İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 2. BÖLÜM

Neden Yehova’nın Şahitleri İsmini Taşıyoruz?

Neden Yehova’nın Şahitleri İsmini Taşıyoruz?

Nuh

İbrahim ve eşi Sara

Musa

İsa Mesih

Birçok kişi, Yehova’nın Şahitlerinin yeni bir din olduğunu düşünüyor. Oysa gerçek şu ki, Tanrı’nın sadık kulları 2.700 yıldan uzun süredir O’nun “şahitleri” olarak adlandırılmaktadır (İşaya 43:10-12). 1931 yılına dek Mukaddes Kitap Tetkikçileri olarak tanınıyorduk. Peki neden Yehova’nın Şahitleri ismini aldık?

İsmimiz Tanrımızı tanıtır. Tanrı’nın ismi Yehova, Kutsal Kitabın eski elyazmalarında binlerce kez geçer. Birçok Kutsal Kitap çevirisinde bu isim yerine Rab veya Tanrı gibi unvanlar kullanılmıştır. Fakat Tanrı, isminin Yehova olduğunu Musa peygambere açıklarken “Devirler boyu ismim budur” demişti (Çıkış 3:15). O böylece Kendisini tüm sahte tanrılardan ayırmış oldu. Yehova’nın Şahitleri olarak Tanrı’nın kutsal ismini taşımaktan gurur duyuyoruz.

İsmimiz görevimizi anlatır. Doğru bir adam olan Habil’den başlayarak geçmişte yaşamış birçok sadık kişi Yehova’ya duyduğu imanı açıkça duyurarak O’nun hakkında şahitlik etti. Yüzyıllar geçtikçe Nuh, İbrahim, Sara, Musa, Davut ve başkaları da bu büyük “şahitler bulutu” içinde yer aldı (İbraniler 11:4–12:1). Bir kişi mahkemede masum taraf için nasıl şahitlik ederse, biz de Tanrımızla ilgili hakikati insanlara duyurarak O’nun için şahitlik etmeye kararlıyız.

İsa peygamberi örnek alıyoruz. Kutsal Kitap İsa’yı “sadık ve gerçek şahit” olarak adlandırır (Vahiy 3:14). Bizzat İsa, ‘Tanrı’nın adını bildirdiğini’ ve O’nun hakkındaki ‘hakikate şahitlik ettiğini’ söyledi (Yuhanna 17:26; 18:37). Bu nedenle Mesih’in gerçek takipçileri Yehova’nın ismini taşımalı ve bu ismi duyurmalıdır. Yehova’nın Şahitleri de bunu yapmaya çalışır.

  • Mukaddes Kitap Tetkikçileri neden Yehova’nın Şahitleri ismini aldı?

  • Yehova’nın ne zamandan beri yeryüzünde şahitleri var?

  • Yehova’nın en büyük şahidi kimdir?