İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 8. BÖLÜM

Geri Verme Gücü—Yehova “Her Şeyi Yeni Yapıyor”

Geri Verme Gücü—Yehova “Her Şeyi Yeni Yapıyor”

1, 2. Bugün insan ailesi hangi kayıplarla karşılaşıyor; bunlar bizi nasıl etkiliyor?

ÇOK sevdiği oyuncağını kaybeden ya da kıran bir çocuğun acı acı ağlaması insanın yüreğini parçalar. Kaybettiği oyuncağı ana babası geri verince çocuğun yüzünün birden nasıl parladığına hiç dikkat ettiniz mi? Ana babası için oyuncağı bulmak ya da onarmak basit bir iş olabilir. Oysa ona kavuşan çocuk şaşkın ve mutludur. Bir daha kavuşamayacağını sandığı oyuncağı geri gelmiştir!

2 En mükemmel Baba, Yehova, yerdeki çocuklarının kesinlikle kaybettiklerini sandıkları şeyi geri verme gücüne sahiptir. Kuşkusuz konumuz oyuncaklar değil. Bu ‘çetin anlarda’ çok daha ciddi kayıplarla karşılaşıyoruz. (II. Timoteos 3:1-5) İnsanların ev, mal mülk, iş hatta sağlık gibi üzerine titredikleri değerlerin çoğu sürekli tehlikede görünüyor. Çevreye nasıl zarar verildiğini ve birçok canlı türünün soyunun tükenmesiyle doğan kayıpları düşündüğümüzde de belki dehşete düşüyoruz. Ama hiçbir şey bize sevdiğimiz birinin ölümü kadar ağır bir darbe vurmuyor. Böyle bir kaybın yarattığı duygu ve bunun karşısındaki çaresizlik insanı bunaltıyor.—II. Samuel 18:33.

3. Resullerin İşleri 3:21’de hangi rahatlatıcı beklenti özetlenmektedir, Yehova bunu ne aracılığıyla gerçekleştirecek?

3 Öyleyse Yehova’nın geri verme gücüne sahip olduğunu öğrenmek ne kadar rahatlatıcıdır! Göreceğimiz gibi, Tanrı’nın yerdeki çocuklarına geri verebileceği ve mutlaka vereceği şeyler şaşırtıcı derecede kapsamlıdır. Gerçekten de, Mukaddes Kitap Yehova’nın ‘bütün şeyleri iade’ etmeyi amaçladığını gösterir. (Resullerin İşleri 3:21) O bunu Oğlu İsa Mesih’in yönetimindeki Mesihi Krallığı kullanarak gerçekleştirecek.  Kanıtlar bu Krallığın 1914’te gökte yönetimi ele aldığını gösterir. * (Matta 24:3-14) Neler geri verilecek? Şimdi Yehova’nın kaybedilenleri olağanüstü bir şekilde geri verdiği olaylardan bazılarını ele alalım. Bunlardan birini şimdiden görüp yaşayabiliriz. Diğerleriyse büyük ölçüde gelecekte gerçekleşecek.

Pak Tapınmanın “İadesi”

4, 5. MÖ 607’de Tanrı’nın kavminin başına neler geldi; Yehova onlara hangi konuda ümit vermişti?

4 Yehova’nın şimdiden “iade” etmiş olduğu şeylerden biri pak tapınmadır. Bunun anlamını kavrayabilmek için Yahuda Krallığı’nın tarihini kısaca inceleyelim. Böylelikle Yehova’nın geri verme gücünü nasıl kullandığı konusunda kazanacağımız anlayış içimizde coşku uyandıracak.—Romalılar 15:4.

5 MÖ 607’de Yeruşalim yıkıma uğradığında sadık Yahudiler’in neler hissettiğini bir düşünün. Sevgili kentleri mahvolmuş, surları yerle bir olmuştu. Daha da beteri, Yehova’ya sunulan pak tapınmanın yeryüzündeki tek merkezi olan Süleyman’ın yaptırdığı görkemli mabet de enkaz haline gelmişti. (Mezmur 79:1) Sağ kalanlar Babil’e sürgün götürülmüş, geride bıraktıkları yurtları yabanıl hayvanların dadandığı bir “virane”ye dönüşmüştü. (Yeremya 9:11) İnsani açıdan bakıldığında, her şey yitirilmiş gibi görünüyordu. (Mezmur 137:1) Oysa bu yıkımı çok önceden bildiren Yehova, her şeyin “iade” edileceği bir zamanın geleceği konusunda ümit vermişti.

6-8. (a) İbrani peygamberlerin yazılarında hangi tema yinelenmektedir; bu konudaki peygamberliklerin ilk gerçekleşmesi nasıl oldu? (b) Çağımızda, Tanrı’ya tapınan toplum geri verme konusundaki birçok peygamberlik sözünün bir gerçekleşmesine nasıl tanık oldu?

6 Gerçekten de, bu “iade” İbrani peygamberlerin yazılarında  yinelenen bir temaydı. * Yehova bu peygamberler aracılığıyla, onlara diyarlarını geri vereceğini ve orada yeniden verimli topraklar üzerinde, vahşi hayvan ve düşman saldırılarından zarar görmeden yaşayacaklarını vaat etmişti. Onlara geri vereceği diyarın tam anlamıyla cennet gibi olacağını bildirmişti. (İşaya 65:25; Hezekiel 34:25; 36:35) Daha da önemlisi, pak tapınma yeniden kurulacak, mabet yeniden yapılacaktı. (Mika 4:1-5) Bu peygamberlikler sürgündeki Yahudiler’e ümit vererek onların Babil’de 70 yıllık tutsaklığa dayanmalarına yardımcı oldu.

7 Sonunda, geri verme zamanı geldi. Babil’den kurtulan Yahudiler Yeruşalim’e dönüp Yehova’nın mabedini inşa ettiler. (Ezra 1:1, 2) Yehova pak tapınmaya sadık kaldıkları sürece onları destekleyip topraklarını verimli ve zengin kıldı. Onları düşmanlardan ve onlarca yıldır topraklarını istila eden vahşi hayvanlardan korudu. Bu Yahudiler Yehova’nın geri verme gücüne sahip olmasına herhalde çok sevinmiş olmalılar! Oysa bu olaylar, sadece bir başlangıç, geri verme konusundaki peygamberliklerin küçük çapta bir gerçekleşmesiydi. Bu peygamberlikler, Kral Davud’un uzun zamandır vaat edilen Varisinin tahta geçtiği “son günlerde”, yani bizim zamanımızda çok daha büyük çapta gerçekleşecekti.—İşaya 2:2-4; 9:6, 7.

8 İsa 1914’te gökte tahta geçmesinden kısa bir zaman sonra dikkatini Tanrı’nın yeryüzündeki sadık toplumunun ruhi ihtiyaçlarına yöneltti. Pers fatihi Koreş’in MÖ 537’de Yahudiler’in artakalanını özgürlüğe kavuşturduğu gibi, İsa da izinden giden ruhi Yahudiler’in artakalanını sahte din dünya imparatorluğu çağdaş Babil’in etkisinden kurtardı. (Romalılar 2:29; Vahiy 18:1-5) Pak tapınma 1919’dan itibaren İsa’nın gerçek takipçilerinin yaşamındaki uygun yerine “iade” edildi. (Malaki 3:1-5) Yehova’ya tapınan toplum o zamandan beri O’na temizlenmiş ruhi mabedinde, yani pak tapınma  için yaptığı düzenleme içinde tapınmaktadır. Bu acaba bugün bizim için neden önem taşıyor?

Ruhi Anlamda Bir “İade” Neden Önemli?

9. Resuller döneminden sonra, Hıristiyan Âleminin kiliseleri Tanrı’ya tapınmayı ne duruma getirdiler; ama Yehova günümüzde ne yaptı?

9 Konuyu tarihsel açıdan ele alalım. İsa’nın birinci yüzyıldaki takipçileri birçok ruhi nimete sahiptiler. Ama İsa ve resulleri hakiki tapınmanın yozlaştırılıp ortadan kaybolacağını bildirmişlerdi. (Matta 13:24-30; Resullerin İşleri 20:29, 30) Resuller döneminden sonra, Hıristiyan Âlemi ortaya çıktı. Bu toplumun din adamları pagan öğreti ve alışkanlıklarını benimsediler. Ayrıca, Tanrı için akıl almaz bir Üçleme tanımı yaparak ve insanlara papazlara günah çıkartmalarını, Yehova yerine Meryem’e ve çeşitli ‘azizlere’ dua etmelerini öğreterek, O’na yaklaşmayı neredeyse olanaksız duruma getirdiler. Bu yozlaşma yüzyıllarca sürdükten sonra Yehova acaba ne yaptı? Duruma müdahale ederek, bugünün dünyasının –dinsel sahtekârlıklarla dolu ve Tanrı’yı hiçe sayan uygulamalarla kirlenmiş bu dünyanın– ortasında pak tapınmayı yeniden kurup “iade” etti. Bu ‘iadenin’ çağımızdaki en önemli gelişmelerden biri olduğunu söylemek hiç de abartı olmaz.

10, 11. (a) Ruhi cennet hangi iki öğeyi içerir, bunlar sizi nasıl etkiler? (b) Yehova ruhi cennete hangi özelliklere sahip insanları topluyor, onlar neye tanık olma ayrıcalığına erişecekler?

10 O nedenle, İsa’nın gerçek takipçileri bugün ruhi bir cennete kavuşmuşlardır. Bu cennet neler içerir? Öncelikle iki öğeyi. Bunlardan birincisi, hakiki Tanrı Yehova’ya sunulan pak tapınmadır. Yehova bizi yalan ve çarpıtmalardan uzak bir tapınma biçimine kavuşturdu. Ayrıca bize ruhi gıda da sağlıyor. Böylece gökteki Babamız hakkında bilgi alabiliyor, O’nu hoşnut ederek Kendisine yaklaşabiliyoruz. (Yuhanna 4:24) Ruhi cennetin ikinci öğesi insanlarla ilgilidir. Tıpkı İşaya’nın önceden bildirdiği gibi, “son günlerde”, Yehova  Kendisine tapınanlara barış yollarını öğretti. Aramızdan savaşı kaldırdı. Tüm kusurlarımıza rağmen ‘yeni kişiliği’ kuşanmamıza yardım ediyor. İçimizde şahane nitelikler oluşturan mukaddes ruhunu bize vererek çabalarımızı destekliyor. (Efesoslular 4:22-24, İncil—Çağdaş Türkçe Çeviri; Galatyalılar 5:22, 23) Davranışlarınız Tanrı’nın ruhu ile uyum içindeyse, gerçekten ruhi cennetin bir kısmısınız demektir.

11 Yehova bu ruhi cennete sevdiği özelliklere sahip –O’nu seven, barışı seven ve ‘ruhi ihtiyaçlarının farkında olan’– insanları topluyor. (Matta 5:3) Onlar insanlığa ve tüm yeryüzüne yönelik çok daha harikulade bir “iade”ye tanık olma ayrıcalığına erişecek kişilerdir.

“İşte, Her Şeyi Yeni Yapıyorum”

12, 13. (a) Geri vermekle ilgili peygamberlikler neden bir kez daha gerçekleşmelidir? (b) Yehova’nın, Aden’de belirttiği gibi, yeryüzüyle ilgili amacı nedir, bu bize neden gelecekle ilgili ümit verir?

12 Geri vermekle ilgili peygamberliklerin birçoğu yalnızca ruhi anlamda bir “iade”ye değinmez. Örneğin, İşaya hastaların, topalların, körlerin, sağırların iyileştirileceği, hatta ölümün bile sonsuza dek yutulacağı bir zamanın geleceğini yazmıştı. (İşaya 25:8; 35:1-7) Eski İsrail’de bu tür vaatlerin somut bir gerçekleşmesi olmadı. Günümüzde ise, ruhi açıdan bir gerçekleşme görüyoruz; ancak ileride tam anlamıyla fiziksel bir gerçekleşmenin de olacağına inanmak için sağlam bir neden var. Bunu nereden biliyoruz?

13 Yehova yeryüzüyle ilgili amacını geçmişte, Aden’de açıkça belirtmişti: Orada mutlu, sağlıklı ve aralarında birlik bağı olan bir insan ailesi yaşayacaktı. İlk kadınla erkek, yeryüzü ve üzerindeki yaratıklarla özenle ilgilenerek tüm gezegeni cennete çevirecekti. (Tekvin 1:28) Durum şimdikinden tamamen farklı olacaktı. Ama Yehova’nın amacının asla engellenmeyeceğinden eminiz. (İşaya 55:10, 11) Atadığı Kral Mesih İsa, bu küresel cennetin oluşmasını sağlayacak.—Luka 23:43.

14, 15. (a) Yehova nasıl “her şeyi yeni” yapacak? (b) Cennette yaşam nasıl olacak; bunun size en çekici gelen yönü nedir?

 14 Tüm yeryüzünün cennete dönüştüğünü gördüğünüzü hayal edin! Yehova o zaman hakkında: “İşte, her şeyi yeni yapıyorum” diyor. (Vahiy 21:5) Bunun ne anlama geleceğini bir düşünün! Yehova bu eski kötü sisteme karşı yok etme gücünü kullandıktan sonra, geride yalnızca “yeni gökler ve yeni yer” kalacak. Bu, gökten yeni bir hükümetin, Yehova’yı seven ve O’nun iradesini yerine getiren kimselerin oluşturduğu yeni yer toplumunu yöneteceği anlamına gelir. (II. Petrus 3:13) Şeytan ve cinleri etkisiz kılınacak. (Vahiy 20:3) İnsanlık binlerce yıldır ilk kez bu bozuk, nefret dolu, zararlı etkiden kurtulmuş olacak. Hiç kuşkusuz çok büyük bir ferahlık duyulacak.

15 Sonunda, bizler bu güzel gezegene başlangıçta istendiği şekilde bakabileceğiz. Yeryüzü doğal olarak kendini yenileme gücüne sahiptir. Pisliğe yol açan etkenler ortadan kaldırılırsa kirlenmiş göller, ırmaklar kendi kendilerini temizleyebilir, savaşlar durdurulursa doğa uğradığı zararı onarabilir. İnsanın, yeryüzünün olağanüstü zenginlikteki canlı türleriyle dolu bir parka, küresel bir Aden bahçesine dönüşmesine yardımcı olmak üzere doğa yasaları ve sistemleriyle uyumlu çalışması ne büyük bir zevk olacak! İnsanoğlu, hayvan ve bitki türlerini nedensiz yok edeceğine, yeryüzündeki tüm yaratıklarla barış içinde yaşayacak. Hatta çocukların bile vahşi hayvanlardan korkması için bir neden olmayacak.—İşaya 9:6, 7; 11:1-9.

16. Cennette her sadık kişi için nasıl bir yenilenme söz konusu olacak?

16 Kişisel açıdan da yenileneceğiz. Armagedon’dan sonra, hayatta kalanlar küre çapında insanların mucizevi yolla iyileştirildiğini görecekler. İsa yeryüzündeyken yaptığı gibi yine Tanrı vergisi gücünü kullanarak körlere görme, sağırlara işitme yetisini geri verecek, topalları, dermansızları yeniden sağlıklı bedenlere kavuşturacak. (Matta 15:30) Yaşlılar gençken  sahip oldukları gücü, sağlığı, enerjiyi yeniden kazanacaklar. (Eyub 33:25) Kırışıklıklar kaybolacak, kol ve bacaklar doğrultulacak, kaslar yeniden güçlenecek. Her sadık insan günahın ve kusurluluğun kendisi üzerindeki etkilerinin yavaş yavaş azalıp kaybolduğunu hissedecek. Yehova Tanrı’ya şahane bir yenileme gücüne sahip olduğundan ne kadar müteşekkir olacağız! Şimdi bu heyecan verici “iade” zamanının özellikle sevinçli bir yönü üzerinde duralım.

Ölülere Yaşamları Geri Verilecek

17, 18. (a) İsa Sadukiler’i neden azarladı? (b) Hangi şartlar altında İlya Yehova’ya bir ölüyü diriltmesi için yalvardı?

17 MS birinci yüzyılda Sadukiler diye adlandırılan bazı din adamları dirilmeye inanmazlardı. İsa onları “siz kitapları ve Allahın kudretini bilmediğinizden sapıtıyorsunuz” diyerek azarlamıştı. (Matta 22:29) Evet, Kutsal Yazılar Yehova’nın böyle bir geri verme gücüne sahip olduğunu gösterir. Nasıl mı?

18 İlya’nın günlerinde olanları düşünün. Bir dul kadın biricik oğlunun cansız bedenine sarılmıştı. Çocuk ölüydü. Dul kadının bir süredir konuğu olan İlya peygamber muhtemelen şaşkınlık içindeydi. Çocuğu daha önce açlıktan ölmekten kurtarmıştı. Herhalde o da bu küçüğe çok düşkündü. Annenin yüreği yanıyordu. Oğlu ona kocasından kalan tek canlı anıydı. Belki yaşlandığında oğlunun kendisine bakacağını umuyordu. Aklı başından giden kadın, bunun geçmişte işlediği bir hata nedeniyle kendisine verilen bir ceza olduğunu sanıyordu. İlya bu nedenle daha da şiddetlenen bu trajediye seyirci kalamazdı. Ölüyü anasının kucağından nazikçe alıp yukarıdaki odasına taşıdı ve Yehova Tanrı’ya çocuğun canını, yaşamını geri vermesi için yalvardı.—I. Kırallar 17:8-21.

19, 20. (a) İbrahim Yehova’nın geri verme gücüne sahip olduğuna inandığını nasıl gösterdi, imanı neye dayanıyordu? (b) Yehova İlya’nın imanını nasıl ödüllendirdi?

19 İlya dirilmeye inanan ilk insan değildi. Yüzyıllar önce  yaşamış İbrahim de Yehova’nın yaşamı geri verme gücüne sahip olduğuna inanıyordu ve onun buna inanması için sağlam bir dayanak da vardı. Kendisi 100, Sara ise 90 yaşındayken, Yehova onların ölü durumdaki üreme güçlerini mucizeyle canlandırarak Sara’nın bir oğlu olmasını sağlamıştı. (Tekvin 17:17; 21:2, 3) Daha sonra, çocuk yetişkin olduğunda Yehova İbrahim’den onu kurban etmesini istemişti. İbrahim, Yehova’nın sevgili İshak’ının yaşamını geri verebileceğine inanarak imanını göstermişti. (İbraniler 11:17-19) Onun oğlunu sunmak üzere dağa çıkmadan önce, uşaklarına İshak’la birlikte döneceğine ilişkin güvence verebilmesinin nedeni de bu güçlü imanıdır.—Tekvin 22:5.

“Bak, oğlun sağ!”

20 Yehova İshak’ı esirgediği için o olayda bir diriltmeye gerek olmamıştı. Oysa İlya’nın olayında, dul kadının oğlu gerçekten ölmüştü; ancak bu uzun sürmedi. Yehova çocuğu dirilterek peygamberin bu konudaki imanını ödüllendirdi. İlya sonra çocuğu annesine vererek şu unutulmaz sözleri söyledi: “Bak, oğlun sağ!”—I. Kırallar 17:22-24.

21, 22. (a) Kutsal Yazılarda kaydedilen diriltme olaylarının amacı neydi? (b)  Cennette diriltme ne boyutta olacak; bunu kim yapacak?

21 Böylece Mukaddes Kitap kaydında ilk kez, Yehova’nın bir insana yaşamını geri vermek üzere gücünü kullandığını görüyoruz. Daha sonra Yehova Elişa’ya, İsa’ya, Pavlus’a ve Petrus’a da ölülere yaşamlarını geri verme gücü bağışladı. Elbette, diriltilen bu kişiler sonunda yine öldüler. Bununla birlikte, Mukaddes Kitaptaki bu kayıtlar ilerde olacaklar hakkında şimdiden bir fikir edinmemizi sağlıyor.

22 İsa Cennette “diriliş ve yaşam” olma rolünü gerçekleştirecek. (Yuhanna 11:25, ) Sayısız insanı diriltip onlara yeryüzündeki Cennette sonsuza dek yaşama olanağı verecek. (Yuhanna 5:28, 29) Ölümün uzun zamandır birbirinden kopardığı sevgili dost ve akrabaların yeniden bir araya gelip  coşkuyla kucaklaşmalarını gözünüzün önüne getirin! Tüm insanlık Yehova’ya geri verme gücünden ötürü şükredecek.

23. Yehova’nın gücünün en büyük kanıtı neydi; bu gelecekle ilgili ümidimiz açısından nasıl bir garantidir?

23 Yehova bu konudaki ümitlerin mutlaka gerçekleşeceğine ilişkin bir garanti veriyor. Gücünün en büyük kanıtı, Oğlu İsa’yı kudretli bir ruhi varlık olarak diriltip gökte Kendisinden sonra gelen ikinci kişi yapmasıdır. İsa’nın diriltildiğine ilişkin yüzlerce görgü tanığı vardı. (I. Korintoslular 15:5, 6) Bu, şüpheciler için bile yeterli bir kanıt olmalıdır. Yehova yaşamı geri verme gücüne sahiptir.

24. Yehova’nın ölüleri dirilteceğine neden güvenebiliriz, her birimiz neyi ümit edebiliriz?

24 Yehova ölülere yaşamlarını geri vermek üzere sadece gereken güce değil, isteğe de sahiptir. Sadık adam Eyub Yehova’nın ölenleri yaşama geri getirmeyi gerçekten özlediğini ilhamla söylemişti. (Eyub 14:15) Geri verme gücünü böyle sevgi dolu şekilde kullanmaya istekli Tanrımıza daha da yaklaşma isteği duymuyor musunuz? Bununla birlikte, dirilmenin Yehova’nın önümüzdeki büyük “iade” işinin sadece bir yönü olduğunu unutmayın. O’na daha da yaklaşırsanız, yeni bir yerde ‘her şeyi yeni’ yaptığını görme ümidini daima besleyebilirsiniz.—Vahiy 21:5.

^ p. 3 “Bütün şeylerin iadesi”, sadık Kral Davud’un bir varisinin tahta geçmesiyle Mesihi Krallık kurulduğunda başladı. Yehova, Davud’a bir varisinin ebediyen saltanat süreceğini vaat etmişti. (Mezmur 89:35-37) Fakat MÖ 607’de Babilliler Yeruşalim’i yıktıktan sonra, Tanrı’nın tahtında artık Davud’un soyundan hiç kimse oturmadı. Yeryüzünde Davud’un varisi olarak doğan İsa, daha sonra uzun zamandır vaat edilen Kral olarak gökteki tahtına oturdu.

^ p. 6 Örneğin Musa, İşaya, Yeremya, Hezekiel, Hoşea, Yoel, Amos, Obadya, Mika ve Tsefanya bu temayı işlemiştir.