İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 27. BÖLÜM

“Onun İyiliği Ne Büyük!”

“Onun İyiliği Ne Büyük!”

1, 2. Tanrı’nın iyiliği ne derece kapsamlıdır; Mukaddes Kitap bu niteliği nasıl vurgular?

GÜNBATIMI gökyüzünü tatlı bir kızıla boyarken, açık havada yemek yiyen eski dostlar bir yandan gülüşüp konuşuyor, bir yandan da hayranlıkla çevrelerini izliyorlar. Uzaklarda bir çiftçi tarlasında durmuş, kara bulutların toplanışını ve ilk yağmur damlalarının susamış ekinlerin üzerine düşüşünü gülümseyerek izliyor. Başka bir yerde, bir ana baba çocuklarının ilk paytak adımlarını büyük bir keyifle seyrediyor.

2 Bu insanların hepsi, farkında olsun ya da olmasınlar aynı özellikten, Yehova Tanrı’nın iyiliğinden yararlanıyor. Bazı dindar kişiler “Allah büyüktür” sözünü sık sık yineler. Mukaddes Kitap ise bunu çok daha kuvvetle vurgular. “Onun iyiliği ne büyük!” der. (Zekarya 9:17) Oysa, günümüzde bu sözlerin anlamını gerçekten bilenlerin pek fazla olmadığı görülüyor. Acaba Yehova Tanrı’nın iyiliği aslında neler içerir ve her birimizi nasıl etkiler?

Tanrı’nın Sevgisinin Göze Çarpan Bir Yönü

3, 4. İyilik nedir, iyiliğin Tanrı’nın sevgisinin bir ifadesi olarak nitelenmesi neden belki en doğru tanımdır?

3 “İyilik”, çağdaş birçok dilde oldukça genel bir sözcüktür. Oysa Mukaddes Kitapta açıklandığı gibi, iyilik bir erdem, ahlaksal yönden mükemmelliktir. Öyleyse bu anlamda, iyiliğin Yehova’nın özünde var olduğu söylenebilir. O’nun güç, adalet ve hikmet gibi, tüm nitelikleri tam anlamıyla iyidir. Yine de iyiliğin, Yehova’nın sevgisinin bir ifadesi olarak nitelenmesi belki de onun en doğru tanımıdır. Neden?

4 İyilik başkalarına davranışlarla gösterilen etkin bir niteliktir.  Resul Pavlus, insanların gözünde, iyiliğin doğruluktan daha çekici olduğunu belirtti. (Romalılar 5:7) Doğru bir insandan yasalara sadakatle bağlı kalması beklenirse de, iyi insan daha da fazlasını yapar. Kendi inisiyatifiyle bir şeyler yaparak başkalarına yararlı olabilmek için fırsat kollar. Göreceğimiz gibi, Yehova’nın bu anlamda iyi olduğu kesindir. Bu iyiliğin O’nun sınırsız sevgisinden kaynaklandığı açıktır.

5-7. İsa “İyi Öğretmen” diye nitelenmeyi neden reddetti; böylece hangi önemli gerçeği doğruladı?

5 Yehova iyiliği bakımından da eşsizdir. İsa’nın ölümünden kısa süre önce soru sormak amacıyla yanına gelen bir adam ona “İyi öğretmen” diye hitap etmişti. Ama İsa ona, “bana neden iyi diyorsun? . . . . İyi olan yalnız biri var, O da Tanrı’dır” diye karşılık verdi. (Markos 10:17, 18, ) Onun bu sözünü şaşırtıcı bulabilirsiniz. İsa adamın sözünü neden düzeltti? Aslında o “İyi öğretmen” değil miydi?

6 Adam “İyi öğretmen” unvanını herhalde sırf İsa’yı pohpohlamak amacıyla kullanmıştı. İsa ise alçakgönüllülükle ona böyle yüceltici bir ifadeyi kendisi için değil, mutlak anlamda iyi olan gökteki Babası için kullanması gerektiğini gösterdi. (Süleymanın Meselleri 11:2) Fakat aynı zamanda önemli bir gerçeği de doğruladı. İyi konusundaki standardı yalnızca Yehova belirleyebilir. Neyin iyi neyin kötü olduğuna karar verme hakkı mutlak biçimde O’na aittir. Âdem ve Havva iyiyi ve kötüyü bilme ağacından yiyerek O’na başkaldırıp bu hakkı ele geçirmeye çalıştılar. İsa ise onların tam tersine, alçakgönüllülükle, standartları belirlemeyi Babasına bıraktı.

7 Üstelik İsa, Yehova’nın gerçekten iyi olan her şeyin kaynağı olduğunu da biliyordu. “Her nimet, her mükemmel armağan” O’ndan gelir. (Yakub 1:17, ) Şimdi Yehova’nın iyiliğinin cömertliğinden nasıl açıkça belli olduğunu inceleyelim.

 Yehova’nın İyiliğinin Yüceliğini Gösteren Kanıtlar

8. Yehova iyiliğini tüm insanlara nasıl göstermektedir?

8 Yer üzerinde Yehova’nın iyiliğinden yararlanmayan kimse yoktur. Mezmur 145:9 “RAB herkese iyidir” der. O’nun iyiliğinin herkesi kapsadığını neler gösterir? Mukaddes Kitap, Yehova “gökten yağmurlar ve semereli mevsimler vererek ve yüreklerinizi yemek ve sevinçle doldurup iyilik ederek kendisini şahitsiz bırakmamıştır” der. (Resullerin İşleri 14:17) Enfes bir yemek yediğinizde kendinizde bir canlılık hissetmiyor musunuz? Eğer Yehova iyiliği sayesinde yeryüzünde tatlı su kaynaklarını sürekli besleyen çevrimi ve bol ürün veren ‘semereli mevsimleri’ tasarlamasaydı, yiyecek hiçbir şey olamazdı. Yehova’nın bu iyiliğinden sadece O’nu sevenler değil, herkes yararlanıyor. İsa  “o, güneşini kötülerin ve iyilerin üzerine doğdurur; ve salih olanlar ile olmıyanların üzerine yağmur yağdırır” dedi.—Matta 5:45.

Yehova size ‘gökten yağmurlar ve semereli mevsimler verdi’

9. Yehova’nın iyiliği elmayla nasıl örneklenebilir?

9 Birçok kişi, güneşin sürekli devinimi, yağmurlar ve verimli mevsimler yoluyla insanlığa gösterilen muazzam cömertliği olağan sayıyor. Buna bir örnek olarak elmayı ele alalım. O yeryüzünün tüm ılıman bölgelerinde yetişen, sıradan bir meyvedir. Böyle olmakla birlikte güzel, lezzetli, sulu, besin değeri yüksek bir yiyecektir. Dünya çapında, rengi kırmızıdan altın sarısına ve yeşile, büyüklüğü iri bir kirazdan greyfurta kadar değişen yaklaşık 7.500 elma türü  olduğunu biliyor muydunuz? Minicik bir elma çekirdeği avcunuzun içinde önemsiz gibi görünür. Oysa bu çekirdekten en güzel ağaçlardan biri yetişir. (Neşideler Neşidesi 2:3) Elma ağacı her ilkbahar şahane çiçeklerle bezenir; her sonbahar meyvesini verir. Ortalama büyüklükte bir ağaç her yıl –yaklaşık 75 yıl boyunca– 20 kilo ağırlığında 19 sandık elma verir!

Bu minicik çekirdekten insanlar için yıllarca besin ve zevk kaynağı olacak bir ağaç yetişecek

10, 11. Bize verdiği duyular, Tanrı’nın iyiliğini nasıl ortaya koyar?

10 İyiliği sonsuz olan Yehova bize, yaptığı işleri algılayıp onlardan zevk almamızı sağlayan duyulara sahip, “harika yaratılmış” bir beden verdi. (Mezmur 139:14, ) Bu bölümün başında anlatılan sahneleri bir kez daha düşünün. O anları sevinçli kılan görüntüler nelerdi? Neşeli bir çocuğun al yanakları. Tarlanın üzerine düşen yağmur damlaları. Günbatımının kızıl, altın sarısı ve menekşe renkleri. Gözlerimiz 300.000’i aşkın farklı rengi ayırt edebilecek yetide tasarlanmıştır! Ayrıca, işitme duyumuz sayesinde, sevdiğimiz birinin sesindeki nüansı yakalar, ağaçlar arasından esen rüzgârın fısıltısından ya da küçük bir çocuğun coşkun kahkahalarından zevk alırız. Böyle manzaralar ve sesler bize acaba neden zevk veriyor? Çünkü Mukaddes Kitap, “işiten kulak ve gören göz, ikisini de RAB yaratmıştır” diyor. (Süleymanın Meselleri 20:12) Oysa, bunlar duyularımızın sadece ikisidir.

11 Koku duyusu da Yehova’nın iyiliğinin başka bir kanıtıdır. Burnumuz 10.000 kadar farklı kokuyu ayırt edebilir. Bunlardan sadece birkaçını, örneğin, en sevdiğiniz yiyeceğin, çiçeklerin, yerdeki yaprakların, ateşten yükselen dumanın kokusunu düşünün. Ve dokunma duyumuz sayesinde yüzümüzü okşayan meltemi, sevdiğimiz birinin kucaklayışının verdiği güveni, elimizdeki meyvenin tazeliğini hissedebiliriz. Meyveden bir ısırık aldığımızda, bu kez de tatma duyumuz devreye girer. Dilimizin üstündeki tat alma tomurcuklarıyla meyvenin kimyasal açıdan karmaşık  yapısının oluşturduğu ince farkları ayırt ederken değişik tatları algılarız. Evet, Yehova’ya “iyiliğin ne büyüktür! Senden korkanlar için onu sakladın” diyerek duygularımızı dile getirmek için her nedene sahibiz. (Mezmur 31:19) Acaba Yehova’nın iyiliğini Kendisinden korkanlar için ‘saklaması’ ne anlama gelir?

İyiliğin Sonsuz Yararları

12. Yehova’nın sağladığı hangi nimetler çok büyük önem taşır, neden?

12 İsa, “‘insan yalnız ekmekle yaşamaz, fakat Allahın ağzından çıkan her bir sözle yaşar,’ diye yazılmıştır” demişti. (Matta 4:4) Gerçekten de, Yehova’nın sağladığı ruhi nimetler insanı sonsuz yaşama götüreceğinden, fiziki nimetlerden çok daha büyük yarar sağlayabilir. Bu kitabın 8. bölümünde, Yehova’nın geri verme gücünü, bu son günlerde ruhi bir cennet oluşturmak üzere kullandığını gördük. Bu cennetin esas özelliklerinden biri ruhi gıda bolluğudur.

13, 14. (a) Hezekiel peygamber rüyette neler gördü, bu bizim için ne anlama gelir? (b) Yehova sadık hizmetçilerine hayat veren hangi nimetleri sağlıyor?

13 Mukaddes Kitapta, Tanrı’nın insanlara geri vermeyi vaat ettiği şeylerle ilgili en büyük peygamberliklerden birinde, Hezekiel peygamber yeniden kurulup yüce bir konuma getirilen mabetle ilgili bir rüyet gördü. Bu mabetten çıkan sular akarken giderek genişleyip gürleşiyordu. Aktığı her yere nimetler getiriyordu. Her iki yanında besin ve şifa kaynağı ağaçlar yetişiyordu. Bu ırmak, içinde hiçbir canlının bulunmadığı tuzlu Ölü Deniz’e bile hayat ve bolluk getiriyordu! (Hezekiel 47:1-12) Acaba bütün bunlar ne anlama gelmekteydi?

14 Hezekiel’in gördüğü bu rüyet, Yehova’nın mabetle betimlenen pak tapınma için yaptığı düzenlemeyi yeniden başlatacağı anlamına gelmekteydi. Yehova’nın yaşam için sağladığı nimetler, Kendisine tapınanlara tıpkı rüyetteki  ırmak gibi giderek daha da gür akacaktı. Pak tapınmanın yeniden başlatıldığı 1919’dan beri, Yehova hizmetçilerine hayat veren nimetler sağlıyor. Nasıl mı? Mukaddes Kitaplar, Mukaddes Kitaba dayalı yayınlar, haftalık cemaat ibadetleri, büyük ibadetler, milyonlarca insanın yaşamsal gerçekleri öğrenmesine yardım ediyor. Yehova bunlar sayesinde insanlara yaşam için gerekli en önemli nimeti hakkında bilgi veriyor. Bu nimet, Mesih’in kurban olarak sağladığı fidyedir. Bu sayede, Tanrı’yı gerçekten sevip O’ndan korkan herkesin O’nun gözünde temiz bir duruma gelerek sonsuz yaşam ümidine kavuşması mümkün oluyor. * Böylece bu son günlerde dünya ruhi açlık çekerken Yehova’ya tapınanlar ruhi ziyafete kavuşuyor.—İşaya 65:13.

15. Mesih’in Bin Yıllık yönetimi sırasında Yehova’nın iyiliği sadık insanlara hangi anlamda akacak?

15 Bu eski ortam son bulduğunda, Hezekiel’in rüyetindeki ırmağın akışı durmayacak. Tam tersine, Mesih’in Bin Yıllık yönetimi sırasında daha da gürleşecek. Yehova o zaman, gökteki Mesihi Krallık aracılığıyla, sadık insanların İsa’nın fidye kurbanının değerinden tam anlamıyla yararlanmalarını ve giderek kusursuzluğa erişmelerini sağlayacak. O gün, Yehova’nın iyiliği karşısında ne kadar çok sevineceğiz!

Yehova’nın İyiliğinin Başka Yönleri

16. Mukaddes Kitap Yehova’nın iyiliğinin başka nitelikleri de kapsadığını nasıl gösterir?

16 Yehova’nın iyiliği cömertlikten çok daha fazlasını kapsar. Tanrı Musa’ya “bütün iyiliğimi önünden geçireceğim . . . . adımı, RAB adını senin önünde duyuracağım” dedi. Kayıt devamen şunları söyler: ‘RAB onun önünden geçerek ‘Yehova, Yehova, çok acıyan ve lütfeden, geç öfkelenen  ve inayeti ve hakikati çok olan Tanrı’ olduğunu ilan etti.’ (Çıkış [Mısır’dan Çıkış] 33:19, ; 34:6, 7) Öyleyse, Yehova’nın iyiliği bazı güzel nitelikleri de kapsar. Bunlardan yalnızca ikisini ele alalım.

17. Lütufkâr olmak ne demektir, Yehova bu niteliği biz kusurlu insanlara nasıl gösteriyor?

17 ‘Lütuf.’ Bu nitelik Yehova’nın, yaratıklarına davranış tarzı hakkında bize çok şey anlatır. O, güç sahibi kimselerin çoğu kere davrandığı gibi sert, soğuk ve despotça değil, kibar ve nazik davranır. Örneğin, Yehova İbrahim’e ‘şimdi gözlerini kaldır ve bulunduğun yerden kuzeye, güneye, doğuya, batıya bak’ demişti. (Tekvin 13:14) Türkçe Mukaddes Kitap çevirilerinde olduğu gibi, birçok çeviride de bu ayetteki “lütfen” sözcüğü atlanmıştır. Oysa Mukaddes Kitap bilginleri, özgün İbranice metinde, bu ifadeyi emir olmaktan çıkarıp kibar bir ricaya dönüştüren bir takı bulunduğunu bildirirler. Başka ayetlerde de benzer durum görülür. (Tekvin 31:12; Hezekiel 8:5) Düşünün, evrenin Egemeni sıradan insanlara “lütfen” diyor! Kabalığın, saldırganlığın, terbiyesizliğin yaygın olduğu bir dünyada, Tanrımız Yehova’nın ne denli lütufkâr olduğunu düşündüğümüzde ferahlamıyor muyuz?

18. Yehova’nın hangi anlamda ‘hakikati çoktur’; bu sözler neden güven verir?

18 “Hakikati çok.” Sahtekârlık günümüz dünyasında bir yaşam tarzı olmuştur. Oysa Mukaddes Kitap bize “Allah insan değil ki, yalan söylesin” diye hatırlatmada bulunur. (Sayılar 23:19) Gerçekten de, Titus 1:2 ‘Tanrı yalan söyleyemez’ der. O yalan söyleyemeyecek kadar iyidir. Bu nedenle, vaatlerine kesinlikle güvenilebilir; sözleri mutlaka gerçekleşir. Yehova “hakikat Allahı” diye de nitelenir. (Mezmur 31:5) Sadece yalan söylememekle kalmaz, aynı zamanda hakikat bilgisini cömertçe dağıtır. Bilgi vermekten kaçınmaz, kapalı, gizemli değildir. Tersine, sınırsız hikmet dağarcığından cömertçe verdiği bilgilerle  sadık hizmetçilerini aydınlatır. * Hatta onlara, ‘hakikatte yürüyebilmeleri’ için bildirdiği hakikatlere uygun yaşamayı da öğretir. (III. Yuhanna 3) Öyleyse, Yehova’nın iyiliği karşısında birey olarak tepkimiz ne olmalı?

‘Yehova’nın İyiliği Karşısında Yüzünüz Sevinçle Parlasın’

19, 20. (a) Şeytan Havva’nın, Yehova’nın iyiliğine duyduğu güveni nasıl sarsmaya çalıştı, sonuç ne oldu? (b) Yehova’nın iyiliği karşısında yerinde olarak tepkimiz ne olmalı, neden?

19 Şeytan, Aden bahçesinde Havva’yı ayartmaya onun Yehova’nın iyiliğine duyduğu güveni kurnazca sarsarak başladı. Yehova Âdem’e “bahçenin her ağacından istediğin gibi ye” demişti. O bahçeyi süsleyen binlerce ağaç arasından sadece biri Yehova tarafından yasaklanmıştı. Bununla birlikte, Şeytan’ın Havva’ya sorduğu ilk soruda kullandığı ifadeye dikkat edin: “Tanrı gerçekten, ‘Bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini yemeyin’ dedi mi?” (Tekvin [Yaratılış] 2:9, 16; 3:1, ) Şeytan, Yehova’nın sözlerini çarpıtarak Havva’yı kendisinden iyi bir şeyin esirgendiğine inandırmaya çalıştı. Ne yazık ki, bu taktik onun istediği etkiyi yarattı. Sonradan dünyaya gelen birçok insan gibi, Havva da sahip olduklarının tümünü kendisine veren Tanrı’nın iyiliğinden şüphe etmeye başladı.

20 Böyle kuşkuların ne derin acı ve üzüntülere yol açtığını biliyoruz. Öyleyse, şu sözlere kulak verelim: “RAB’bin verdiği iyilikler karşısında . . . . yüzleri sevinçle parlayacak.” (Yeremya 31:12, ) Yehova’nın iyiliği karşısında yüzümüz gerçekten sevinçle parlamalıdır. Böylesine iyilik dolu Tanrımızın niyetinden asla şüphe etmemeliyiz. O’na tamamen güvenebiliriz, çünkü O Kendisini sevenlerin yalnızca iyiliğini ister.

21, 22. (a) Yehova’nın iyiliğine ne şekillerde karşılık vermek isteyebiliriz? (b) Gelecek bölümde hangi niteliği irdeleyeceğiz; bu nitelik iyilikten ne bakımdan farklıdır?

 21 Ayrıca, başka insanlarla Tanrı’nın iyiliği hakkında konuşma fırsatı bulduğumuzda da büyük sevinç duyuyoruz. Mezmur 145:7 Yehova’ya tapınanlar hakkında, “büyük iyiliğinin anılmasını ilân edecekler” der. Her gün Yehova’nın iyiliğinden herhangi bir şekilde yararlanıyoruz. Öyleyse, O’na iyiliklerinden ötürü, mümkünse bunların neler olduğunu açıkça belirterek her gün teşekkür etmeyi neden alışkanlık edinmeyelim? Her gün Yehova’nın iyiliklerini düşünerek O’na şükretmekle ve başka insanlarla O’nun bu niteliği hakkında konuşmakla, iyi Tanrımızı örnek aldığımızı gösteririz. Ve Yehova gibi iyilik yapmak için fırsat kollayarak O’na daha da yaklaşırız. Yaşlı resul Yuhanna, “sevgili kardeşim, kötüyü değil, iyiyi örnek al. İyilik yapan kişi Tanrı’dandır” diye yazmıştı.—III. Yuhanna 11, .

22 Yehova’nın iyiliği başka nitelikleriyle de bağlantılıdır. Örneğin, Tanrı’nın ‘vefalı sevgisi çoktur.’ (Çıkış 34:6) O iyilikten daha dar kapsamlı bir niteliktir, çünkü Yehova bu niteliği özellikle sadık hizmetçilerine gösterir. Gelecek bölümde O’nun bunu nasıl yaptığını öğreneceğiz.

^ p. 14 Yehova’nın iyiliği en güzel ifadesini fidyede bulur. Yehova uğrumuzda ölmesi için, yarattığı milyonlarca ruhi varlık arasından sevgili biricik Oğlu’nu seçti.

^ p. 18 Mukaddes Kitap yerinde olarak, hakikatle ışık arasında ilişki kurar. Mezmur yazarı ilahisinde, “gönder ışığını, gerçeğini” demişti. (Mezmur 43:3, ) Yehova Kendisinden öğrenmek, aydınlanmak isteyenlere ruhi ışığını bol bol verir.—II. Korintoslular 4:6; I. Yuhanna 1:5.