İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 4. BÖLÜM

Yehova “Çok Güçlüdür”

Yehova “Çok Güçlüdür”

1, 2. İlya daha önce de ne gibi şaşkınlık veren şeyler görmüştü; ama Horeb Dağı’ndaki mağarada hangi olağanüstü olaylara tanık oldu?

İLYA daha önce de şaşkınlık veren olaylar görmüştü. Gizlenerek yaşadığı sıralarda kargalar kendisine günde iki kez yiyecek getirmişti. Uzun bir kıtlık dönemi boyunca un ve yağ dolu iki kap hiç boşalmamıştı. Duasına cevaben gökten ateş bile düşmüştü. (I. Kırallar 17 ve 18. baplar) Ama böylesi bir olayı daha önce hiç görmemişti.

2 Horeb Dağı’ndaki bir mağaranın ağzında bir köşeye büzülmüş dururken bir dizi olağanüstü olaya tanık oldu. Önce bir yel esti. Kulakları sağır eden bir uğultuyla esmiş olmalı ki, şiddetinden dağlar yarıldı, kayalar parçalandı. Ardından bir deprem oldu. Yerkabuğunun altında sıkışmış muazzam bir enerji açığa çıktı. Sonra yangın başladı. İlya bütün bölgeye hızla yayılan ateşin kavurucu hararetini hissetmiş olmalı!—I. Kırallar 19:8-12.

‘İşte, Yehova geçiyordu’

3. İlya Tanrı’nın hangi niteliğine tanık oldu; biz bu niteliğin kanıtını nerede görebiliriz?

3 İlya’nın tanık olduğu bu farklı olayların ortak bir yanı vardı; tüm bunlar Yehova Tanrı’nın büyük gücünü ortaya koyuyordu. Ancak bizlerin Tanrı’nın bu niteliğe sahip olduğunu anlamak için bir mucizeye tanık olmamız herhalde gerekmez. Bu kolayca görülmektedir. Mukaddes Kitap yaradılışın Yehova’nın “sonsuz gücü ve Tanrılığı”nı kanıtladığını söyler. (Romalılar 1:20, ) Büyük bir fırtınada patlayan gök gürlemelerini, göz kamaştırıcı şimşekleri, gürüldeyerek çağlayan görkemli şelaleleri, yıldızlarla kaplı uçsuz bucaksız gökyüzünü bir düşünün! Tüm bunlar bize Tanrı’nın gücünü göstermiyor mu? Oysa, günümüz dünyasında pek az insan Tanrı’nın gücünün gerçekten farkındadır. Bu güç hakkında doğru görüşe sahip olanların sayısı ise daha da azdır.  Fakat biz, Tanrı’nın bu niteliğini iyi anlarsak, O’na daha da yaklaşmak için birçok nedenin var olduğunu görürüz. Bu bölümde, Yehova’nın eşsiz gücünü ayrıntılarıyla incelemeye başlayacağız.

Yehova’nın Temel Niteliklerinden Biri

4, 5. (a) Yehova’nın ismi ile gücü veya kudreti nasıl bağlantılıdır? (b) Yehova’nın, gücünün simgesi olarak boğayı seçmesi neden yerindedir?

4 Yehova’nın gücü eşsizdir. Kutsal Yazılarda O’nun hakkında “senin gibisi yok, ya RAB; sen büyüksün, adın da büyüktür gücün sayesinde” denmektedir. (Yeremya 10:6, ) Güç veya kudretin Yehova’nın adıyla bağlantılı olduğuna dikkat edin. Gördüğümüz gibi O’nun isminin “O Olmasını Sağlar” anlamına geldiği anlaşılıyor. Yehova’nın istediği her şeyi yaratmasını ve ne isterse o olmasını sağlayan nedir? Öncelikle gücü. Evet, Yehova’nın iradesini yerine getirmesini sağlayan gücü sınırsızdır. Bu kudret O’nun temel niteliklerinden biridir.

5 Yehova, gücünün boyutlarını başka türlü asla kavrayamayacağımızdan, bize bu konuda yardımcı olmak üzere benzetmeler kullanır. Daha önce gördüğümüz gibi, gücü için seçtiği simge boğadır. (Hezekiel 1:4-10) Bu çok yerinde bir seçimdir; çünkü evcil boğalar bile iri ve güçlü yaratıklardır. Mukaddes Kitap devirlerinde, Filistin yöresindeki insanların bundan daha kuvvetli bir canlıya rastlamaları pek mümkün değildi. Ancak onlar çok daha korkunç bir boğa türünün varlığından haberdardılar; bu, artık nesli tükenmiş olan bir yaban sığırıdır (Bos primigenius). (Eyub 39:9-12) Roma İmparatoru Julius Caesar bir keresinde bu boğaların hemen hemen fil büyüklüğünde olduğunu söylemişti. “Güçlerinin ve hızlarının muazzam” olduğunu yazmıştı. Düşünün, böyle bir yaratık karşısında kendinizi ne kadar ufak ve zayıf hissederdiniz!

6. Neden yalnızca Yehova ‘Mutlak Güce Sahip’ olarak nitelenir?

 6 Benzer şekilde, insan, güç Tanrısı Yehova’yla karşılaştırıldığında zayıf ve güçsüzdür. Yehova’nın gözünde en kuvvetli milletler bile terazideki ince toz gibidir. (İşaya 40:15) Tüm yaratıkların tersine, Yehova’da sınırsız güç vardır, bu nedenle yalnızca O ‘Mutlak Güce Sahip’ olarak nitelenir. * (Vahiy 15:3) Yehova ‘üstün güce’ ve ‘sınırsız dinamik enerjiye’ sahiptir. (İşaya 40:26) Bitmez tükenmez güç kaynağıdır. Enerji almak için hiçbir dış kaynağa bağımlı değildir, çünkü “güç Tanrı’nındır.” (Mezmur 62:11, ) Acaba Yehova gücünü hangi yollarla ortaya koyar?

Yehova Gücünü Nasıl Ortaya Koyar?

7. Yehova’nın mukaddes ruhu nedir; Mukaddes Kitapta kullanılan özgün sözcükler neyi akla getirir?

7 Yehova mukaddes ruhun sonsuz kaynağıdır. Bu ruh, Tanrı’nın iş gören gücüdür. Tekvin 1:2’nin, çağdaş bir çevirisinde ondan Tanrı’nın ‘etkin kuvveti’ olarak söz edilir. “Ruh” olarak çevrilen özgün İbranice ve Yunanca sözcükler, başka bağlamlarda “rüzgâr”, “soluk” ve “esinti” olarak tercüme edilebilir. Sözlükbilimcilere göre, özgün İbranice ve Yunanca sözcükler etkin, görünmez bir kuvveti akla getirir. Tanrı’nın ruhu rüzgâr gibi gözle görülmüyorsa da, etkileri kesinlikle görülmektedir.

8. Mukaddes Kitapta Tanrı’nın ruhu için ne gibi mecazi ifadeler kullanılır?

8 Tanrı’nın mukaddes ruhunun kullanım alanı sınırsızdır. Yehova, neyi amaçlarsa, onu yerine getirmek üzere ruhunu kullanabilir. Bu nedenle, Mukaddes Kitapta Tanrı’nın ruhu mecazi anlamda “parmak”, “kudretli el” ve “uzanmış kol” olarak adlandırılmaktadır. (Luka 11:20; Tesniye 5:15; Mezmur 8:3) Tıpkı bir insan, ellerini farklı düzeyde güç ve  ustalık isteyen işler yapmakta kullanabildiği gibi, Tanrı da mukaddes ruhunu, sonsuz küçüklükteki atomu yaratmak, Kızıldeniz’i yarmak ya da birinci yüzyıldaki İsa’nın takipçilerine yabancı diller konuşma yetisi vermek gibi, amaçladığı herhangi bir işi gerçekleştirirken kullanabilir.

9. Yehova’nın yönetme gücü ne boyuttadır?

9 Yehova’nın gücünü ortaya koyma yollarından biri de Evrenin Egemeni sıfatıyla sahip olduğu yetkidir. Yetkiniz altında, emrinizi yerine getirmeye can atan, zeki, yetenekli milyonlarca kişi olduğunu gözünüzde canlandırabilir misiniz? Yehova böyle bir yönetme gücünü elinde bulundurur. Hizmetindeki insanlar Kutsal Yazılarda sık sık bir orduya benzetilir. (Mezmur 68:11; 110:3) Yine de, meleklerle karşılaştırılınca insanlar zayıf yaratıklardır. Düşünün, Asur ordusu Tanrı’nın kavmine saldırdığında, yalnızca bir melek bir gecede bu ordunun 185.000 askerini öldürmüştü. (II. Kırallar 19:35) Tanrı’nın meleklerinin “kudreti zorlu”dur.—Mezmur 103:19, 20.

10. (a) Mutlak Güce Sahip Olan neden orduların Yehovası diye adlandırılır? (b) Yehova’nın yarattığı tüm varlıklar arasında en kudretlisi kimdir?

10 Meleklerin toplam sayısı ne kadar olabilir? Daniel peygamber gökle ilgili bir rüyette, Yehova’nın tahtının önünde 100 milyonu aşkın ruhi yaratığın bulunduğunu görmüştü, ama meleklerin tümünü gördüğüne ilişkin hiçbir belirti yoktur. (Daniel 7:10) Öyleyse, yüz milyonlarca melek olabilir. Tanrı bu nedenle orduların Yehovası diye adlandırılmaktadır. Bu unvan O’nun, güçlü meleklerden oluşan örgütlü devasa bir ordunun Komutanı sıfatıyla sahip olduğu kudretli konumu betimler. O, “bütün yaratılışın ilk doğanı” olan sevgili Oğlunu bu ruhi yaratıkların üzerinde sorumlu konuma getirmiştir. (Koloseliler 1:15, ) Tüm meleklerin, serafların, kerubilerin başında bulunan Başmelek İsa, Yehova’nın tüm yaratıklarının en kudretlisidir.

11, 12. (a) Tanrı’nın Sözü ne bakımlardan “etkilidir”? (b) İsa, Yehova’nın gücünün sınırsız olduğunu nasıl doğruladı?

 11 Yehova başka bir yolla da gücünü ortaya koyar. “Tanrı’nın sözü diri ve etkilidir.” (İbraniler 4:12, ) ‘Tanrı’nın Sözünün’, ne olağanüstü bir güce sahip olduğunun farkında mısınız? Mukaddes Kitapta korunan ruhla ilham edilmiş bu mesaj bizi kuvvetlendirip imanımızı pekiştirerek yaşamımızda köklü değişiklikler yapmamıza yardımcı olabilir. Resul Pavlus iman kardeşlerini, ahlaksızlığa batmış bir yaşam sürdürenlere karşı uyardıktan sonra “bazılarınız böyle idiniz” dedi. (I. Korintoslular 6:9-11) Evet, “Tanrı’nın sözü” etkisini, gücünü göstermiş ve onların değişip farklı kişiler olmalarına yardımcı olmuştur.

12 Yehova’nın gücü öylesine muazzamdır ve gücünü ortaya koyma tarzı öylesine etkilidir ki, hiçbir engel O’nu durduramaz. İsa, “Allah indinde her şey mümkündür” demişti. (Matta 19:26) Acaba Yehova gücünü hangi amaç doğrultusunda kullanır?

Bir Amaç Doğrultusunda Kullanılan Güç

13, 14. (a) Yehova’nın kişiliksiz bir güç kaynağı olmadığını neden söyleyebiliriz? (b) Yehova gücünü ne şekillerde kullanır?

13 Yehova’nın ruhu her fiziksel kuvvetten çok daha büyüktür ve Yehova kişiliği olmayan bir kuvvet, sadece bir güç kaynağı değildir. Gücünün denetimi tamamen Kendi elinde olan kişilikli bir Tanrı’dır. Acaba O’nu gücünü kullanmaya yönelten nedir?

14 İleride göreceğimiz gibi, Tanrı gücünü yaratmak, yıkmak, korumak, geri vermek, kısacası kusursuz amacına uygun olanı yapmak üzere kullanır. (İşaya 46:10) Bazı durumlarda standartlarının ve kişiliğinin önemli yönlerini ortaya koymak üzere gücünü gösterir. Gücünü öncelikle, iradesini gerçekleştirme doğrultusunda kullanır. O, egemenlik hakkını doğrulayıp kutsal isminin Mesihi Krallık aracılığıyla kutsanmasını sağlayarak iradesini gerçekleştirecektir. Bu amacı hiçbir şey engelleyemez.

15. Yehova gücünü kullarıyla bağlantılı hangi amaçla kullanır; İlya’nın olayında bu nasıl görüldü?

 15 Yehova bize ferden yarar sağlamak üzere de gücünü kullanır. II. Tarihler 16:9’da ne dendiğine dikkat edin: “RABBİN gözleri, yürekleri kendisi ile bütün olanlar uğrunda kuvvetli olduğunu göstermek için bütün yeryüzünde fırlanır.” Bölümün başında sözü geçen İlya’nın tecrübesi bu konuda bir örnektir. Yehova neden ona gücünü hayranlık uyandıran bir biçimde gösterdi? Çünkü kötü kraliçe İzebel İlya’yı öldürtmeye ant içmişti. Peygamber canını kurtarmak için kaçıyordu. Kendini yalnız hissettiğinden korkuyor, tüm emeğinin boşuna olduğu duygusuna kapıldığından cesaretini yitiriyordu. Yehova bunalım içindeki bu adamı rahatlatmak için ona Kendi gücünü canlı bir şekilde anımsattı. Yel, deprem ve ateş, İlya’ya evrendeki en güçlü Varlığın orada kendisiyle beraber olduğunu gösterdi. Mutlak Güce Sahip Tanrı onun yanında olduktan sonra İzebel’den korkmasına ne gerek vardı?—I. Kırallar 19:1-12. *

16. Yehova’nın büyük gücünü düşündüğümüzde neden rahatlayabiliriz?

16 Mucize yapma dönemi artık geçtiyse de Yehova, İlya’nın günlerinden beri değişmedi. (I. Korintoslular 13:8) Eskiden olduğu gibi bugün de gücünü Kendisini sevenler uğrunda kullanmaya hazırdır. Yücelerdeki ruh diyarında bulunduğu doğruysa da, bizden uzak değildir. Kudreti sınırsız olduğundan, uzaklık O’nun için bir engel sayılmaz. Tersine “RAB kendisini çağıranların hepsine yakındır.” (Mezmur 145:18) Bir zamanlar, Daniel peygamber Yehova’yı yardıma çağırmak için ettiği duayı daha bitirmeden bir melek ona görünmüştü. (Daniel 9:20-23) Hiçbir engel Yehova’yı sevdiği kişilere yardım edip onları kuvvetlendirmekten alıkoyamaz.—Mezmur 118:6.

 Tanrı’nın Gücü O’nu Yaklaşılmaz Kılar mı?

17. Yehova’nın gücü bizde ne bakımdan korku yaratır; ama ne tür bir korku yaratmaz?

17 Tanrı’nın gücü O’ndan korkmamıza neden olmalı mı? Buna hem evet hem de hayır demeliyiz. Evet diyoruz, çünkü bu nitelik, önceki bölümde gördüğümüz gibi Tanrı korkusuna, derin bir hayranlık ve saygıya sahip olmamız için sağlam bir temel oluşturur. Mukaddes Kitap bize böyle bir korkunun “hikmetin başlangıcı” olduğunu söyler. (Mezmur 111:10) Ne var ki, aynı soruya hayır da diyoruz, çünkü Tanrı’nın gücü O’nunla ilgili marazi bir korkuya kapılmamız ya da O’na yaklaşmaktan çekinmemiz için bir neden değildir.

18. (a) Birçok kişi iktidardakilere neden güvenmez? (b) Gücünün Yehova’yı yozlaştırmadığını nereden biliyoruz?

18 “Her iktidar yozlaşma eğilimi taşır, mutlak iktidarın yozlaşması ise kaçınılmazdır.” Bu bildiriyi 1887’de İngiliz tarihçi Lord Acton kaleme almıştı. Acton’ın bu sözü, belki birçok insan tarafından inkâr edilemez bir gerçek olarak görüldüğünden sık sık tekrarlanmaktadır. Tarihin defalarca doğruladığı gibi, kusurlu insanlar güçlerini genelde kötüye kullanırlar. (Vaiz 4:1; 8:9) Bu nedenle, birçok kişi iktidardakilere güvenmeyerek onlardan uzaklaşır. Yehova ise mutlak güce sahiptir. Gücü O’nu herhangi bir şekilde yozlaştırır mı? Kesinlikle hayır! Görmüş olduğumuz gibi, O kutsaldır ve kesinlikle yozlaşmaz. Bu yoz dünyada iktidarı ellerinde tutan kadın ve erkeklere hiç benzemez. Gücünü asla kötüye kullanmadı ve kullanmayacaktır.

19, 20. (a) Yehova her zaman gücünü başka hangi niteliklerine uygun tarzda gösterir; bu neden güven perçinler? (b) Yehova’nın özdenetimini nasıl örnekleyebilirsiniz; bu size neden çekici gelir?

19 Gücün Yehova’nın tek niteliği olmadığını anımsayın. O’nun adalet, hikmet ve sevgi niteliklerini daha incelemedik. Bununla birlikte, Yehova’nın niteliklerini, her olayda sadece birini yansıtıyormuş gibi, katı ve mekanik tarzda gösterdiğini sanmayalım. Tam tersine, sonraki bölümlerde göreceğimiz gibi, Yehova gücünü her zaman adaletine, hikmetine  ve sevgisine uygun tarzda gösterir. Ayrıca Tanrı’nın sahip olduğu başka bir niteliği de düşünmek gerekir. Dünyanın yöneticilerinde pek rastlanmayan bu özellik, özdenetimdir.

20 Gözünüzü korkutacak kadar iri yarı, güçlü bir adamla karşılaştığınızı varsayın. Ama aslında o gücünü özellikle zayıf ve savunmasız kimselere yardım edip onları korumak üzere kullanmaya hazır ve istekli olduğundan, zamanla gözünüze yumuşak ve nazik biri olarak görünmeye başlıyor. Gücünü asla kötüye kullanmıyor. Sonra onun iftiraya uğrayarak nedensizce karalandığını görüyorsunuz, yine de tutumunu hiç değiştirmeden sükûnetini, ağırbaşlılığını ve hatta nezaketini korumaya devam ediyor. ‘Bu adamdaki güç bende olsaydı aynı yumuşaklığı ve özdenetimi gösterebilir miydim’ diye kendinize soruyorsunuz. Böyle birini tanıdıkça, ona yakınlık hissetmeye başlamaz mıydınız? Mutlak Güce Sahip Yehova’ya yaklaşmak için ise çok daha fazla nedene sahibiz. Bu bölümün başlığının alındığı cümlenin tamamı şöyledir: “RAB tez öfkelenmez ve çok güçlüdür.” (Nahum 1:3, ) “Tez öfkelenmez” sözünü bir düşünün: Yehova insanlara, hatta kötülere karşı bile hemen güç kullanmaz. Yumuşak huylu ve naziktir. Kışkırtıcı davranışlar karşısında dahi ‘tez öfkelenmeyen’ Biri olduğunu göstermiştir.—Mezmur 78:37-41.

21. Yehova neden insanları Kendi isteklerini yapmaya zorlamaz; bundan O’nun hakkında ne öğreniriz?

 21 Yehova’nın özdenetimini şimdi başka bir açıdan ele alalım. Siz sınırsız güce sahip olsaydınız, bazen insanlara istediğinizi yaptırma arzusuna kapılır mıydınız? Yehova mutlak güce sahip olduğu halde, kimseye Kendisine hizmet etmesi için baskı yapmaz. Tanrı’ya hizmet sonsuz yaşam elde etmenin tek yolu ise de, Yehova bizi bu hizmete zorlamaz. Bunun yerine, her bireyi nazikçe seçme özgürlüğü vererek onurlandırır. Kötüyü seçmenin sonuçları hakkında uyarıda bulunurken iyiyi seçmenin getireceği yararları da anlatır. Ama seçimi bize bırakır. (Tesniye 30:19, 20) Yehova olağanüstü gücüne karşı duyulan marazi bir korkudan dolayı ya da baskı sonucu yapılan hizmetle hiçbir şekilde ilgilenmez. Kendisine sevgiden dolayı istekle hizmet edecek kişileri arar.—II. Korintoslular 9:7.

22, 23. (a) Yehova’nın başkalarına yetki vermekten zevk aldığını gösteren nedir? (b) Gelecek bölümde neyin üzerinde duracağız?

22 Şimdi Mutlak Güce Sahip Tanrı karşısında dehşete kapılmamıza gerek olmadığına ilişkin sonuncu nedene bakalım. İktidardaki insanlar güçlerini başkalarıyla paylaşmaktan korkarlar. Oysa Yehova Kendisine vefayla tapınanlara yetki vermekten zevk alır. Oğlu da dahil olmak üzere, onlara önemli ölçüde yetkiler vermiştir. (Matta 28:18) Hizmetçilerini başka bir şekilde de yetkilendirir. Mukaddes Kitap şöyle diyor: “Ya RAB, büyüklük, güç, yücelik, zafer ve görkem senindir. Gökte ve yerde olan her şey senindir. . . . . Güç ve yetki senin elindedir. Birini yükseltmek ve güçlendirmek senin elindedir.”—I. Tarihler 29:11, 12, .

23 Evet, Yehova size memnuniyetle kuvvet verecek. O, Kendisine hizmet etmek isteyenlere ‘üstün bir güç’ verir. (II. Korintoslular 4:7, ) Gücünü böyle iyilik ve yüksek stardartlar doğrultusunda kullanan etkin bir Tanrı’ya yakınlık duymuyor musunuz? Gelecek bölümde, Yehova’nın gücünü yaratma eyleminde nasıl kullandığı üzerinde duracağız.

^ p. 6 “Her Şeye Kâdir” ya da ‘Mutlak Güce Sahip’ olarak tercüme edilen Yunanca sözcük aslında Evrenin ‘Mutlak Hükümdarı, Tüm Gücü Elinde Bulunduran’ anlamına gelir.

^ p. 15 Mukaddes Kitap ‘Yehova’nın yel, zelzele ve ateşin içinde’ olmadığını söyler. Mitolojik doğa tanrılarına inananların tam tersine, Yehova’nın hizmetçileri O’nu doğa kuvvetlerinin içinde aramazlar. O Kendi yarattığı bir şeyin içine sığamayacak kadar büyüktür.—I. Kırallar 8:27.