İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 20. BÖLÜM

Yönetim Kurulu Ne Yapar?

Yönetim Kurulu Ne Yapar?

Birinci yüzyıldaki yönetim kurulu

Yönetim kurulunun mektubu cemaatte okunuyor

Birinci yüzyılda, ‘Yeruşalim’deki elçiler ve ihtiyarlardan’ oluşan küçük bir grup yönetim kurulu olarak hizmet ediyordu. Onlar İsa’nın tüm meshedilmiş takipçilerinden oluşan cemaat adına önemli kararlar veriyorlardı (Elçiler 15:2). Her zaman Kutsal Kitaptaki ayetleri temel alarak ve Tanrı’nın ruhunun yönlendirmesine uyarak ortak bir karar alıyorlardı (Elçiler 15:25). Bugünkü Yönetim Kurulu da aynısını yapar.

Tanrı tarafından O’nun isteğini yerine getirmek üzere kullanılırlar. Yönetim Kurulunda yer alan meshedilmiş biraderler Tanrı’nın Sözünü gayretle araştırırlar ve hem çeşitli faaliyetleri organize etmek hem de ruhi konularla ilgili rehberlik sağlamak konusunda oldukça deneyimlidirler. Dünya çapındaki kardeşler topluluğunun ihtiyaçlarını gözden geçirmek için her hafta toplanırlar. Birinci yüzyılda olduğu gibi Kutsal Kitaba dayalı talimatlarını mektuplar, gezici gözetmenler veya başka temsilciler aracılığıyla iletirler. Bu, Tanrı’nın toplumunun düşünce ve faaliyet bakımından birlik içinde olmasına yardım eder (Elçiler 16:4, 5). Ruhi yiyeceğin hazırlanması ve biraderlerin sorumlu konumlara tayin edilmesi de Yönetim Kurulunun gözetimindedir. Ayrıca Yönetim Kurulu bizi, hayatımızda ilk yeri iyi haberi duyurma işine vermeye teşvik eder.

Tanrı’nın ruhunun rehberliğine uyarlar. Yönetim Kurulu, Evrenin Egemeni Yehova’nın ve cemaatin başı İsa’nın rehberliğine başvurur (1. Korintoslular 11:3; Efesoslular 5:23). Onlar kendilerini Tanrı’nın toplumunun liderleri olarak görmezler. Tüm meshedilmiş takipçiler gibi onlar da İsa “her nereye giderse onun ardından giderler” (Vahiy 14:4). Yönetim Kurulu onlar için dua eden herkese minnettardır.

  • Birinci yüzyıldaki yönetim kurulu kimlerden oluşuyordu?

  • Bugün Yönetim Kurulu Tanrı’nın rehberliğine nasıl uyar?