İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 22. BÖLÜM

Beytel’lerde Ne Yapılır?

Beytel’lerde Ne Yapılır?

Solomon Adaları

Kanada

Güney Afrika

Her Beytel bir ya da birkaç ülkedeki duyuru işine destek olur. Beytel ailesinin fertleri tercüme işinde, dergilerin basımında, kitapların ciltlenmesinde, yayınların depolanmasında, sesli ya da görüntülü malzemelerin hazırlanmasında ya da başka görevlerde hizmet eder.

Temsil Heyeti o bölgedeki faaliyetin gözetimini yürütür. Yönetim Kurulu her Beytel’in faaliyetini, orada hizmet eden Temsil Heyetine emanet eder. En az üç tecrübeli ihtiyardan oluşan bu heyet, gözetimi altındaki bölgede faaliyetin ne durumda olduğunu ve hangi sorunlarla karşılaştığını Yönetim Kuruluna bildirir. Bu raporlar Yönetim Kurulunun yayınlarda, cemaat ibadetlerinde ve büyük ibadetlerde ele alınacak konulara karar vermesine yardımcı olur. Yönetim Kurulunu temsil eden biraderler düzenli olarak Beytel’leri ziyaret eder ve Temsil Heyetlerine görevlerini nasıl yerine getirebilecekleri konusunda yol gösterir (Özdeyişler 11:14). Ayrıca o ülkede yaşayan başka kardeşlerin de yararlanması için merkez büro temsilcisinin konuşma yapacağı özel bir program düzenlenir.

Yerel cemaatler desteklenir. Beytel’deki sorumlu biraderler yeni cemaatlerin kurulmasını onaylar. Bunun yanı sıra gözetimlerindeki bölgede hizmet eden öncülerin, görevli vaizlerin ve çevre gözetmenlerinin faaliyetini yönlendirirler. Büyük ibadetler düzenler, yeni İbadet Salonlarının inşasını koordine eder ve cemaatlere ihtiyaç duydukları yayınların gönderilmesini sağlarlar. Beytel’de yapılan her iş, duyuru faaliyetinin düzenli şekilde yürümesine katkıda bulunur (1. Korintoslular 14:33, 40).

  • Temsil Heyetleri, Yönetim Kuruluna nasıl destek olur?

  • Beytel’de hangi sorumluluklar yerine getirilir?