İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 3. BÖLÜM

Kutsal Kitaptaki Hakikatler Nasıl Yeniden Keşfedildi?

Kutsal Kitaptaki Hakikatler Nasıl Yeniden Keşfedildi?

Mukaddes Kitap Tetkikçileri, 1870’ler

Gözcü Kulesi dergisinin ilk sayısı, 1879

Bugün Gözcü Kulesi

Kutsal Kitap, İsa Mesih öldükten sonra ilk Hıristiyanların arasından sahte öğretmenlerin çıkacağını ve onların Kutsal Kitaptaki hakikatleri çarpıtacağını önceden bildirmişti (Elçiler 20:29, 30). Gerçekten de tam böyle oldu! Bu sahte öğretmenler İsa’nın öğretileriyle putperest inançları harmanlayarak Hıristiyanlığı bozdular (2. Timoteos 4:3, 4). Peki bugün Kutsal Kitabın öğrettiklerini doğru anladığımızdan nasıl emin olabiliriz?

Yehova’nın hakikatleri ortaya çıkarma zamanı gelmişti. Tanrı yüzyıllar önce şunu bildirmişti: ‘Son vakitte gerçek bilgi çoğalacak’ (Daniel 12:4). 1870 yılında hakikati arayan küçük bir grup, kiliselerde öğretilen birçok şeyin aslında Kutsal Kitaba dayanmadığını fark etmeye başladı. Bu nedenle Kutsal Kitabın aslında ne öğrettiğini anlamak için araştırma yapmaya başladılar. Yehova da onlara yardım ederek derin bir anlayış kazanmalarını sağladı.

Kutsal Kitabı samimiyetle ve dikkatle incelediler. Bu grubun Kutsal Kitabı incelemek için izlediği yöntemi hâlâ kullanıyoruz. Onlar Kutsal Kitabı konu konu incelediler. Kutsal Kitaptaki bir şeyi anlamakta zorlandıklarında onu diğer ayetlere bakarak anlamaya çalıştılar. Kutsal Yazıların bütünüyle uyum içinde olan bir sonuca vardıklarında ise bunu yazıya döktüler. Kutsal Kitabın kendi kendini açıklamasına izin vererek Tanrı’nın ismi ve Krallığı, insanlıkla ve yeryüzüyle ilgili amacı, ölülerin durumu ve dirilme ümidi hakkındaki hakikatleri yeniden keşfettiler. Bu araştırmaları sayesinde birçok sahte inanç ve âdetten kurtuldular (Yuhanna 8:31, 32).

1879 yılına gelindiğinde Mukaddes Kitap Tetkikçileri bu hakikatleri insanlara duyurma zamanının geldiğini anladılar ve günümüzde hâlâ yayımlanan Gözcü Kulesi Yehova’nın Gökteki Krallığını Duyurur adlı dergiyi çıkarmaya başladılar. Şu anda Kutsal Kitap hakikatlerini 240 ülke ve bölgede yaklaşık 750’den fazla dilde duyuruyoruz. Gerçek bilgi hiç bu kadar çoğalmamıştı!

  • İsa Mesih öldükten sonra Kutsal Kitabın öğretileri nasıl çarpıtıldı?

  • Kutsal Kitaptaki hakikatleri nasıl yeniden keşfedebildik?