adamlardan biri” olduğunu bile düşündü.—I. Samuel 18:20; II. Samuel 6:16, 20.

2 Bu konuda başka bir örnek de Davud’un özel danışmanı Ahitofel’dir. Onun öğütleri Yehova’nın ağzından çıkmış gibi kabul ediliyordu. (II. Samuel 16:23) Fakat zamanla, bu güvenilir dost hainlik yaparak Davud’a karşı örgütlenen isyana katıldı. Acaba bu komployu kim düzenlemişti? Davud’un öz oğlu Abşalom! Bu fırsatçı ve düzenbaz adam rakip bir kral gibi hareket ederek “İsrail adamlarının yüreğini çaldı.” Abşalom’un isyanı öylesine şiddetlendi ki, Kral Davud canını kurtarmak için sonunda kaçmak zorunda kaldı.—II. Samuel 15:1-6, 12-17.

3. Davud nasıl bir güvenceye sahipti?

3 Acaba Davud’a vefalı kalan kimse yok muydu? O bütün bu sıkıntıları yaşarken gerçekten böyle birinin var olduğunu biliyordu. Kimdi bu? Yehova Tanrı’dan başkası değil. Davud Yehova’ya “inayetli ile inayetli (vefalı ile vefalı)  olursun” dedi. (II. Samuel 22:26) Vefa nedir ve Yehova bu niteliğin en soylu örneğini nasıl verir?

Vefa Nedir?

4, 5. (a) ‘Vefa’ nedir? (b) Sadakatten ne bakımdan farklıdır?

4 İbranice Kutsal Yazılar’da kullanıldığı şekliyle ‘vefa’, bir amaca sevgiyle sımsıkı sarılmak ve o amaç gerçekleşene dek onu bırakmamaktır. Sadakatten çok daha fazlasını gerektirir. Çünkü bir kimsenin sadık kalmasının nedeni sadece sorumluluk duygusu olabilir. Vefa ise sevgiden kaynaklanır. Üstelik, “sadık” sözcüğü cansız varlıklar için de kullanılabilir. Örneğin ay, geceleri düzenli şekilde görüldüğü için Mezmur yazarı, onu gökteki “sadık şahit” olarak nitelemişti. (Mezmur 89:37) Ne var ki, ayın vefalı olduğu söylenemez. Neden? Çünkü vefa sevginin bir ifadesidir ve cansız varlıklar vefa gösteremez.

Ay “sadık şahit” olarak nitelenirse de, sadece zekâ sahibi yaratıklar Yehova’nın vefasını gerçekten yansıtabilir

5 Kutsal Yazılar’daki anlamına göre, vefa sıcak bir niteliktir. Onu gösterenle gösterdiği kişi arasındaki iyi ilişkiyi ortaya koyar. Böyle bir vefa süreklidir. Rüzgâra göre yön değiştiren deniz dalgalarına benzemez. Aksine, vefa veya vefalı sevgi, en yıldırıcı engelleri bile aşabilecek azme ve güce sahiptir.

6. (a) Vefa insanlar arasında ne derece ender görülür; Mukaddes Kitap bunu nasıl belirtir? (b) Vefanın neler içerdiğini öğrenmenin en iyi yolu nedir, neden?

 6 Günümüzde bu tarz vefanın ender görüldüğü bir gerçektir. Yakın dostlar birbirlerini ‘yıkmaktadırlar.’ Eşlerini terk edenler çoğalmaktadır. (Süleymanın Meselleri 18:24; Malaki 2:14-16) İhanet öylesine yaygındır ki, belki biz de Mika peygamber gibi, “dünyadan müttaki [vefalı] yok oldu” demekteyiz. (Mika 7:2) İnsanlar vefalı sevgi göstermeyi çoğu kez başaramıyorlarsa da, vefa Yehova’nın göze çarpan bir özelliğidir. Aslında, vefanın neler içerdiğini tam olarak öğrenebilmenin en iyi yolu, Yehova’nın sevgisinin bu önemli yönünü incelemektir.

Yehova’nın Eşsiz Vefası

7, 8. Neden yalnızca Yehova’nın vefalı olduğu söylenebilir?

7 Çağdaş bir tercümeye göre, Vahiy 15:4 Yehova için, ‘yalnız sen vefalısın’ der. Bu nasıl olabilir? İnsanlar ve melekler de bazen olağanüstü vefa göstermediler mi? (Eyub 1:1; Vahiy 4:8) Ya İsa Mesih için ne denebilir? O Tanrı’nın en başta gelen vefalı ve “sadık kulu” değil mi? (Mezmur 16:10, ) Öyleyse, yalnızca Yehova’nın vefalı olduğu nasıl söylenebilir?

8 Her şeyden önce vefanın, Yehova’nın sevgisinin bir yönü olduğunu unutmayın. ‘Tanrı sevgi’ olduğuna, bu nitelik O’nunla özdeşleştiğine göre, vefayı O’ndan daha kusursuz biçimde kim gösterebilir? (I. Yuhanna 4:8) Aslında, melekler ve insanlar Tanrı’nın niteliklerini yansıtabilirlerse de, yalnızca Yehova en üst düzeyde vefalıdır. “Eskiden beri var” olduğundan, vefalı sevgiyi, gökte veya yerdeki her yaratıktan çok daha uzun zamandır göstermektedir. (Daniel 7:9, ) Şu halde, Yehova vefanın ta kendisidir. Bu niteliği, hiçbir yaratığın Kendisiyle  boy ölçüşemeyeceği bir şekilde gösterir. Şimdi bu konuda bazı örnekler ele alalım.

9. Yehova ‘bütün işlerinde nasıl vefalıdır’?

9 Yehova “bütün işlerinde inayetlidir (vefalıdır).” (Mezmur 145:17) Nasıl? Bunun cevabını 136. Mezmur veriyor. O mezmurda Yehova’nın İsrailoğullarını kurtardığı bazı olaylar anlatılıyor. Heyecan verici bir örnek, İsrail’in suları yarılan Kızıldeniz’den geçirilerek kurtarılmasıydı. Bu Mezmur’un her ayetinde, “çünkü inayeti (vefalı sevgisi) sonsuzdur” cümleciğinin vurgulanması dikkate değer. Bu Mezmur 289. sayfadaki “Derin Düşünün” köşesinde bulunmaktadır. Bu ayetleri okurken, Yehova’nın Kendisine tapınanlara vefalı sevgisini ne şekillerde gösterdiğini fark ettiğinizde etkilenmemeniz olanaksızdır. Evet, Yehova sadık hizmetçilerine vefasını onların yakarışlarını işitip, belirlediği zamanda harekete geçerek gösterir. (Mezmur 34:6) Vefalı kaldıkları sürece onlara duyduğu vefalı sevgi asla sarsılmaz.

10. Yehova standartları konusunda vefasını nasıl gösterir?

10 Yehova ayrıca Kendi standartlarına bağlı kalarak da hizmetçilerine vefa gösterir. Geçici heves ve duygulara kapılan bazı insanların tersine, iyi ve kötü konusundaki görüşünde kararsız değildir. Ruhçuluk, putperestlik ve adam öldürme gibi konulardaki görüşü binlerce yıldır değişmemiştir. Kendisi hakkında İşaya peygamber aracılığıyla şu gerçeği belirtir: “İhtiyarlığınıza kadar da ben oyum.” (İşaya 46:4) Bu nedenle, Tanrı’nın ahlak konusunda gösterdiği yolu izlemenin bize yarar sağlayacağına güvenebiliriz.—İşaya 48:17-19.

11. Yehova’nın, vaatlerine sadık kaldığını gösteren örnekler verin.

11 Yehova, vaatlerine sadık kalarak da vefa gösterir. Olacağını bildirdiği her olay gerçekleşir. Bu nedenle,  “ağzımdan çıkan sözüm . . . . bana boş dönmeyecektir, fakat murat ettiğim şeyi yapacak ve yapsın diye onu gönderdiğim işi başaracak” der. (İşaya 55:11) Sözüne sadık kalarak hizmetçilerine vefa gösterir. Yapmayı düşünmediği bir işi boş yere heyecanla beklemelerini istemez. Yehova bu konuda kusursuz bir isim yaptığından, hizmetçisi Yeşu “RABBİN İsrail evine söylemiş olduğu bütün iyi sözlerden hiç bir söz boşa çıkmadı; hepsi oldu” diyebildi. (Yeşu 21:45) Öyleyse, Yehova’nın vaatlerini yerine getirerek, bizi asla düş kırıklığına uğratmayacağından emin olabiliriz.—İşaya 49:23; Romalılar 5:5.

12, 13. Yehova’nın vefalı sevgisi hangi yönlerden “sonsuzdur”?

12 Daha önce belirtildiği gibi, Mukaddes Kitap Yehova’nın vefalı sevgisinin ‘sonsuz’ olduğunu söyler. (Mezmur 136:1) Hangi yönlerden? Birincisi, Yehova’nın bağışlaması geçici değildir. 26. bölümde ele alındığı gibi, bağışladığı kişinin geçmişte işlediği hatalar üzerinde tekrar durmaz. ‘Hepimiz günah işleyip Tanrı’nın izzetinden mahrum kaldığımızdan’ Yehova’ya vefalı sevgisinin sonsuzluğu nedeniyle müteşekkir olmalıyız.—Romalılar 3:23.

13 Yehova’nın vefalı sevgisi başka bir bakımdan da sonsuzdur. Sözü, doğru kişi hakkında “akar sular kenarına dikilmiş ağaç gibidir, meyvasını mevsiminde verir, ve yaprağı solmaz; yaptığı her iş de iyi gider” demektedir. (Mezmur 1:3) Yaprağı hiç solmayan verimli bir ağacı düşünün! Şu halde, Tanrı’nın Sözünden gerçekten zevk alırsak yaşamımız uzun, huzurlu ve verimli olur. Yehova’nın sadık hizmetçilerine vefayla sunduğu nimetler sonsuzdur. Gerçekten de, Yehova’nın oluşturacağı adil yeni dünyada, itaatli insanlık sonsuza dek O’nun vefalı sevgisinin tadını çıkaracak.—Vahiy 21:3, 4.

 Yehova Vefalı Olanları Bırakmaz

14. Yehova hizmetçilerinin vefasına değer verdiğini nasıl gösterir?

14 Yehova vefasını defalarca göstermiştir. Tam anlamıyla tutarlı olduğundan, sadık hizmetçilerine gösterdiği vefa hiçbir zaman azalmaz. Mezmur yazarı “genç idim, ve şimdi ihtiyar oldum; ve salihin bırakıldığını görmedim, ne de zürriyetini ekmek dilenmekte. Çünkü RAB hakkı sever, ve müttakilerini (vefalı olanları) bırakmaz” diye yazdı. (Mezmur 37:25, 28) Yehova Yaratıcımız olduğundan, tapınılmaya layıktır. (Vahiy 4:11) Yine de, vefası nedeniyle, sadakatle yaptığımız işlere değer verir.—Malaki 3:16, 17.

15. Yehova’nın İsrailoğullarına davranışlarıyla vefasını nasıl gösterdiğini açıklayın.

15 Yehova, sevgisi vefalı olduğundan, hizmetçilerine sıkıntıya düştüklerinde daima yardım eder. Mezmur yazarı “O müttakilerinin (vefalı kullarının) canlarını korur; kötülerin elinden onları azat eder” der. (Mezmur 97:10) Örneğin, İsrailoğullarına davranış tarzını ele alalım. Onlar Kızıldeniz’den mucizeyle kurtarıldıktan sonra söyledikleri ilahide “kurtardığın kavma inayetinle (vefalı sevginle) rehber oldun” diyerek Yehova’ya şükranlarını ifade ettiler. (Çıkış 15:13) Kızıldeniz’deki kurtuluş hiç şüphesiz Yehova’nın vefalı sevgisinden kaynaklanıyordu. Musa bu nedenle İsrailoğullarına şunları dedi: “RABBİN sizi sevmesi ve sizi seçmesi bütün kavmlardan daha çok olduğunuz için değildi; çünkü bütün kavmlardan az idiniz; fakat RAB sizi sevdiği, ve atalarınıza ettiği andı tutmak istediği için RAB sizi kudretli elle çıkardı, ve kölelik evinden, Mısır kıralı Firavunun elinden sizi kurtardı.”—Tesniye 7:7, 8.

16, 17. (a) İsrailoğulları nasıl şaşırtıcı bir takdirsizlik gösterdiler; Yehova yine de onlara nasıl merhametle davrandı? (b) İsrailoğullarının çoğu “şifa bulmaz” kişiler olduğunu nasıl gösterdi; bu örnek bizim için neden uyarıcıdır?

 16 İsrailoğulları Mısır’dan kurtarıldıktan sonra, Yehova’ya ‘karşı yine suç etmeye, Yüce Olana karşı isyan etmeye devam ederek’ milletçe O’nun vefalı sevgisine takdirsizlik gösterdiler. (Mezmur 78:17) Yüzyıllar boyu, Yehova’yı defalarca terk edip sahte tanrılara ve kendilerini kirletmekten başka işe yaramayan pagan alışkanlıklarına dönerek başkaldırdılar. Yine de, Yehova ahdini bozmadı. Aksine, Yeremya peygamber aracılığıyla onlara ricada bulunarak “ey dönek İsrail, geri gel, . . . . size öfkeli bakmıyacağım; çünkü ben inayetliyim (vefalıyım)” dedi. (Yeremya 3:12) Ne var ki, 25. bölümde anlatıldığı gibi, İsrailoğullarının çoğu tutumunu değiştirmedi. Gerçekten de, “Allahın ulakları ile eğlendiler, ve sözlerini hor gördüler, ve peygamberlerile istihza ettiler.” Sonuç ne oldu? En sonunda, ‘RABBİN kızgınlığı şifa bulmaz derecede kavmine karşı yükseldi.’—II. Tarihler 36:15, 16.

17 Bundan ne öğreniyoruz? Şunu: Yehova körü körüne vefa göstermez. Vefalı sevgisinin bol olduğu ve merhamet göstermek için geçerli bir neden varsa bunu memnuniyetle yaptığı bir gerçektir. Ama eğer suçlu ıslah olmaz derecede kötü biriyse, O ne yapar? Bu durumda, Kendi doğruluk standardına sıkıca bağlı kalarak onun aleyhinde hüküm verir. Musa’nın dediği gibi, ‘hiçbir suçu cezasız bırakmaz.’—Çıkış [Mısır’dan Çıkış] 34:6, 7, YÇ.

18, 19. (a) Yehova’nın kötüleri cezalandırması da neden vefasından kaynaklanan bir eylemdir? (b) Yehova zulmedilerek öldürülen hizmetçilerine vefasını ne şekilde gösterecek?

18 Tanrı’nın kötüleri cezalandırması da vefasından kaynaklanan bir eylemdir. Nasıl mı? Vahiy kitabında anlatılan  Yehova’nın yedi meleğe verdiği emirlerde bu görülür: “Gidin, ve Allahın gazabının yedi tasını yeryüzüne boşaltın.” Üçüncü melek tasını “ırmaklara ve suların pınarlarına boşalttı” ve onlar kan oldu. O zaman melek Yehova’ya “ey var olan ve var olmuş olan Kuddûs (vefalı), âdilsin, çünkü böyle hükmettin; çünkü mukaddeslerin ve peygamberlerin kanını döktüler, ve onlara içmek için kan verdin; lâyıktırlar” dedi.—Vahiy 16:1-6.

Yehova ölüme dek vefa gösterenleri vefayla hatırlayıp diriltecektir

19 Meleğin bu hüküm mesajını verirken, sözlerinin arasında Yehova’ya nasıl hitap ettiğine dikkat edin; çağdaş bir çeviri burada “Kuddûs” yerine “vefalı” sözcüğünü kullanıyor. Neden? Çünkü Yehova kötüleri yok ederek hizmetçilerine vefasını göstermektedir; bu hizmetçilerinden birçoğu zulmedilerek öldürülmüştü. Yehova böyle sadık kimselere vefa göstererek onları belleğinde tutar. Aramızdan ayrılan bu kişileri tekrar görmeyi içtenlikle arzular ve Mukaddes Kitap O’nun amacının böyle kimseleri dirilterek ödüllendirmek olduğunu söyler. (Eyub  14:14, 15) Yehova vefalı hizmetçilerini artık hayatta olmadıkları için unutmaz. O’nun gözünde ‘hepsi diridirler.’ (Luka 20:37, 38) O’nun, belleğindekilere tekrar hayat vermeyi amaçlaması vefasının etkili bir kanıtıdır.

Bernard Luimes (solda) ve Wolfgang Kusserow (ortada) Nazilerce idam edildiler

Moses Nyamussua (sağda) siyasi bir grup tarafından mızraklanarak öldürüldü

Yehova’nın Vefalı Sevgisi Kurtuluş Yolunu Açar

20. “Merhamet kapları” kimlerdir; Yehova onlara nasıl vefa gösterir?

20 Yehova tarih boyunca, sadık insanlara olağanüstü vefa gösterdi. Gerçekten de, binlerce yıl “helâke hazırlanmış olan gazap kaplarına çok sabırla tahammül etti.” Neden mi? “Önceden izzet için hazırladığı merhamet kapları üzerine . . . . izzetinin zenginliğini bildirmek için.” (Romalılar 9:22-24) Gökteki Krallığın Mesih’le birlikte mirasçısı olmak üzere mukaddes ruhla meshedilen bu  “merhamet kapları” sonsuz yaşamla ilgili doğru tutuma sahip kimselerdir. (Matta 19:28) Yehova bu merhamet kaplarına kurtuluş yolunu açarak, ‘senin soyun aracılığıyla yeryüzündeki bütün uluslar nimetler elde edecekler’ vaadinde bulunduğu İbrahim’e vefasını gösterdi.—Tekvin 22:18.

Yehova’nın vefası sayesinde tüm sadık hizmetçileri gelecek konusunda güvenilir bir ümide sahiptir

21. (a) Yehova “büyük sıkıntıda” sağ kalmayı bekleyen ‘büyük kalabalığa’ nasıl vefa gösteriyor? (b) Yehova’nın vefası sizi ne yapmaya yöneltiyor?

21 Yehova aynı vefayı, “büyük sıkıntıda” sağ kalarak yeryüzündeki cennette sonsuza dek yaşamayı bekleyen ‘büyük kalabalığa’ da gösteriyor. (Vahiy 7:9, 10, 14) Hizmetçilerine, kusurlu olmalarına rağmen vefa göstererek yeryüzündeki cennette ebediyen yaşama olanağı veriyor. Bunu nasıl yapıyor? Vefasının en büyük göstergesi olan fidye sayesinde. (Yuhanna 3:16; Romalılar 5:8) Yehova’nın vefası adalete güçlü bir özlem duyanları cezbeder. (Yeremya 31:3) Gösterdiği ve göstereceği derin vefanın sizi O’na yaklaştırdığını hissetmiyor musunuz? Tanrı’ya yaklaşmayı arzu ettiğimize göre, O’na vefayla hizmet etme kararımızı pekiştirerek sevgisine karşılık verelim.