İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 7. BÖLÜM

İbadetlerimizde Neler Yapılır?

İbadetlerimizde Neler Yapılır?

Yeni Zelanda

Japonya

Uganda

Litvanya

İsa’nın ilk takipçilerinin ibadetlerinde ilahi söylenir, dua edilir ve Kutsal Yazılardan kısımlar okunup üzerinde konuşulurdu. Herhangi bir ayinleri yoktu (1. Korintoslular 14:26). Biz de ibadetlerimizde benzer şeyler yapıyoruz.

Kutsal Kitaba dayanan yararlı bilgiler verilir. Her cemaat hafta sonu yaptığı ibadette 30 dakikalık Kutsal Kitaba dayalı bir konuşma dinler. Konuşmada Kutsal Kitabın hayatımızdaki etkisi ve yaşadığımız dönemle ilgili söyledikleri ele alınır. Okunan ayetleri kendi kitabımızdan da takip ederiz. Konuşmadan sonra bir saatlik “Gözcü Kulesi” İncelemesi yapılır. Gözcü Kulesi dergisinin inceleme baskısından bir makale, sorulu-cevaplı bir müzakereyle incelenir. Tüm dinleyicilerin katılabildiği bu müzakere, yaşamımızda Kutsal Kitabı rehber almamıza yardım eder. Aynı makale dünya çapındaki 110.000’den fazla cemaatte incelenir.

Öğretme yeteneğimizi geliştirmek üzere yardım alırız. Hafta içi bir akşam üç kısımdan oluşan Hayatımız ve Hizmetimiz İbadeti yapılır. Bu ibadette her ay çıkan Hayatımız ve Hizmetimiz İbadeti Kitapçığı’ndaki malzeme ele alınır. Bu ibadetin Tanrı’nın Sözündeki Hazineler başlıklı ilk kısmı cemaatin o hafta okuduğu Kutsal Kitap kaydı hakkında bilgi verir. Ardından Tarla Hizmetinde Kendinizi Geliştirin kısmında insanlarla Kutsal Kitap hakkında nasıl konuşabileceğimizi öğreten gösteriler yer alır. Bir birader bu gösterilerden örnek alabileceğimiz noktalara dikkat çeker. Bu sayede okuma ve konuşma becerilerimiz gelişir (1. Timoteos 4:13). Son olarak Hıristiyanlar Olarak Yaşam Tarzımız başlıklı üçüncü kısımda, Kutsal Kitap ilkelerini günlük hayatımızda nasıl uygulayabileceğimiz ele alınır. Bu kısımda Kutsal Kitapla ilgili anlayışımızı derinleştiren soru cevap şeklinde bir inceleme de yapılır.

İbadetlerimize katıldığınızda orada çok kaliteli bir Kutsal Kitap eğitimi verildiğini fark edeceksiniz (İşaya 54:13).

  • Yehova’nın Şahitlerinin ibadetlerinde ne gibi bilgiler alacaksınız?

  • İlk hangi ibadete katılmak istersiniz?