İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Yönetim Kurulundan Mektup

Yönetim Kurulundan Mektup

Sevgili iman kardeşimiz,

Kutsal Kitap birçok sadık erkek ve kadının hayatından söz eder. Bu kişilerin çoğu bizimle aynı sıkıntıları yaşamıştı. Onlar da “bizim gibi, duygulara sahip” insanlardı (Yakup 5:17). Bazıları sorun ve kaygılar altında ezilmişti. Bazıları aile fertleri ya da iman kardeşleri tarafından derinden yaralanmıştı. Bazıları da kendi hataları yüzünden suçluluk duygularıyla mücadele etmişti.

Peki onlar Yehova’yı tamamen terk etti mi? Hayır. Birçoğu mezmur yazarı gibi şöyle dua etti: “Kaybolmuş bir koyun gibi dolanıyorum. Ne olur bu kulunu ara, çünkü emirlerini unutmuyorum” (Mezmur 119:176). Siz de aynı duyguları paylaşıyor musunuz?

Yehova ağıldan uzaklaşan koyunlarını hiçbir zaman unutmaz. Aksine onlara yardım etmeye çalışır ve bunu çoğunlukla iman kardeşleri aracılığıyla yapar. Örneğin Yehova’nın Eyüp’e nasıl yardım ettiğini düşünelim. Eyüp birçok felaketle karşılaştı; ekonomik sorunlar yaşadı, sevdiklerini kaybetti ve ciddi bir sağlık sorunuyla mücadele etti. Ayrıca kendisini teselli etmek için gelmiş kişilerin incitici sözlerine dayandı. Eyüp bir süre yanlış bir düşünüşe kapılmış olsa da Yehova’ya asla sırt çevirmedi (Eyüp 1:22; 2:10). Peki Yehova, Eyüp’ün dengesini tekrar kazanmasına nasıl yardım etti?

Yehova Eyüp’e Elihu adındaki iman kardeşi aracılığıyla yardım etti. Eyüp kaygılarını dile getirdiğinde, Elihu onu dinledi ve sonra konuşmaya başladı. Peki neler söyledi? Onu eleştirdi mi? Onu suçlayarak ya da utandırarak mı Eyüp’ün düşünüşünü değiştirmeye çalıştı? Kendini Eyüp’ten üstün mü gördü? Hayır, bunların hiçbirini yapmadı. Elihu, Tanrı’nın ruhunun etkisiyle şunları söyledi: “Tanrı’nın önünde sen neysen ben de oyum; bana da topraktan şekil verdi.” Sonra da Eyüp’ü şöyle rahatlattı: “Benden yana korkun olmasın, seni yıldırmam, seni ezecek kadar baskı yapmam” (Eyüp 33:6, 7). Elihu Eyüp’ün sıkıntısını artırmaktansa, ona sevgiyle öğüt verdi ve ihtiyacı olan teşviki sağladı.

Biz de bu kitapçığı benzer duygularla hazırladık. Cemaatten uzaklaşmış olan bazı kişileri dinledik, onların yaşadıklarını ve sözlerini dikkatle gözden geçirdik (Özdeyişler 18:13). Daha sonra Kutsal Yazılardan, Yehova’nın geçmişte benzer sıkıntılar yaşamış hizmetçilerine nasıl yardım ettiğiyle ilgili kayıtları dua ederek inceledik. Son olarak Kutsal Yazılardaki kayıtlarla günümüzde yaşanan tecrübeleri birleştirip bu kitapçığı hazırladık. Bu yayını incelemenizi yürekten arzu ediyoruz.

En içten sevgilerimizle,

Yehova’nın Şahitlerinin Yönetim Kurulu