İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 1. BÖLÜM

“Kaybolmuş Olanı Arayacağım”

“Kaybolmuş Olanı Arayacağım”

Koyun ne yapacağını bilmez bir haldeydi. Nasıl olduysa otlanırken diğer koyunlardan uzaklaşmıştı. Artık ne sürüyü ne de çobanı görebiliyordu. Karanlık çökmek üzereydi. Yırtıcı hayvanların dolaştığı vadide kaybolan koyun, savunmasız durumdaydı. Sonunda tanıdık bir ses duydu, bu çobanın sesiydi. Çoban koyuna doğru koştu, eğilip onu kucağına aldı, giysisinin arasına sardı ve eve götürdü.

YEHOVA Kendisini böyle bir çobana benzetir. Sözünde bize şu güvenceyi verir: “Koyunlarımı Ben, Kendim arayacağım ve onlarla ilgileneceğim” (Hezekiel 34:11, 12).

‘Koyunlarımla İlgileneceğim’

Kimler Yehova’nın koyunlarıdır? Yehova’yı seven ve O’na tapınan herkes. Kutsal Kitap şöyle söyler: “O’na tapınalım, huzurunda eğilelim; Yaratıcımız Yehova’nın önünde diz çökelim. Çünkü O bizim Tanrımızdır; O’nun otlağının koyunları, eliyle güttüğü halkıyız” (Mezmur 95:6, 7). Tıpkı çobanın peşinden giden koyunlar gibi Yehova’nın hizmetçileri de çobanlarını izlemeye isteklidir. Ancak onlar kusursuz değildir. Tanrı’nın hizmetçileri zaman zaman “uzaklara dağılmış”, “kaybolmuş” ve “yoldan sapmış koyunlar” gibi olabilirler (Hezekiel 34:12; Matta 15:24; 1. Petrus 2:25). Bir kişi sürüden uzaklaşmış olsa bile, Yehova ondan ümidini kesmez.

 Yehova’yı hâlâ çobanınız olarak görüyor musunuz? Yehova çobanımız olduğunu bugün nasıl gösterir? Bunun üç yolunu ele alalım.

Bizi ruhen besler. Yehova şöyle diyor: “Onları güzel çayırlarda otlatacağım. . . . . Güzel bir yerde yatacaklar . . . . yeşil çayırlarda otlayacaklar” (Hezekiel 34:14). Yehova, her zaman canlandırıcı ruhi gıdayı tam vaktinde sağlar. Sizin de yardım için yakardıktan sonra bir makale, konuşma ya da video aracılığıyla duanıza cevap aldığınız oldu mu? Bu sayede Yehova’nın sizinle kişisel olarak ilgilendiğini yürekten hissetmediniz mi?

Bizi korur ve destekler. Yehova şu vaatte bulunuyor: “Sürüden ayrılanı geri getireceğim, sakatlananın kırığını saracağım ve hasta olanı güçlendireceğim” (Hezekiel 34:16). Yehova zayıf düşen ve kaygılar altında ezilen kişileri güçlendirir. Onları inciten iman kardeşleri bile olsa, iyileşmelerine yardım ederek onların yaralarını sarar. Ayrıca olumsuz duygularla mücadele edenleri ve sürüden ayrılanları geri getirir.

Bizimle yakından ilgilenir. Yehova şöyle diyor: “Dağılıp gittikleri yerlerden onları kurtaracağım. . . . . Kaybolmuş olanı arayacağım” (Hezekiel 34:12, 16). Yehova kaybolmuş bir koyunu ümitsiz vaka olarak görmez. Koyunlarından biri kaybolduğunda fark eder, onu arar ve bulduğunda mutlu olur (Matta 18:12-14). Gerçek hizmetçilerine “Benim koyunlarım, otlağımın koyunlarısınız” der (Hezekiel 34:31). Siz de bu koyunlardan birisiniz.

Yehova kaybolmuş bir koyunu ümitsiz vaka olarak görmez. Onu bulduğunda mutlu olur

“Eski Günlerimizi Geri Getir”

Yehova neden sizi arıyor ve Kendisine dönmeye davet ediyor? Çünkü O mutlu olmanızı istiyor. Yehova koyunlarının üzerine ‘bereket yağdıracağına’ söz veriyor (İşaya 44:3). Bu boş bir vaat değildir. Siz de bunu bizzat yaşayarak görmüş olmalısınız.

Yehova’yı tanımaya başladığınızda yaşadıklarınızı hatırlayın. Örneğin gelecekte yeryüzünde kurulacak cennet ve ölülerin durumu hakkındaki heyecan verici hakikatleri ilk öğrendiğinizde neler hissettiniz? Çevre ve bölge ibadetlerinde iman kardeşlerinizle birlikte olmanın ne kadar canlandırıcı olduğunu hatırlıyor musunuz? İyi haberi insanlarla paylaştığınız zamanlar samimi ilgi gösteren biriyle karşılaşmak size sevinç vermiyor muydu?

Bu duyguları tekrar yaşayabilirsiniz. Tanrı’nın eskiden yaşamış bazı hizmetçileri şöyle dua etmişti: “Bizi yine Kendine döndür ey Yehova, biz dönmeye hazırız. Eski günlerimizi geri getir” (Ağıtlar 5:21). Yehova bu duayı cevapladı ve halkı tekrar sevinç içinde O’na hizmet etmeye başladı (Nehemya 8:17). Yehova aynısını sizin için de yapacak.

Elbette Yehova’ya dönerken bazı zorluklar yaşayabilirsiniz. Şimdi bu zorluklardan bazılarını ve bunların nasıl üstesinden gelebileceğinizi ele alalım.