İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 19. BÖLÜM

“Sadık ve Sağgörülü Hizmetkâr” Kimdir?

“Sadık ve Sağgörülü Hizmetkâr” Kimdir?

Sağladığı ruhi gıdadan hepimiz yararlanırız

İsa ölümünden kısa süre önce öğrencilerinden Petrus, Yakup, Yuhanna ve Andreas’la konuşurken son günlerde kral olarak hazır bulunuşunun alametini açıkladı. Sonra da şu önemli soruyu sordu: “Evin hizmetkârlarına yiyeceklerini vaktinde vermesi için Efendinin onların başına atadığı sadık ve sağgörülü hizmetkâr gerçekten kimdir?” (Matta 24:3, 45; Markos 13:3, 4). Böylece “Efendi” olan İsa, son günlerde takipçilerine düzenli olarak ruhi gıda sağlayacak kişiler atayacağına söz vermiş oldu. Acaba “hizmetkâr” olarak adlandırılan bu grup kimlerden oluşacaktı?

İsa’nın meshedilmiş takipçilerinden oluşan küçük bir gruptur. Hizmetkâr, Yehova’nın Şahitlerinin Yönetim Kuruludur. Onlar Yehova’nın toplumuna zamanında ruhi gıda sağlar. ‘Yiyeceğimizi vaktinde’ alabilmek için bu sadık hizmetkâra ihtiyacımız var (Luka 12:42).

Tanrı’nın ev halkıyla ilgilenirler (1. Timoteos 3:15). İsa hizmetkâra Yehova’nın teşkilatının yeryüzündeki kısmının faaliyetini yürütme sorumluluğunu verdi. Bu büyük sorumluluk teşkilatın maddi varlıklarıyla ilgilenmeyi, duyuru faaliyetini yönlendirmeyi ve cemaatler aracılığıyla bize öğretim vermeyi içerir. “Sadık ve sağgörülü hizmetkâr” hem hizmette kullandığımız yayınlar hem de cemaat ibadetleri ve büyük ibadetler aracılığıyla, ihtiyaç duyduğumuz ruhi gıdayı zamanında sağlamaktadır.

Hizmetkâr sadıktır, çünkü Kutsal Kitaptaki hakikatlere ve iyi haberi duyurma görevine bağlı kalır. Aynı zamanda sağgörülüdür, çünkü Mesih’in ona yeryüzünde emanet ettikleriyle dikkatli şekilde ilgilenir (Elçiler 10:42). Bu yüzden de Yehova bugün onu ödüllendirerek bol bol ruhi gıda sağlamasına yardım ediyor ve Kendi toplumunu giderek büyütüyor (İşaya 60:22; 65:13).

  • İsa, öğrencilerine ruhi gıda vermesi için kimi atadı?

  • Hizmetkâr ne bakımdan sadık ve sağgörülüdür?