İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 2. BÖLÜM

‘Tanrı’ya Gerçekten Yaklaşabilir’ misiniz?

‘Tanrı’ya Gerçekten Yaklaşabilir’ misiniz?

1, 2. (a) Birçok kimse hangi fikri gerçekdışı bulabilir; oysa Mukaddes Kitap bize kesin bir dille ne söyler? (b) İbrahim hangi yakın ilişkiye kabul edilmişti; neden?

GÖĞÜN ve yerin Yaratıcısı sizin hakkınızda “Bu benim dostum” deseydi ne hissederdiniz? Birçok kimse bu fikri gerçekdışı bulabilir. Gerçekten de, şu küçücük insanoğlunun Yehova Tanrı’yla dostluk kurması nasıl mümkün olabilir? Oysa Mukaddes Kitap bize Tanrı’ya gerçekten yaklaşabileceğimizi kesin bir dille söyler.

2 Eski bir ata olan İbrahim’in Tanrı’yla arasında böyle bir yakınlık vardı. Yehova bu atadan “dostum” diye söz etmişti. (İşaya 41:9) Evet, Yehova İbrahim’i yakın bir dost saymıştı. İbrahim bu yakın ilişkiye ‘Yehova’ya imanı’ nedeniyle kabul edilmişti. (Yakub 2:23) Yehova bugün de Kendisine sevgiden ötürü hizmet edenlere ‘bağlanmak’ için fırsat kollar. (Tesniye [Yasanın Tekrarı] 10:15, ) Sözü bize, “Allaha yaklaşın, ve size yaklaşacaktır” teşvikinde bulunur. (Yakub 4:8) Bu sözlerde hem bir çağrı, hem de bir vaat buluruz.

3. Yehova bize hangi çağrıda bulunur; bu hangi vaatle bağlantılıdır?

3 Yehova bize Kendisine yaklaşmamız için çağrıda bulunur. Bizi dostu olarak kabul etmeye hem hazır, hem de isteklidir. Ayrıca, Kendisine yaklaşmak üzere adım atarsak, aynı şekilde karşılık vereceğini de vaat eder. O da bize yaklaşacaktır. Böylece Yehova’yla gerçekten değerli bir ilişki, ‘sırrını bizimle paylaşacağı’ kadar yakın bir dostluk kurabiliriz. *  (Mezmur 25:14) Bir kişi ‘sırrını’ ancak yakın dostuyla paylaşır.

4. Yakın bir dostu nasıl tanımlarsınız; Yehova böyle bir dost olduğunu Kendisine yaklaşanlara ne şekilde gösterir?

4 Güvenebildiğiniz yakın bir dostunuz var mı? Böyle bir dost sizinle candan ilgilenen biridir. Vefasını kanıtlamış olduğundan ona güvenirsiniz. Sevinciniz, onunla paylaştığınızda daha da artar. Anlattıklarınızı duygudaşlık göstererek dinlediğinden kederinizi hafifletir. Kimse sizi anlamıyor gibi görünse bile o sizi anlar. Benzer şekilde, Tanrı’yla yakınlaşırsanız, size gerçekten değer veren, sizinle candan ilgilenen ve sizi tam olarak anlayan özel bir Dosta sahip olacaksınız. (Mezmur 103:14; I. Petrus 5:7) Vefalı kimselere vefa gösterdiğini bildiğinizden, O’na içinizi dökebilirsiniz. (Mezmur 18:25) Ne var ki, Tanrı’yla bu ayrıcalıklı yakın dostluğu ancak O buna fırsat verdiği için kurabiliriz.

Yolu Yehova Açtı

5. Yehova Kendisine yaklaşmamızı mümkün kılmak için ne yaptı?

5 Bize kalsaydı, günahkâr varlıklar olarak Tanrı’ya asla yaklaşamazdık. (Mezmur 5:4) Pavlus’un yazdığı gibi, “Allah bize olan kendi sevgisini bununla ispat ediyor ki, biz henüz günahkârlar iken, Mesih bizim için öldü.” (Romalılar 5:8) Evet, Yehova İsa’nın ‘birçokları için canını fidye vermesi’ amacıyla bir düzenleme yaptı. (Matta 20:28) Bu fidyeye imanımız Tanrı’ya yaklaşmamızı mümkün kılar. ‘Önce Tanrı bizi sevdiğinden’ Kendisiyle dostluk kurabilmemiz için temeli O attı.—I. Yuhanna 4:19.

6, 7. (a) Yehova’nın esrarengiz, anlaşılmaz bir Tanrı olmadığını nereden biliyoruz? (b) Yehova Kendisini hangi yollarla tanıttı?

6 Yehova başka bir adım daha attı: Kendisini bize tanıttı. Dostların birbirlerini çok iyi tanıyarak, niteliklerine ve kişiliklerine değer vermeleri aralarındaki yakınlığın  temelidir. Şu halde, Yehova esrarengiz, anlaşılmaz bir Tanrı olsaydı, O’na asla yaklaşamazdık. Oysa O Kendisini gizlemeyip tersine tanımamızı ister. (İşaya 45:19) Ayrıca, O’nun Kendisi hakkında açıkladığı gerçekleri herkes, hatta dünyanın aşağı gördüğü insanlar bile öğrenebilir.—Matta 11:25.

Yehova Kendisini hem yarattıkları hem de yazılı Sözü aracılığıyla tanıttı

7 Yehova Kendisini bize nasıl tanıttı? Yarattıkları, kişiliğinin belirli yönlerini, kudretinin büyüklüğünü, hikmetinin derinliğini, sevgisinin çokluğunu ortaya koyar. (Romalılar 1:20) Yehova insanlara Kendisini sadece yarattıklarıyla tanıtmadı. İletişim kurmakta eşsiz olduğundan, Sözü olan Mukaddes Kitapta Kendisini yazılı olarak da tanıttı.

Yehova’nın ‘Cana Yakın’ Olduğunu Görün

8. Mukaddes Kitabın Yehova’nın bize duyduğu sevginin bir kanıtı olduğu neden söylenebilir?

8 Mukaddes Kitap Yehova’nın bize duyduğu sevginin bir kanıtıdır. Bu kitapta Kendisini kavrayabileceğimiz ifadelerle tanıtır. Böylece, bizi sevmesinin ötesinde, bizim de Kendisini tanıyıp sevmemizi istediğini gösterir. Bu değerli kitaptan okuduklarımız, Yehova’nın cana yakın olduğunu görmemizi sağlayıp bizde O’na yaklaşma isteği uyandırır. (Mezmur 90:17) Şimdi Yehova’nın, Sözünde içimizi ısıtan hangi yollarla Kendisini tanıttığını inceleyelim.

9. Mukaddes Kitapta Tanrı’nın niteliklerini tanıtan açık bildirilerden bazıları nelerdir?

9 Kutsal Yazılarda Tanrı’nın niteliklerini tanıtan birçok açık bildiri vardır. Bazı örneklere bakalım. “RAB hakkı sever.” (Mezmur 37:28) “Gücü yücedir.” (Eyub 37:23, ) ‘‘Ben vefalıyım’, Yehova diyor.’ (Yeremya 3:12) “Yürekten hikmetli . . . . olan odur.” (Eyub 9:4) “Çok acıyan ve lûtfeden, geç öfkelenen ve inayeti ve hakikati çok olan” bir Tanrı’dır. (Çıkış 34:6) ‘Ya Rab, iyisin, ve bağışlayan sensin.’ (Mezmur 86:5) Ve önceki bölümde de söz  edildiği gibi, bir niteliği diğerlerinden çok daha ağır basar: ‘Tanrı sevgidir.’ (I. Yuhanna 4:8) O’nu cana yakın kılan nitelikler üzerinde düşündüğünüzde, bu eşsiz Tanrı sizi cezbetmez mi?

Mukaddes Kitap Yehova’ya yaklaşmamıza olanak sağlar

10, 11. (a) Yehova Sözünde kişiliğini daha net anlamamız için neler verir? (b) Mukaddes Kitaptaki hangi örnek Tanrı’nın etkin gücünü gözümüzde canlandırmamıza yardımcı olur?

10 Yehova sevgisinden ötürü, Sözünde bize hangi niteliklere sahip olduğunu söylemekten başka, bu nitelikleri nasıl gösterdiğine ilişkin somut örnekler de verir. Bu kayıtlar zihnimizde, O’nun kişiliğinin değişik yönlerini daha net algılamamızı sağlayan canlı resimler oluşturarak bizi O’na yaklaştırır. Bir örnek ele alalım.

11 Tanrı’nın İsrailoğullarını Kızıldeniz’den geçirerek nasıl kurtardığını ve sonra 40 yıl boyunca çölde onlara nasıl özenle baktığını okumak, yalnızca ‘üstün güce’ sahip olduğunu okumaktan çok farklıdır. (İşaya 40:26, ) Kızıldeniz olayını okuduğunuzda suların kabararak yarılışını gözünüzde canlandırabilirsiniz. Hareketsiz duran suların oluşturduğu devasa duvarların arasındaki kuru deniz yatağından yürüyerek ilerleyen bir milleti –muhtemelen toplam 3.000.000 kişiyi– gözünüzün önüne getirebilirsiniz. (Çıkış 14:21; 15:8) Tanrı’nın onları çölde özenle koruyuşunu; kayadan fışkıran suyu, yerde beliren beyaz tohumu andıran yiyeceği zihninizde canlandırabilirsiniz. (Çıkış 16:31; Sayılar 20:11) Yehova bu olaylarda sadece sahip olduğu kudreti değil, onu kavmi uğrunda nasıl  kullandığını da gösterdi. Dualarımızın ‘bize sığınacak yer ve kuvvet, sıkıntıda hemen hazır bir yardım’ olan güçlü bir Tanrı’ya ulaştığını bilmek güvenimizi perçinlemez mi?—Mezmur 46:1.

12. Yehova anlayabileceğimiz terimler kullanarak Kendisini ‘görmemize’ nasıl yardım eder?

12 Yehova ruhi bir varlık olduğundan Kendisini tanımamıza yardım etmek üzere daha da fazlasını yaptı. Görme gücümüz ancak gözle algılanabilenlerle sınırlı olduğundan, biz insanlar ruh diyarını göremeyiz. Tanrı’nın bize Kendisini ruhsal terimlerle açıklaması, doğuştan kör birine gözünüzün rengini ya da çilleriniz gibi ayrıntıları anlatmanıza benzer. Yehova böyle yapmaktansa, bize lütfedip anlayabileceğimiz terimler kullanarak Kendisini ‘görmemize’ –algılamamıza– yardım eder. Bazen Kendisini bildiğimiz varlıklara benzeterek mecazlar, benzetmeler kullanır. Hatta Kendisini belirli insansal özelliklere sahip Biri olarak bile tanımlar. *

13. İşaya 40:11 neyi betimler; bu sizi nasıl etkiler?

13 Yehova hakkında İşaya 40:11’de bulunan şu betimlemeye dikkat edin: “Sürüsünü çoban gibi güdecek, kolu ile kuzuları toplıyacak, ve bağrında taşıyacak, ve emzikli olanları yavaş güdecek.” Yehova burada kuzularını kaldırıp ‘kolları’ arasına alan bir çobana benzetiliyor. Bu, Tanrı’nın, Kendisine hizmet edenleri, hatta aralarındaki en savunmasız kişileri bile koruyup destekleme gücünü betimler. Vefalı kalırsak bizi asla yüzüstü bırakmayacağından, O’nun güçlü kolları arasında kendimizi güvenlikte hissedebiliriz. (Romalılar 8:38, 39) Büyük Çobanın kuzularını  “bağrında” taşıması, çobanların bazen yeni doğan kuzularını dökümlü giysilerinin kıvrımları içinde taşımalarına değinen bir ifadedir. Şu halde, Yehova’nın bizi bağrına basıp bizimle şefkatle ilgilendiğinden eminiz. O’na yaklaşmak istememiz gayet doğaldır.

‘Oğul O’nu Tanıtmak İster’

14. Yehova’nın Kendisini en iyi, İsa aracılığıyla tanıttığı neden söylenebilir?

14 Yehova Sözünde Kendisini yakından tanımamızı sağlayan düşünce ve duygularını en etkili şekilde sevgili Oğlu İsa aracılığıyla açıkladı; hiç kimse O’nun kişiliğini İsa kadar iyi yansıtamazdı. Her şeyden önce, bu ilk Oğul diğer ruhi varlıklar ve fiziksel evren yaratılmadan önce Babasının yanında bulunuyordu. (Koloseliler 1:15) İsa Yehova’yı yakından tanıyordu. Bu nedenle şunları diyebildi: “Oğul’un kim olduğunu Baba’dan başka kimse bilmez. Baba’nın kim olduğunu da Oğul’dan ve Oğul’un O’nu tanıtmak istediği kişilerden başkası bilmez.”  (Luka 10:22, ) İsa bir insan olarak yeryüzünde bulunurken, iki önemli yolla Babasını tanıttı.

15, 16. İsa hangi iki yolla Babasını tanıttı?

15 Birincisi, İsa’nın öğretileri Babasını tanımamıza yardımcı olur. İsa Yehova’yı yüreğimizi etkileyen ifadelerle tanımladı. Örneğin, Yehova’nın tövbe eden günahkârları merhametle geri kabul ettiğini anlatmak üzere, O’nu geri dönen müsrif oğlunu görünce çok etkilenerek koşup boynuna sarılan ve onu şefkatle öpen bağışlayıcı bir babaya benzetti. (Luka 15:11-24) Ayrıca, Yehova’yı doğru yürekli insanları sevdiğinden onları Kendisine ‘çeken’ bir Tanrı olarak da tanımladı. (Yuhanna 6:44) Tanrı minik bir serçenin bile ne zaman yere düştüğünü bilir. İsa “korkmayın, siz bir çok serçe kuşlarından daha değerlisiniz” dedi. (Matta 10:29, 31) İnsanlara böyle ilgi gösteren bir Tanrı’nın bizi ‘çektiğini’ söylememek elimizde değil.

16 İkincisi, İsa’nın örneği bize Yehova’nın nasıl Biri olduğunu gösterir. İsa Babasının kişiliğini “beni görmüş olan, Babayı görmüş olur” diyebilecek kadar kusursuz yansıttı. (Yuhanna 14:9) Bu nedenle, İncillerde İsa hakkında yazılanları –yansıttığı duyguları ve insanlara davranış tarzını– okuduğumuzda, bir bakıma Babasını görmüş gibi oluruz. Yehova niteliklerini bize bundan daha açık şekilde tanıtamazdı. Neden mi?

17. Yehova’nın, nasıl Biri olduğunu kavrayabilmemiz için neler yaptığını anlatın.

17 Şöyle örnekleyelim: İyiliğin ne olduğunu açıklamaya çalıştığınızı varsayın. Bunu belki sözlerle tanımlayabilirsiniz. Fakat somut bir iyilik yapan kişiyi göstererek ‘O bir iyilik timsali’ derseniz, “iyilik” sözcüğü daha da anlam kazanır ve kolay anlaşılır. Yehova da nasıl Biri olduğunu kavrayabilmemiz için böyle yaptı. Kendisini hem sözcüklerle tanıttı, hem de Oğlu aracılığıyla canlı bir örnek sağladı.  İsa’da Tanrı’nın nitelikleri etkin biçimde görülmektedir. Aslında, Yehova İsa’yı anlatan İnciller yoluyla ‘İşte Ben böyleyim’ demektedir. Acaba bu ilham edilmiş kayıtlar İsa’yı yeryüzündeyken nasıl biri olarak tanıtır?

18. İsa kudret, adalet ve hikmet niteliklerini nasıl gösterdi?

18 İsa, Tanrı’nın dört ana niteliğini şahane bir şekilde gösterdi. Hastalıklar, açlık, hatta ölüm üzerinde kudrete sahipti. Bununla birlikte, gücünü kötüye kullanan bencil insanların tersine, o mucize yapma kudretini hiçbir zaman kendi yararına ya da başkalarının zararına kullanmadı. (Matta 4:2-4) Adaleti sevdi. Halkı sömüren insafsız tacirleri gördüğünde, yüreği haklı bir öfkeyle doluyordu. (Matta 21:12, 13) Yoksullara ve haksızlığa uğrayanlara davranışlarında ayrım gözetmedi; böyle kimselerin canlarının ‘rahat bulmasına’ yardım etti. (Matta 11:4, 5, 28-30) “Süleyman’dan daha üstün olan” İsa’nın öğretilerinde eşsiz bir hikmet vardı. (Matta 12:42, ) Fakat İsa hiçbir zaman hikmetiyle gösteriş yapmadı. Öğretileri net, basit ve uygulanır olduğundan sözleri sıradan insanların yüreğini etkiledi.

19, 20. (a) İsa nasıl göze çarpan bir sevgi örneğiydi? (b) İsa’nın örneğini okuyup düşündüğümüzde daima neyi aklımızda tutalım?

19 İsa göze çarpan bir sevgi örneğiydi. Hizmeti boyunca sevgiyi, duygudaşlık ve acıma gibi birçok yönleriyle gösterdi. İnsanların çektiği sıkıntıları görüp de onlara acımaması olanaksızdı. Bu konuda duyarsız olmadığını defalarca gösterdi. (Matta 14:14) Hastaları iyileştirip açları doyurmakla birlikte, insanlara acıdığını çok daha önemli bir yolla da gösterdi. Başkalarının insanlığa kalıcı nimetler getirecek olan Tanrı’nın Gökteki Krallığı hakkındaki hakikati öğrenip kabul etmesini ve sevmesini sağladı. (Markos 6:34; Luka 4:43) Daha da önemlisi, insanlar uğrunda canını vermeye gönüllü olarak özverili sevgi gösterdi.—Yuhanna 15:13.

 20 Her yaştan ve kesimden insanın sıcak ve derin duygulara sahip bu sevecen adama yakınlık duyması gayet doğaldı. (Markos 10:13-16) Bununla birlikte, İsa’nın bugün de canlılığını koruyan örneği hakkında yazılanları okuyup onlar üzerinde düşündüğümüzde, bu Oğulda Babasının kişiliğinin net bir yansımasını gördüğümüzü daima aklımızda tutalım.—İbraniler 1:3.

Bize Yardımcı Bir İnceleme Aracı

21, 22. Yehova’yı aramak neleri de kapsar ve bu yayın incelememizde bize yardımcı olabilecek hangi bilgileri içerir?

21 Yehova Kendisini Sözünde böylesine net bir şekilde tanıtarak, O’na yaklaşmamızı istediğini hiçbir şüpheye yer bırakmayacak biçimde gösterir. Bununla birlikte, Kendisiyle iyi bir ilişki kurmaya bizi zorlamaz. Yehova’yı ‘bulunabilirken aramak’ bize kalır. (İşaya 55:6) Yehova’yı aramak, O’nun Mukaddes Kitapta açıklanan nitelik ve davranışlarını öğrenmeyi de kapsar. Elinizdeki bu yayın size böyle bir incelemeyi yaparken yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır.

22 Bu kitabın Yehova’nın dört temel niteliğiyle –kudret, adalet, hikmet ve sevgi– ilgili kısımlara ayrıldığını göreceksiniz.  Her kısım bir niteliğin özetiyle başlar. O kısımdaki birkaç bölümde Yehova’nın bu niteliği çeşitli yönlerden nasıl gösterdiği açıklanır. Her kısımda, İsa’nın bu niteliği nasıl örnek biçimde yansıttığını ve bizim de nasıl yansıtabileceğimizi gösteren birer bölüm bulunur.

23, 24. (a) “Derin Düşünün . . . ” köşesinin özelliğini açıklayın. (b) Derin düşünmek Tanrı’ya daha da yaklaşmamıza nasıl yardımcı olur?

23 Elinizdeki kitapta bu bölümden başlayarak “Derin Düşünün . . . ” başlıklı özel bir köşe de bulunmaktadır. Örnek olarak, 24. sayfadaki köşeye bakabilirsiniz. Ayetler ve sorular bölümün yeniden gözden geçirilmesi amacıyla tasarlanmamıştır. Tersine, onlar konunun diğer önemli yönleri üzerinde etraflıca düşünmenize yardımcı olmak amacıyla yazılmıştır. Bu özel köşeden nasıl etkili şekilde yararlanabilirsiniz? Adı geçen ayetleri açıp dikkatle okuyun. Sonra her ayetin yanındaki soru üzerinde düşünün. Cevapları zihninizde tartın. Belki biraz araştırma da yapabilirsiniz. Kendinize ‘Bu bilgi bana Yehova hakkında ne anlatıyor? Yaşamımı nasıl etkileyebilir? Bunu başkalarına yardım etmek üzere nasıl kullanabilirim?’ gibi bazı ek sorular sorun.

24 Bu şekilde derin düşünmek Yehova’ya yaklaşmamızı kolaylaştırabilir. Neden mi? Mukaddes Kitap derin düşünmekle yürek arasında bağlantı kurar. (Mezmur 19:14) Tanrı hakkında öğrendiklerimizi takdirle düşünürsek, aldığımız bilgi mecazi yüreğimize işleyip düşüncelerimizi etkiler, duygularımızı uyararak sonunda bizi harekete geçirir. Tanrı’ya duyduğumuz sevgi derinleşir ve bu sevgi bizi en iyi dostumuz olarak O’nu memnun etmeye yöneltir. (I. Yuhanna 5:3) Böyle bir ilişki kurabilmek için Yehova’nın niteliklerini ve davranışlarını öğrenmemiz gerekir. Önce, Tanrı’ya yaklaşmayı gerektiren bir nedeni, yani O’nun kişiliğinin bir yönünü –kutsallığını– ele alalım.

^ p. 3 Bu ayette kullanılan İbranice terimin, Egemen Rab Yehova’nın amaçladığı işleri önceden bildirerek kullarına “sırrını” açtığını söyleyen Amos 3:7’de de kullanılması ilginçtir.

^ p. 12 Örneğin, Mukaddes Kitap Tanrı’nın yüzü, gözleri, kulakları, burnu, ağzı, kolları ve ayaklarından söz eder. (Mezmur 18:15; 27:8; 44:3; İşaya 60:13; Matta 4:4; I. Petrus 3:12) Tıpkı Yehova’ya “Kaya” ya da “kalkan” denmesi gibi, bu ifadeler de mecazi olup fiziksel anlamıyla değerlendirilemez.—Tesniye 32:4; Mezmur 84:11.