İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 14. BÖLÜM

Öncüler İçin Hangi Kurslar Düzenlenmiştir?

Öncüler İçin Hangi Kurslar Düzenlenmiştir?

Kendi ülkelerinde

Gilead Okulunda, Patterson, New York

Panama

Teokratik kurslar uzun zamandır Yehova’nın Şahitlerini tanıtan bir özellik olmuştur. Zamanının büyük bölümünü Krallığı duyurma işine adayan kişiler için bazı özel kurslar düzenlenmiştir. Onlar böylece ‘hizmetlerini eksiksiz şekilde yerine getirebilirler’ (2. Timoteos 4:5).

Öncülük Hizmeti Kursu. Tamgün hizmette ilk yılını dolduran daimi öncüler altı günlük bir kursa davet edilir. Bu kurs kişinin yaşadığı bölgedeki bir İbadet Salonunda yapılabilir. Bu kursun amacı öncülerin Yehova’ya daha da yaklaşmasına, hizmetin her alanında daha etkili olmasına ve hizmetini sadık bir şekilde sürdürmesine yardım etmektir.

Krallık Müjdecileri Kursu. İki ay süren bu kurs, evinden ayrılmaya ve kendilerine ihtiyaç duyulan herhangi bir yerde hizmet etmeye istekli olan tecrübeli öncüleri eğitmek için hazırlanmıştır. Onlar aslında “Ben giderim! Beni gönder” diyerek şu ana dek yaşamış en büyük vaiz olan İsa Mesih’i örnek alırlar (İşaya 6:8; Yuhanna 7:29). Evlerinden uzak bir yere taşınmak daha düşük bir yaşam standardına alışmalarını gerektirebilir. Kültür, iklim ve yiyecekler alıştıklarından tamamen farklı olabilir, hatta yeni bir dil öğrenmeleri gerekebilir. Bu kursa 23 ile 65 yaşları arasındaki bekâr biraderler, hemşireler ve evli çiftler katılabilir. Bu kurs onların hem hizmetlerinde ihtiyaç duyacakları ruhi nitelikleri geliştirmelerine hem de Yehova ve teşkilatının onları daha iyi şekilde kullanmasını mümkün kılacak beceriler edinmelerine yardım eder.

Watchtower Gilead Kutsal Kitap Okulu. İbranicede “Gilead” kelimesi “Şahitlik Yığını” anlamına gelir. Gilead Okulu 1943’te kurulduğundan beri 8.000’den fazla mezun “yeryüzünün uçlarına dek” şahitlikte bulunmak için görevli vaiz olarak gönderilmiş ve büyük başarılar elde edilmiştir (Elçiler 13:47). Örneğin görevli vaizler Peru’ya ilk gittiğinde orada hiç cemaat yoktu, şimdi ise 1.000’in üzerinde cemaat var. Görevli vaizler Japonya’da hizmet etmeye başladığında oradaki Şahitlerin sayısı 10 bile değildi, bugünse Japonya’da 200.000’den fazla Şahit var. Beş ay süren Gilead Okulunda Tanrı’nın Sözü derinlemesine incelenir. Bu okula çevre gözetmenleri ve eşleri, özel öncüler, sahada hizmet eden görevli vaizler ve Beytel’de hizmet edenler davet edilir. Aldıkları bu yoğun eğitimin amacı dünya çapındaki faaliyetimizi güçlendirmek ve istikrar kazandırmaktır.

  • Öncülük Hizmeti Kursunun amacı nedir?

  • Krallık Müjdecileri Kursu kimler için hazırlanmıştır?