İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 13. BÖLÜM

Öncü Kimdir?

Öncü Kimdir?

Kanada

Evden eve hizmeti

Kutsal Kitap tetkiki

Kişisel inceleme

Bir yeniliğe ya da faaliyete önayak olan birine “öncü” denir. İsa peygamber de, hayat kurtaran bir hizmet yerine getirmek ve bize kurtuluş yolunu açmak için yeryüzüne geldiğinden öncü sayılır (İbraniler 12:2). Bugün onu örnek alan takipçileri ‘öğrenci yetiştirme’ işine ellerinden geldiğince zaman ayırıyor (Matta 28:19, 20). Bazılarının durumu da “öncü” olarak hizmet etmesine izin veriyor.

İyi haberi duyurma faaliyetine tamgün katılırlar. Her Yehova’nın Şahidi iyi haberi duyurur. Fakat içlerinden bazıları programlarında gereken ayarlamaları yaparak daimi öncü olarak hizmet eder, yani hizmete her ay en az 70 saat ayırır. Bunu yapabilmek için birçoğu yarım günlük bir işle yetinir. Bazıları iyi haberi duyuranlara ihtiyacın büyük olduğu bölgelere özel öncü olarak tayin edilir; onlar her ay hizmete en az 130 saat ayırır. Öncüler sade bir yaşam sürerek mutlu olur ve Yehova’nın her zaman temel ihtiyaçlarını karşılayacağına güvenir (Matta 6:31-33; 1. Timoteos 6:6-8). Öncülük hizmetine bu kadar vakit ayıramayanlar ise uygun oldukları aylarda duyuru işine 30 ya da 50 saat ayırarak öncü yardımcısı olarak hizmet edebilir.

Hizmetleri, Tanrı’ya ve insanlara duydukları sevgiden kaynaklanır. İsa Mesih gibi biz de etrafımızdaki insanların manevi açlık çektiğini fark ediyoruz (Markos 6:34). Onlara şimdiden yarar sağlayacak ve geleceğe dair sağlam bir ümit verecek bilgilere sahibiz. Dolayısıyla öncüler insanları sevdikleri için enerjilerini ve zamanlarını cömertçe kullanarak bu bilgileri onlara ulaştırırlar (Matta 22:39; 1. Selanikliler 2:8). Bu hizmete katılmanın sonucunda imanları güçlenir, Tanrı’ya daha da yaklaşırlar ve büyük bir mutluluk yaşarlar (Elçiler 20:35).

  • Bir öncüyü nasıl tanımlarsınız?

  • Bir kişinin öncü olarak hizmet etmesinin nedeni nedir?