Yehova’ya Yaklaşın

Tanrı O’na yaklaşmamızı istiyor. Bu kitap bunu nasıl yapabileceğimizi açıklıyor.

Önsöz

Yehova Tanrı’yla hiç kopmayacak bir bağ kurabilirsiniz.

1. BÖLÜM

‘İşte, Bizim Tanrımız!’

Musa Tanrı’nın ismini bildiği halde neden O’na ismini sordu?

2. BÖLÜM

‘Tanrı’ya Gerçekten Yaklaşabilir’ misiniz?

Göklerin ve yerin Yaratıcısı olan Yehova Tanrı bizi davet ediyor ve bir vaatte bulunuyor.

3. BÖLÜM

‘Yehova Kutsal, Kutsal, Kutsaldır’

Kutsal Kitap neden güzellikle kutsallık arasında bağlantı kurar?

4. BÖLÜM

Yehova “Çok Güçlüdür”

Tanrı’nın güçlü olması bizi korkutmalı mı? Hem evet, hem hayır.

5. BÖLÜM

Yaratma Gücü—‘Göğün ve Yerin Yaratıcısı’

Muazzam Güneşten küçük bir kolibri kuşuna kadar, Tanrı’nın yarattığı her şey bize O’nun hakkında önemli şeyler öğretebilir.

6. BÖLÜM

Yok Etme Gücü—Yehova “Cenk Eridir”

Barış Tanrısı nasıl savaşabilir?

7. BÖLÜM

Koruma Gücü—‘Tanrı Bize Sığınacak Yerdir’

Tanrı kullarını iki açıdan korur. Fakat biri diğerinden çok daha önemlidir.

8. BÖLÜM

Geri Verme Gücü—Yehova “Her Şeyi Yeni Yapıyor”

Yehova pak tapınmayı yeniden kurmuştur. Peki gelecekte neler yapacak?

9. BÖLÜM

‘Tanrı’nın Kudreti Mesih’

İsa Mesih’in mucizeleri ve öğretme tarzı Yehova hakkında ne gösterir?

10. BÖLÜM

Gücünüzü Kullanırken “Tanrı’yı Örnek Alın”

Düşündüğünüzden daha güçlü olabilirsiniz. Peki bu gücü nasıl uygun şekilde kullanabilirsiniz?

11. BÖLÜM

‘Bütün Yolları Adalettir’

Tanrı’nın adaleti hangi yönden bizi O’na çeken sıcak bir niteliktir?

12. BÖLÜM

‘Tanrı Adaletsizlik Yapar mı?’

Yehova adaletsizlikten nefret ediyorsa neden dünya adaletsizlikle dolu?

13. BÖLÜM

‘Yehova’nın Kanunu Kusursuzdur’

Bir hukuk sistemi insanı sevgi göstermeye nasıl teşvik edebilir?

14. BÖLÜM

Yehova ‘Birçokları İçin Fidye’ Sağladı

Fidye ilke olarak basitse de, bizi Tanrı’ya yaklaştıracak kadar önemli bir öğretidir.

15. BÖLÜM

İsa Yeryüzüne Adalet Getirir

İsa geçmişte adaleti nasıl yerine getirdi? Bugün nasıl yerine getiriyor? Ve gelecekte bu amaçla neler yapacak?

16. BÖLÜM

Tanrı’nın Yolunda Adaletle Davranmak

İsa neden ‘Başkasını yargılamayı bırakın ki, siz de yargılanmayasınız’ diye uyardı?

17. BÖLÜM

‘Tanrı’nın Hikmetinin Derinliği’

Tanrı’nın hikmeti neden bilgisi ve anlayışından daha üstündür?

18. BÖLÜM

‘Tanrı’nın Sözünde’ Bulunan Hikmet

Tanrı Kutsal Kitabı yazdırırken melekleri kullanmak yerine neden insanları kullandı?

19. BÖLÜM

‘Tanrı’nın Kutsal Bir Sırdaki Hikmeti’

Tanrı’nın bir zamanlar gizlediği fakat artık net olarak açıkladığı kutsal sır nedir?

20. BÖLÜM

Hikmetli Olmakla Birlikte Alçakgönüllü

Evrenin Egemeni alçakgönüllü olduğunu nasıl gösterir?

21. BÖLÜM

Tanrısal Hikmeti İsa’dan Öğreniriz

İsa öğretme tarzıyla, onu tutuklamaya gelen askerlerin onu tutuklamadan geri dönmesine nasıl yol açtı?

22. BÖLÜM

“Yukarıdan Olan Hikmet” Yaşamınızda Etkin mi?

Kutsal Kitap ‘yukarıdan gelen hikmeti’ kazanmak için karşılamamız gereken dört talepten söz eder

23. BÖLÜM

“Önce O Bizi Sevdi”

“Tanrı sevgidir” ifadesi ne anlama gelir?

24. BÖLÜM

Hiçbir Güç Bizi Tanrı’nın Sevgisinden Ayıramaz

Tanrı bizi sever ve bize değer verir.

25. BÖLÜM

Tanrımız Şefkatlidir

Yehova’nın biz insanlarla ilgili duyguları bir annenin bebeğine olan duygularına nasıl benzer?

26. BÖLÜM

“Bağışlayıcı” Tanrı

Eğer Tanrı her şeyi hatırlayabiliyorsa, nasıl günahlarımızı bağışlayıp unutabilir?

27. BÖLÜM

“Onun İyiliği Ne Büyük!”

Yehova’nın iyiliğini nasıl görüyoruz?

28. BÖLÜM

“Yalnız Sen Vefalısın”

Yehova’nın vefası, sadakatinden neden daha üstündür?

29. BÖLÜM

‘Mesih’in Sevgisini Kavramak’

İsa’nın, Yehova’nın sevgisini kusursuz şekilde yansıttığı üç alan nedir?

30. BÖLÜM

“Sevgi Yolunda Yürüyün”

Birinci Korintoslular kitabı sevgi göstermenin 14 yoluna dikkat çeker.

31. BÖLÜM

“Tanrı’ya Yaklaşın, O da Size Yaklaşacaktır”

Kendinize sorabileceğiniz en önemli soru nedir? Bu soruyu nasıl cevaplardınız?