İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 12. BÖLÜM

İyi Haberi Nasıl Duyuruyoruz?

İyi Haberi Nasıl Duyuruyoruz?

İspanya

Belarus

Hong Kong

Peru

İsa peygamber ölümünden kısa süre önce şöyle demişti: “Krallığın bu iyi haberi, dünyanın her yerinde bütün milletlere şahitlik amacıyla duyurulacak ve son o zaman gelecek” (Matta 24:14). Fakat bu küresel duyuru işi nasıl yerine getirilecekti? İsa’nın yeryüzünde yaşarken yaptıklarını örnek alarak (Luka 8:1).

İnsanlara evlerinde ulaşmaya çalışıyoruz. İsa öğrencilerini, iyi haberi evden eve duyurmaları için eğitti (Matta 10:11-13; Elçiler 5:42; 20:20). Bu kişiler kendilerine tayin edilen sahalarda iyi haberi duyurdular (Matta 10:5, 6; 2. Korintoslular 10:13). Bugün de duyuru işimiz iyi bir şekilde organize edilmiştir. Her cemaate belirli bir saha tayin edilir. Bu sayede İsa’nın, iyi haberi dünyanın her yerinde duyurma emrini yerine getirebiliyoruz (Elçiler 10:42).

İnsanlara mümkün olan her yerde ulaşmaya çalışıyoruz. İsa Mesih deniz kıyısı ve kuyu başı gibi halka açık yerlerde de insanlara iyi haberi duyurarak bize örnek oldu (Markos 4:1; Yuhanna 4:5-15). Biz de ister telefonla isterse de sokakta, dükkânda veya parkta olsun insanlara ulaşabildiğimiz her yerde onlarla Kutsal Kitap hakkında konuşuyoruz. Ayrıca fırsatımız oldukça komşularımıza, iş arkadaşlarımıza, sınıf arkadaşlarımıza ve akrabalarımıza da şahitlik ediyoruz. Tüm bu çabaların sonucunda dünya çapında milyonlarca insan “kurtuluş müjdesini” duydu (Mezmur 96:2).

Peki siz Tanrı’nın Krallığı hakkındaki iyi haberi kiminle paylaşmak istersiniz? Bu güzel ümidi kendinize saklamayın, en kısa sürede o kişiyle paylaşın!

  • İsa peygamber neyi duyurmamızı emretti?

  • Yehova’nın Şahitleri iyi haberi duyururken İsa’yı nasıl örnek alıyor?