İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 3. KISIM

“Yürekten Hikmetli”

“Yürekten Hikmetli”

Gerçek hikmet, peşine düşülebilecek en değerli hazinelerden biridir. Onun kaynağı sadece Yehova’dır. Bu kısımda, sadık adam Eyub’un “yürekten hikmetli” diye söz ettiği Yehova Tanrı’nın sınırsız hikmetine daha yakından bakacağız.—Eyub 9:4.

BU KISIMDA

17. BÖLÜM

‘Tanrı’nın Hikmetinin Derinliği’

Tanrı’nın hikmeti neden bilgisi ve anlayışından daha üstündür?

18. BÖLÜM

‘Tanrı’nın Sözünde’ Bulunan Hikmet

Tanrı Kutsal Kitabı yazdırırken melekleri kullanmak yerine neden insanları kullandı?

19. BÖLÜM

‘Tanrı’nın Kutsal Bir Sırdaki Hikmeti’

Tanrı’nın bir zamanlar gizlediği fakat artık net olarak açıkladığı kutsal sır nedir?

20. BÖLÜM

Hikmetli Olmakla Birlikte Alçakgönüllü

Evrenin Egemeni alçakgönüllü olduğunu nasıl gösterir?

21. BÖLÜM

Tanrısal Hikmeti İsa’dan Öğreniriz

İsa öğretme tarzıyla, onu tutuklamaya gelen askerlerin onu tutuklamadan geri dönmesine nasıl yol açtı?

22. BÖLÜM

“Yukarıdan Olan Hikmet” Yaşamınızda Etkin mi?

Kutsal Kitap ‘yukarıdan gelen hikmeti’ kazanmak için karşılamamız gereken dört talepten söz eder