İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 7. BÖLÜM

Koruma Gücü—‘Tanrı Bize Sığınacak Yerdir’

Koruma Gücü—‘Tanrı Bize Sığınacak Yerdir’

1, 2. İsrailoğulları MÖ 1513’te Sina bölgesine girdiklerinde nasıl bir tehlike içindeydiler; Yehova güvenlerini pekiştirmek üzere ne yaptı?

İSRAİLOĞULLARI MÖ 1513 yılının başlarında Sina bölgesine adım atar atmaz büyük bir tehlike içine girdiler. Onları ‘içinde yakıcı yılanlar ve akrepler bulunan büyük ve korkunç bir çölde’ ürkütücü, zorlu bir yolculuk bekliyordu. (Tesniye 8:15) Ayrıca düşman ulusların saldırı tehdidiyle de karşı karşıyaydılar. Kavmini böyle tehlikeli bir duruma sokan Yehova’ydı. Acaba Tanrıları olarak şimdi onları koruyabilecek miydi?

2 Yehova güvenlerini pekiştirmek amacıyla onlara “Mısırlılara ne yaptım, ve sizi nasıl kartal kanatları üzerinde taşıdım, ve sizi kendime getirdim, gördünüz” dedi. (Çıkış 19:4) Yehova kavmine, onları kartallara taşıtırcasına Mısırlıların elinden nasıl sağ salim kurtardığını hatırlattı. Öte yandan Tanrısal korumanın ‘kartal kanatlarıyla’ betimlenmesi başka nedenlerle de yerindedir.

3. Tanrısal korumanın ‘kartal kanatlarıyla’ betimlenmesi neden yerindedir?

3 Kartal, kuvvetli geniş kanatlarını sadece havada süzülmek için kullanmaz. Sıcak bastığında ana kartal, açıklığı 2 metreyi aşabilen kanatlarını yay gibi gerip narin yavrularına koruyucu bir şemsiye oluşturacak biçimde kendini kavurucu güneş ışınlarına siper eder. Başka zamanlar, yavrularını kanatlarıyla sararak soğuk rüzgârdan korur. Kartalların yavrularını koruduğu gibi, Yehova da yeni doğmuş İsrail ulusunu Kendisini siper ederek korumuştu. Şimdi çölde bulunan bu kavim, sadık kaldığı sürece O’nun güçlü kanatlarının gölgesine sığınacaktı. (Tesniye 32:9-11;  Mezmur 36:7) Acaba Tanrı’nın bugün bizi de korumasını beklemek doğru mu?

Tanrısal Koruma Vaadi

4, 5. Tanrı’nın koruma vaadine neden kesinlikle güvenebiliriz?

4 Yehova kuşkusuz hizmetçilerini koruyabilecek güçtedir. O “Her Şeye Gücü Yeten Tanrı”dır. Bu unvan O’nun karşı konulmaz bir güce sahip olduğunu gösterir. (Tekvin[Yaratılış] 17:1, ) Yehova’nın kullandığı güce karşı koymak, bir gelgit olayını engellemek gibi olanaksızdır. İradesi doğrultusunda her şeyi yapabildiğine göre, O’nun ‘Gücünü Kendisine tapınan toplumu korumak üzere kullanması acaba iradesine uygun mudur?’ diye sorabiliriz.

5 Bunun cevabı, tek kelimeyle evettir! Yehova Kendisine tapınanları koruyacağına ilişkin bize güvence verir. Mezmur 46:1’de O’nun ‘bize sığınacak yer ve kuvvet; sıkıntıda hemen hazır bir yardım’ olduğu belirtilmektedir. Tanrı ‘yalan söyleyemeyeceğinden’ O’nun koruma vaadine kesinlikle güvenebiliriz. (Titus 1:2) Şimdi Yehova’nın Kendisine tapınanları özenle koruduğunu anlatmak üzere kullandığı bazı canlı betimlemeleri ele alalım.

6, 7. (a) Mukaddes Kitap devirlerinde çobanlar koyunlarını ne şekilde korurlardı? (b) Mukaddes Kitap Yehova’nın koyunlarını özenle korumayı gerçekten istediğini nasıl tasvir eder?

6 Yehova Çobandır ve biz ‘Onun kavmi ve otlağının koyunlarıyız.’ (Mezmur 23:1; 100:3) Evcil koyun kadar savunmasız hayvan pek yoktur. Mukaddes Kitap devirlerinde çobanların koyunlarını aslan, kurt, ayı ve hırsızlardan koruyabilmeleri için çok yürekli olmaları gerekirdi. (I. Samuel 17:34, 35; Yuhanna 10:12, 13) Fakat koyunları korumak bazen de şefkat gerektiriyordu. Bir koyun ağıldan uzakta yavrularsa, sürüsüyle özenle ilgilenen bir çoban onun çaresizlik içinde olduğu bu anlarda başında bekler ve sonra  kendini korumaktan aciz kuzucuğu kucaklayıp ağıla taşırdı.

‘Onları bağrında taşıyacak’

7 Yehova Kendisini bir çobana benzeterek bizi korumayı gerçekten istediğine ilişkin güvence verir. (Hezekiel 34:11-16) Yehova’nın, bu kitabın 2. bölümünde ele alınan İşaya 40:11’deki tasvirini anımsayın: “Sürüsünü çoban gibi güdecek, kolu ile kuzuları toplayacak, ve bağrında taşıyacak.” Küçük bir kuzu çobanın bağrına, giysisinin kıvrımları arasına nasıl girer? Bir ihtimal, çobanın yanına yaklaşıp bacağını dürtükler. Eğilip onu yerden kucağına almaksa çobana düşer. Büyük Çobanımızın bir siper gibi bizi korumaya hazır oluşunun ne güzel bir anlatımı!

8. (a) Tanrı’nın koruma vaadi kimler için geçerlidir; bu, Süleymanın Meselleri 18:10’dan da nasıl anlaşılmaktadır? (b) Tanrı’nın ismine sığınmak neleri kapsar?

8 Ancak, Tanrı’nın koruma vaadi koşulludur; bundan ancak O’na yaklaşanlar yararlanabilir. Süleymanın Meselleri 18:10’da, “RABBİN ismi kuvvetli kuledir; salih onun içine koşar, ve emin olur” denmektedir. Mukaddes Kitap devirlerinde bazen çöllerde sığınmak için emin yerler, ‘kuleler’ inşa edilirdi. Güvenlik için böyle bir kuleye kaçmaksa tehlikedeki kişiye düşerdi. Tanrı’nın ismine sığınmak konusunda da durum aynıdır. Bu sadece O’nun ismini tekrarlamakla olmaz. Tanrısal isim sihirli bir güce sahip değildir. Bunun yerine, bu ismi taşıyanı tanımamız, O’na güvenmemiz ve doğru standartlarına uygun yaşamamız gerekir. Yehova’nın, Kendisine imanla sığınırsak bizim için koruyucu bir kule olacağı teminatını vermesi ne büyük bir lütuftur!

‘Tanrımız Bizi Kurtarabilir’

9. Yehova sadece koruma vaadinde bulunmaktan çok daha fazlasını da nasıl yaptı?

9 Yehova sadece koruma vaadinde bulunmakla kalmadı, çok daha fazlasını yaptı. Mukaddes Kitap devirlerinde, kavmini koruyabildiğini mucizelerle gösterdi. İsrail tarihi boyunca  Yehova’nın kudretli “eli” sık sık güçlü düşmanlarını köşeye kıstırdı. (Çıkış 7:4) Ayrıca, Yehova koruma gücünü bireyler uğruna da kullandı.

10, 11. Mukaddes Kitaptaki hangi örnekler, Yehova’nın koruma gücünü bireyler uğrunda kullandığını gösterir?

10 Şadrak, Meşak ve Abed-nego isimli üç İbrani genç, Kral Nebukadnetsar’ın altın heykeline eğilmeyi reddedince, öfkeden çılgına dönen kral onları aşırı kızgın bir fırına atmakla tehdit etti. O zamanki dünyanın en güçlü kralı sayılan Nebukadnetsar “benim elimden sizi kurtaracak ilâh kimdir?” diyerek onlara meydan okudu. (Daniel 3:15) Üç genç adam Tanrıları’nın kendilerini koruma gücüne sahip olduğuna tam bir inanç duyuyorlarsa da, bu gücü ille de kullanacağını düşünmüyorlardı. Bu nedenle, “öyle olursa kendisine kulluk ettiğimiz Allahımız . . . . bizi kurtarabilir” dediler. (Daniel 3:17) Gerçekten de, bu kızgın fırın normalden yedi kat fazla kızdırıldığında bile, Mutlak Güce Sahip Tanrıları için bir engel oluşturmadı. Yehova onları korudu ve kral “böyle kurtarabilen başka bir ilâh yoktur” diye itirafta bulunmak zorunda kaldı.—Daniel 3:29.

11 Ayrıca, Yehova biricik Oğlunun yaşamını Yahudi bakire Meryem’in rahmine naklettiğinde koruma gücünü yine olağanüstü şekilde gösterdi. Bir melek Meryem’e, “gebe kalıp bir oğlan doğuracaksın” dedi. Devamen, “Ruhülkudüs senin üzerine gelecek, Yüce Olanın kudreti üstüne gölge salacak” diye açıklamada bulundu. (Luka 1:31, 35) Tanrı’nın Oğlu böylesine savunmasız bir durumda hiçbir zaman kalmamıştı. Acaba bir insan olan annesinin günahkâr ve kusurlu oluşu embriyoyu olumsuz yönde etkileyecek miydi? Acaba Şeytan bu Oğula doğmadan önce zarar verebilecek ya da onu öldürebilecek miydi? Bu olanaksızdı! Yehova büyüyen embriyoya ana rahmine düştüğü andan itibaren hiçbir şeyin zarar verememesi için Meryem’in etrafına koruyucu bir duvar çevirmişti. Dolayısıyla insana özgü bir kusur,  cani ruhlu bir insan ya da cin veya herhangi bir güç ona zarar veremezdi. Yehova İsa’yı çocukluk döneminde de korumaya devam etti. (Matta 2:1-15) Tanrı’nın belirlediği zamana dek sevgili Oğluna kimse dokunamazdı.

12. Yehova, Mukaddes Kitap devirlerinde neden belirli kişileri mucizevi biçimde korudu?

12 Acaba Yehova neden belirli kişileri böyle mucizevi biçimde korudu? Yehova birçok durumda bireyleri, onlardan çok daha önemli bir şeyi korumak, yani amacını gerçekleştirmek için esirgemişti. Örneğin, İsa’nın bebekken hayatta kalması, Tanrı’nın sonunda tüm insanlara yarar sağlayacak amacının gerçekleşmesi yönünden yaşamsaldı. Koruma gücünün sergilenişini anlatan bu kayıtlar, “bize öğretmek için, sabırla ve Kutsal Yazılar’ın verdiği cesaretle umudumuz olsun diye” yazılan Mukaddes Kitabın bir kısmını oluşturmaktadır. (Romalılar 15:4, ) Evet, bu örnekler Mutlak Güce Sahip Tanrımıza imanımızı kuvvetlendirir. Peki biz bugün Tanrı’dan nasıl bir koruma bekleyebiliriz?

Tanrısal Koruma Ne Anlama Gelmez?

13. Yehova uğrumuzda mucizeler yapmak zorunda mıdır? Açıklayın.

13 Tanrısal koruma vaadi Yehova’nın uğrumuzda mucizeler yapmak zorunda olduğu anlamına gelmez. Hayır, Tanrımız bize bu eski sistemde sorunsuz bir yaşam garantisi vermiyor. Yehova’nın birçok sadık hizmetçisi yoksulluk, savaş, hastalık ve ölüm gibi ciddi zorluklarla karşılaşıyor. İsa öğrencilerine imanları nedeniyle öldürülebileceklerini açıkça bildirmiş ve bu nedenle de sona kadar dayanmanın gereği üzerinde durmuştu. (Matta 24:9, 13) Eğer Yehova her keresinde gücünü kullanarak mucizeyle kurtuluş sağlasaydı, Şeytan’ın eline Kendisiyle alay etmesi ve bizim O’na bağlılığımızın içtenliğinden şüphe uyandırması için koz vermiş olurdu.—Eyub 1:9, 10.

14. Hangi örnekler Yehova’nın tüm hizmetçilerini her zaman aynı şekilde korumadığını gösterir?

 14 Mukaddes Kitap devirlerinde bile, Yehova koruma gücünü her hizmetçisini zamansız ölümden korumak üzere kullanmadı. Örneğin, resul Yakub MS 44 dolaylarında Herodes tarafından idam edildi, ama bundan kısa bir süre sonra Petrus ‘Herodes’in elinden’ kurtarıldı. (Resullerin İşleri 12:1-11) Ve Yakub’un kardeşi Yuhanna, hem Petrus hem de Yakub’dan uzun yaşadı. O halde, Tanrımızın tüm hizmetçilerini aynı şekilde korumasını bekleyemeyeceğimiz açıktır. Ayrıca hepimizin başına ‘vakit ve beklenmedik olaylar’ da geliyor. (Vaiz 9:11) Öyleyse, acaba Yehova bugün bizi nasıl korumaktadır?

Yehova Bizi Fiziksel Yönden Korur

15, 16. (a) Yehova’nın, Kendisine tapınanları topluluk olarak fiziksel yönden koruduğunu gösteren nedir? (b) Yehova’nın hizmetçilerini hem şimdi hem de ‘büyük sıkıntıda’ koruyacağına neden güvenebiliriz?

15 Önce fiziksel korunma konusunu ele alalım. Yehova’ya tapınan kişiler olarak fiziksel yönden ancak topluluk olarak korunmayı bekleyebiliriz. Aksi halde Şeytan için kolay bir av olurduk. Şunu düşünün: “Dünyanın reisi” Şeytan’ın en büyük arzusu hakiki tapınmayı yok etmektir. (Yuhanna 12:31; Vahiy 12:17) Dünyanın en güçlü devletlerinden bazısı vaaz etme işimizi yasaklamış ve bizi tamamen ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Buna rağmen, Yehova’ya tapınan toplum ödün vermeyerek vaaz etmeye aralıksız devam etmiştir! Acaba güçlü devletler oldukça küçük ve savunmasız görünen bu topluluğun faaliyetini durdurmayı neden başaramadı? Çünkü Yehova güçlü kanatlarını bize siper etti.—Mezmur 17:7-9.

16 Yaklaşan ‘büyük sıkıntıda’ fiziksel korunma konusunda ne denebilir? Tanrı’nın hükmünü uygulamasından korkmamız gerekmez. Çünkü, “Rab kendi yolunda yürüyenleri  karşılaştıkları denemelerden nasıl kurtaracağını bilir. Doğru olmayanları, . . . . cezalandırarak yargı gününe dek nasıl alıkoyacağını da bilir.” (Vahiy 7:14; II. Petrus 2:9, ) Bu arada biz şu iki noktadan daima emin olabiliriz: Birincisi, Yehova vefalı hizmetçilerinin yeryüzünden silinmesine asla izin vermeyecek. İkincisi, bütünlüğünü koruyanları, gerektiğinde dirilterek, adil yeni dünyasında sonsuz yaşamla ödüllendirecek. Ölenler için Tanrı’nın belleğinde olmaktan daha güvenli bir yer yoktur.—Yuhanna 5:28, 29.

17. Yehova Sözü aracılığıyla bizi nasıl korumaktadır?

17 Yehova yürekleri iyileştirme ve yaşamları düzeltme gücüne sahip canlı “sözü” aracılığıyla bizi şimdi bile korumaktadır. (İbraniler 4:12, YÇ) Orada verilen ilkeleri uygulayarak bazı fiziksel zararlardan korunabiliriz. Yehova İşaya 48:17’de ‘faydalı olanı sana öğreten Allahın RAB benim’ demektedir. Tanrı’nın Sözüne uygun yaşamanın daha sağlıklı ve uzun bir ömürle sonuçlanabileceği kuşkusuzdur. Örneğin, Mukaddes Kitabın cinsel ahlaksızlıktan sakınmak ve kendimizi pislikten arıtmakla ilgili öğüdünü tutarak, Tanrı’yı hiçe sayan birçok kişinin yaşamını mahveden kirli ve zararlı alışkanlıklardan uzak duruyoruz. (Resullerin İşleri 15:29; II. Korintoslular 7:1) Tanrı’nın Sözü sayesinde korunduğumuz için ne kadar müteşekkiriz!

Yehova Bizi Ruhi Yönden Korur

18. Yehova bizi ruhen nasıl korur?

18 Çok daha önemlisi, Yehova’nın bizi ruhen korumasıdır. Sevgi dolu Tanrımız denemelere dayanabilmemiz ve O’nunla ilişkimizi muhafaza edebilmemiz için gerekenleri sağlayarak bizi ruhi yönden zarar görmekten korur. Yehova böylece hayatımızın sadece birkaç yıl değil, sonsuzluk boyunca korunmasını sağlar. Tanrı’nın ruhen korunmamızı sağlayabilen bazı düzenlemelerini ele alalım.

19. Yehova’nın ruhu karşılaşabileceğimiz her denemeyle başa çıkmamıza nasıl yardım edebilir?

 19 Yehova “duayı işiten”dir. (Mezmur 65:2) Yaşamın baskıları altında ezildiğimizi hissettiğimizde, O’na içimizi dökmek bizi çok rahatlatabilir. (Filipililer 4:6, 7) Karşılaştığımız denemeleri mucizeyle kaldırmayabilirse de, yürekten gelen dualarımıza cevaben, bize onların üstesinden gelebilmemiz için hikmet verebilir. (Yakub 1:5, 6) Daha da önemlisi dileyenlere mukaddes ruhunu bahşeder. (Luka 11:13) Bu güçlü ruh karşılaşabileceğimiz deneme veya sorunlarla başa çıkmamıza yardım edebilir. Bize çok yakında, yeni dünyada tüm acılar ortadan kaldırılana dek dayanabilmemiz için olağanüstü bir “kuvvet” sağlayabilir.—II. Korintoslular 4:7.

20. Yehova koruma gücünü iman kardeşlerimiz yoluyla nasıl ifade edebilir?

20 Yehova koruma gücünü bazen iman kardeşlerimiz yoluyla da ifade edebilir. O Kendisine tapınanları dünya çapındaki ‘kardeşlik birliğine’ çekmektedir. (I. Petrus 2:17, İncil—Çağdaş Türkçe Çeviri; Yuhanna 6:44) Bu sımsıcak kardeşlik birliğinde, Tanrı’nın mukaddes ruhunun, insanları iyiye yönlendirme gücüne sahip olduğunun canlı  kanıtlarını görüyoruz. Bu ruh bizde güzel sonuçlar oluşturur; bunlar sevgi, lütuf, iyilik gibi güzel ve değerli niteliklerdir. (Galatyalılar 5:22, 23) Böylece, sıkıntılı zamanlarımızda bir iman kardeşimiz bize yararlı bir öğüt verdiğinde ya da o sırada çok ihtiyacımız olan yüreklendirici bir söz söylediğinde, Yehova’ya koruyucu ilgisini bu şekilde ifade ettiği için teşekkür edebiliriz.

21. (a) Yehova’nın ‘sadık ve basiretli köle’ aracılığıyla vaktinde verilmesini sağladığı ruhi gıda nedir? (b) Yehova’nın bizi ruhen korumak üzere sağladığı düzenlemelerden siz nasıl yararlandınız?

21 Yehova’nın bizi korumak için yaptığı başka bir düzenleme daha vardır; O, ruhi gıdanın vaktinde verilmesini sağlar. Sözünden kuvvet almamız için ‘sadık ve basiretli köleyi’ ruhi gıdayı dağıtmakla görevlendirmiştir. Bu sadık köle Gözcü Kulesi ve Uyanış! dergileri gibi yayınlar ve bunların yanı sıra haftalık ibadetler ve büyük ibadetler yoluyla bize “yiyeceği vaktinde” vererek ihtiyaçlarımızı zamanında karşılar. (Matta 24:45) Haftalık ibadetlerimizde verilen bir cevapta, yapılan bir konuşmada, hatta duada tam ihtiyacınız olan kuvvet ve cesareti veren bir söz duyduğunuz hiç olmadı mı? Dergilerimizden birinde çıkan belirli bir makale yaşamınızı hiç etkilemedi mi? Yehova’nın bütün bu düzenlemeleri bizi ruhen korumak için yaptığını unutmayın.

22. Yehova gücünü her zaman ne yönde kullanır; böyle yapması neden yararımızadır?

22 Yehova gerçekten “kendisine sığınanların hepsine kalkandır.” (Mezmur 18:30) Gücünü şimdi bizi tüm felaketlerden korumak üzere kullanmadığını anlıyoruz. Bununla birlikte, koruma gücünü her zaman amacını gerçekleştirme yönünde kullanır. Böyle yapması, Kendisine tapınan toplumun uzun vadede yararınadır. Yehova’ya yaklaşarak O’nun sevgisinde kalırsak O da bize sonsuza dek sürecek kusursuz bir yaşam verir. Bu ümidi her zaman aklımızda tutarsak, bu sistemde karşılaştığımız her soruna “geçici, hafif” bir sıkıntı gözüyle bakabiliriz.—II. Korintoslular 4:17, .